Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Fugletårn i Nordland: Kvitblikkvatnet

Norgesferie i år, og helt naturlig å besøke samtlige fugletårn langs veien! NOF Nordland tar sikte på å gi deg full oversikt over fugletårn i Nordland, og først ut er Kvitblikvatnet i Fauske kommune, praktisk talt like ved E6.

Publisert 09.06.2020

Kvitblikvatnet er en grunn lavlandsjø med mye fin sivvegetasjon langs kantene, og et rikt fugleliv. Fugletårnet ligger i vannkanten i det sørøstlige hjørnet av vatnet og gir oversikt over store deler av vannspeilet, noen av sivområdene og noen av myrområdene rundt.

Kvitblikvatnet ligger et stykke nord for Fauske sentrum. Vatnet er en del av Fauskeeidet naturreservat, vær oppmerksom på bestemmelsene for ferdsel i området – se verneforskriften. Tårnet ble finansiert av fylkesmannen og satt opp av fjelltjenesten Statskog Nordland i 1992, og det er fjelltjenesten som har tilsyn med både tårnet og reservatet.

Dette kan du regne med å se
Fauskeidet er et svært rikt fugleområde. Omkring 50 fuglearter er observert hekkende i området, deriblant en rekke ender og vadere. Ca. 20 arter er observert på trekk her. Hvis vi tar i betraktning mangelen på aktive fuglekikkere i Fauskeområdet så er dette et imponerende antall arter.

Det hekker flere par horndykkere i vannet, og sangsvaner hekker hvert år. Stokkand, krikkand, toppand og brunnakke er blant de de vanligste artene sommerstid, og i trekktidene kan man se omtrent enhver and man kan tenke seg. Andre forventede arter er lom, trane, sivspurv og allehånde svaler.

Fauskeidet naturreservat er en viktig beite-, raste- og hvileplass for trekkfugl både vår og høst, og fungerer i tillegg som lokal beite- og overnattingsbiotop for en god del andre fuglearter. For øvrig er det mye elg i området, vannene er rike på fisk og området har en interessant flora.

Slik finner du tårnet
Fugletårnet ligger like innenfor reservatgrensen og er ikke synlig fra veien, det tar omtrent ti minutter å gå. Du parkerer på den store parkeringsplassen i krysset E6/FV826 (skiltet mot Røsvik). Stikkveien fra FV846 mot vatnet tilhører hyttefeltet like utenfor reservatgrensen og er stengt med bom, så vi anbefaler at du holder deg til stien som starter i bakkant av parkeringsplassen. Den går gjennom nokså åpen granskog før den krysser veien til hyttefeltene og fortsetter nedover mot tårnet. Den siste biten av stien er klopplagt over ei fin myr.

Tårnet har veldig gode lysforhold store deler av dagen - og sommerstid også om natta. Du må være der ei stund for å få oversikt, ta med kaffe og nyt dagen. Man har aller best utbytte av å besøke fugletåret hvis man har med teleskop, men de nærmeste fuglene ser du fint med håndkikkert. Skriv deg gjerne inn i tårnets gjestebok!

Kvitblikvatnet er en grunn lavlandsjø med mye fin sivvegetasjon langs kantene, og et rikt fugleliv. Fugletårnet gir oversikt over store deler av sjøen og noen av myrområdene rundt.
Utsikt fra fugletårn Kvitblik
Utsikt fra tårnet. Dette bildet er tatt i mai, før sivet har grodd opp. Dagen før bildet ble tatt var det både en hann lappfiskand og to lappiplerker like ved tårnet, men denne dagen var ingen av dem å se. FOTO: Magnhild Johansen
Grønnstilk
Grønnstilk kan ofte ses og høres på Kvitblik. Når det er sagt, så er dette bildet tatt på Saltfjellet. FOTO: Atle Ivar Olsen
Fugletårn Kvitblik
FOTO: Atle Ivar Olsen