Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Nominert til fylkesfugl for Nordland: Tjeld

Tjelden er vårtegn nummer én i Nordland, og når de første flokkene ankommer tidlig i mars har mange nordlendinger allerede ventet i ukevis.

Publisert 14.08.2018

Finn en tjeld der du bor

Tjelden holder seg først og fremst i fjæra. Om våren kan de samle seg i store flokker på egnede mudderfjærer, men utover våren sprer de seg og i april kan du gå i fjæra omtrent hvor som helst i Nordland og regne med å treffe et tjeldpar eller to. Hvis du ikke får øye på dem med det samme er det bare å gå etter lyden, for tjelden er like lett å høre som å se.

Kosthold

Tjelden er muslingspesialist, og spiser blant annet blåskjell og hjerteskjell («sauskjell»), men finner også mye annet godt i fjæra, for eksempel albueskjell og ulike snegler. De besøker også åkre på jakt etter meitemark.

Rødlistestatus, trusler

Tjelden regnes som livskraftig på den norske rødlista, ettersom man har hittil regnet med at den norske bestanden er ganske stabil. Helt sikre er man ikke, nylig kunne man lese om at bestanden kanskje er for nedadgående. Verdensbestanden går nedover, og på den globale rødlista har tjelden fått status «nær truet».

Den største trusselen mot tjelden er matmangel på overvintringsplassene, dette skyldes uvettig høsting av muslinger, men også at favorittmuslingen har fått en sykdom som gjør at det blir færre av dem. Ha også i mente at verdens fjæreområder er under sterkt press og nedbygging av strender er dårlig nytt for tjelden.

Forskning sier…

Det er mye rart å finne ut om tjelden, blant annet at den kan finne på å fly veldig høyt og at den kan bli kjempegammel.

Familieliv

Reiret kan tjelden legge på strender eller svaberg, men de bruker gjerne «fuglekasser» i form av hekkeplattformer der det er tilgjengelig. Her finner du oppskrift på tjeldkasse.  Av og til velger de mer uvanlige reirplasser som veikanten eller garasjetaket – særlig er de svake for et godt torvtak. Et tjeldpar i Steigen laget reir under flomålet flere år på rad, de ruget optimistisk på fjære sjy og satt på en stein i nærheten når det var flo og reiret var halvmeteren under vann. Det ble naturlig nok smått med etterkommere for dette paret.

De bygger ikke noe særlig til reir, men lager seg ei grop som er passelig stor til to-tre egg. Begge foreldrene ruger, og begge passer unger når den tid kommer. Tjeldungene blir klekt med lange sterke bein og godt syn, og er klare for å dra ut på eventyr omtrent med det samme.

Vi ses til våren!

Allerede nå i august starter høsttrekket for tjelden, og i september har de fleste tjeldene forlatt Nordland. Et og annet individ kan finne på å overvintre ytterst utpå kysten, men de fleste norske tjeld drar til østkysten av England eller til Vadehavet.

Stem på tjelden fordi...

Tjelden er vårtegn nr. 1 i Nordland. Den ble valgt til Årets fugl 2018 – kan den også stikke av med tittelen fylkesfugl for Nordland?

Tjeld1
Tjelden er lett å kjenne igjen med sin klassisk stilige svarte og hvite fjærdrakt, sine lange røde bein og sitt lange røde nebb. På veldig nært hold - eller med en god kikkert - kan man se at de har matchende røde øyne. Om vinteren har de ei hvit tverrstripe under haka, og unge fugler beholder stripa sommeren etter at de er klekt. FOTO: Atle Ivar Olsen
Tjeld2
FOTO: Atle Ivar Olsen