Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Tidenes hagefugltelling i Nordland

Suveren innsats fra oss nordlendinger i årets hagefugltelling: Flere deltakere enn noensinne har bidratt, og i år har det vært virkelig mye fugl å se i Nordland. Det er rapportert rekordhøye antall av svært mange arter.

Av mjo

Publisert 08.02.2018

Det har blitt meldt inn totalt 28 799 individer av 87 arter fra 549 hager i Nordland. I fjor ble det rapportert omtrent 38 fugler pr hage, men i år inneholder en gjennomsnittlig Nordlandshage mer enn 58 fugler. Dette har nok i stor grad sammenheng med den milde høsten og de store mengdene rognebær vi har hatt.

Sett i flest hager

Kjøttmeisen har blitt sett i flest hager – 94% av alle hagene i Nordland, og det er også den det er sett flest individer av – rundt åtte kjøttmeiser pr hage sånn i gjennomsnitt. Skjærer er sett i 77% av hagene i Nordland, med i snitt litt mer enn fire stykker pr hage de er sett i. Blåmeisen er sett i 64% av hagene, og hvis tallene stemmer er den omtrent like vanlig i nord som i sør av fylket; den er rapportert fra 75% av hagene i Rana kommune, og fra 68% av hagene i Narvik. Mellom tre og fire blåmeiser pr hage ser ut til å være det vanlige.

Meldt i størst antall

Kjøttmeis er den arten som er meldt i aller størst antall, 4194 individer. Det er sånn midt på treet for kjøttmeis – i fjor ble det meldt i underkant av 3000, men i 2015 ble over 5000 individer rapportert. Grønnfink ble det meldt 3463 av i år, det er de høyeste grønnfinktallene siden rekordåret 2011 da det var mer enn 5400 rapporterte individer. Vanligvis rapporteres det mellom 1400 og 2500 grønnfink i Nordland.

Tredje flest individer er meldt av gråsisik, 2546 individer er rapportert i år, etter flere magre år på rad med tall mellom 150 og 300. Forrige «gråsisik-topp» i Nordland var i 2013, og da var det enda flere enn i år. Gråsisik ble sett bare i omtrent en tredjedel av hagene i Nordland i år, men til gjengjeld ble det sett i gjennomsnitt rundt 15 gråsisik i hver av disse hagene.

Naturlig ustabile forekomster

Det er alltid morsomt å følge med på artene som rutinemessig svinger i antall, og i år er det mye av absolutt alt. 97 konglebit er meldt fra 14 forskjellige hager i år, aller mest fra Saltenområdet. Sist den ble sett på hagefugltellinga var i 2013, da ble det meldt 21 individer. Sidensvans meldes spredt fra store deler av fylket, til sammen over 1400 stykker. Vi må helt tilbake til 2011 for å finne lignende antall sidensvans på hagefugltellinga.

Kor det gikk med trosten?

I høst var det svært mye trost i Nordland, og fortsatt er det mer trost enn vanlig i fylket. Det er meldt om 974 individer av gråtrost fra 56 hager. I fjor var det ingen, men i 2016 var det like over 1000, og den rekorden blir stående inntil videre. Rødvingetrost blir rapportert fra Nordland i hagefugltellinga nesten hvert år, som oftest ensifrede antall, men i år har det blitt sett hele 366 stykker i 34 hager langs nordlandskysten.

For en gangs skyld er også ringtrosten representert, hele ni individer er meldt inn av denne flotte fuglen som ellers er mest en eksklusiv sommerturist hos oss i Nordland. I hagefugltellinga er den rapportert fra Nordland bare tre ganger tidligere, med ett eller to individer hver gang, og så godt som alle har blitt sett i Lofoten.

Over halvparten av hagene i Nordland inneholder en svarttrost eller gjerne flere, 759 individer er meldt fra 307 hager. Vanligvis rapporteres det rundt 150 svarttroster på hagefugltellinga, så svarttrosten har et knallår! For nordlendinger er 2018 definitivt riktig år å lære seg sangen til svarttrosten -  sats nå og du har den i boks før det blir april.

Bjørkefink-boom

I labre bjørkefink-år meldes det et tjuetalls bjørkefink fra hagefugltellinga i Nordland. I gode år rapporteres det fra hundre til to hundre individer. I år derimot, er det virkelig mye overvintrende bjørkefink i Nordland, og 781 individer er meldt fra 90 hager fordelt over hele fylket. Bokfinken meldes vanligvis i lignende antall som bjørkefinken, men har i år bare et «vanlig» toppår med 190 individer meldt inn.

Flaggspett

Vanligvis meldes det inn mellom 20 og 50 flaggspett fra Nordland i forbindelse med hagefugltellinga. Høsten 2013 dukket det opp store mengder flaggspett i Nordland, og det ble antatt at de hadde kommet trekkende fra Sverige og Russland og andre østlige og eksotiske strøk. Flaggspettene vistes godt på hagefugltellinga både vinteren 2014 og 2015, med rundt 90 innmeldte individer begge år. I år er alle rekorder ute av vinduet, 136 flaggspett er innmeldt fra Nordland.

Stær både her og der

Over 460 stær er rapportert, det er tidenes høyeste antall. Vanligvis rapporteres det mellom 20 og 100 stær fra Nordland i forbindelse med Hagefugltellinga. Her ligger det an til bolignød, så pass på å sett opp en kasse eller to fortest mulig – når de overvintrer kommer de til å lete etter bolig kjempetidlig.

Ny pers for både gråspurv og pilfink – og en ny fink in da house

Både gråspurven og pilfinken har svært gode tall i år. 2465 gråspurv er meldt inn fra Nordland, det er rundt 500 flere enn tidligere bestenotering i 2015. Pilfinken har strekt seg nordover år for år. Den dukket først opp i hagefugltellinga for Nordland i 2011, antallet har økt i rykk og napp og har ligget på rundt 60 de siste par årene, men i år er det for første gang meldt tresifra tall: 160 individer er meldt fra 25 hager, de fleste på Helgeland men også flere hager i Ofoten.

Kjernebiteren har for så vidt vært rapportert fra Nordland tidligere år, med ett og to individer nesten årlig, men i år tar det helt av: 13 individer er meldt fra 4 hager, den ene hagen er laaangt nord for Saltfjellet (Bodø 😊) og har hele 4 individer. Vi har en bestand!

Årets heldigste hageeiere

Tre hageeiere på indre Helgeland har kunnet nyte synet av lavskriker i hagen, og i en hage på Røst kunne to rødstilk observeres - kanskje trippende rundt under fuglebrettet? Ei rugde er rapportert fra samme kommune. En varsler og en dvergspett ble meldt fra to hager nord for Mo i Rana. Ellers er det lite eksotisk og spesielt å melde.

 

 

 

Blåmeis
Denne fine blåmeisen ble rapportert fra Ballangen. FOTO: Lene E. Westerås
Bjørkefink søylediagram
2018: Det store bjørkefinkåret på hagefugltellinga i Nordland. Klikk på diagrammet for å se det på skikkelig vis. FOTO: NOF Nordland
Granmeis
Nesten 800 granmeis er rapportert fra Nordland i år. Den er en av hardhausene som er like vanlig i innlandet som langs kysten. Denne ble sett i Ballangen. FOTO: Lene E. Westerås
Kart over hagene
Hver prikk er en hage det er rapportert fra i årets hagefugltelling. Hvis din hage ikke lyser rødt i år blir det nye muligheter neste år, og få gjerne med deg naboen eller hele velforeninga! FOTO: NOF Nordland