Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Fugletårn i Nordland: Fiskvågvatnet

Fiskvågvatnet ligger like ved Rognan i Saltdal kommune, og er en grunn og kalkrik liten innsjø.

Publisert 08.07.2020

Fra tårnet har du oversikt over praktisk talt hele vatnet. Det holder med håndkikkert for å få med seg fuglene som holder til i nordenden av vatnet, der det vanligvis er mest fugler. Her er det forresten også tettest kantvegetasjon, så det er lett for fuglene å gjemme seg bort. Aller best oversikt får du selvsagt med teleskop.

Tårnet er innenfor grensen til Fiskvågvatnet naturreservat, og besøkende må følge vernebestemmelsene for området. Fugletårnet eies og drives av Saltdal kommune.

Dette kan du regne med å se

Fiskvågvatnet har et stort artsmangfold og er viktig både som hekkeplass, næringsområde og som rasteplass i trekktidene. Flere par horndykkere hekker årlig. Toppand, brunnakke og krikkand er blant de mest vanlige artene å se, men det har også dukket opp mer uvanlige arter som knekkand, lappfiskand og sothøne.

Sivsanger og sivspurv hekker ved vatnet, og både tårnseilere og svaler er vanlige å se på næringssøk. Gluttsnipe, strandsnipe og rødstilk er de oftest sette vadefuglene, men grønnstilk, enkeltbekkasin, vipe, skogsnipe og storspove er også observert ved vatnet.

Slik finner du tårnet

Se kart lenger ned på siden. Ta av fra E6 ved den store rasteplassen på Nerauran og følg Fiskvågveien mot Rognan sentrum. Både vatnet og tårnet ses fra veien på høyre side. Det er en stor parkeringsplass like nord for Fiskvågvatnet, og sti fra bakkant av parkeringsplassen mot tårnet. Stien er rundt 300 meter lang, går gjennom åpen bjørkeskog på myr, og er klopplagt det meste av veien. Den kan likevel oppleves litt fuktig til tider. Eventuelle botanikkinteresserte kan oppleve at det vil ta svært lang tid å forsere denne stien.

Fine områder nært vatnet

Rett bak Fiskvågvatnet finner vi det noe større Fiskvågflåget naturreservat. Området er vernet hovedsakelig på grunn av botanikken, gammel kalkfuruskog, men fuglelivet er fortreffelig. Flere varmekjære arter hekker og enda flere besøker den bratte lia. Vanlige arter er blant annet trepiplerke, gjerdesmett, rugde, ringdue og alle troster hjertet kan begjære. Munk og hagesanger kan høres de fleste år. Bøksanger har vært hørt syngende flere år på rad men har ikke blitt rapportert de siste årene. Dvergspett har vært sett om våren, og ved en anledning ble det sett tretåspett med unger. Stjertmeis ses innimellom.

Langs nerkant av lia går det turvei og lysløype med startpunkt fra samme parkeringsplass som nevnt over. Lysløypa gir bare i svært liten grad utsikt over vatnet, i hvert fall på de tider av året at trærne har lauv. Det finnes også turstier som går opp til utsiktspunkt på toppen av flåget.

Nord for vatnet like oppi bakken fra parkeringsplassen står en gapahuk som tilhører Saltdal kommune. Gapahuken gir ikke utsikt over vatnet.

Horndykker
Flere par horndykkere hekker i Fiskvågvatnet. FOTO: Max Pixel: https://www.maxpixels.net/Bird-Horned-Grebe-Animal-Podiceps-Auritus-1376782 (CC0 1.0)
Fugletårn Fiskvågvatnet
Om våren blir det råk rett foran fugletårnet, her samler det seg både horndykkere, sangsvaner og diverse ender. FOTO: Atle Ivar Olsen
Fugletårn Fiskvåg
FOTO: Magnhild Johansen
Fiskvågvatnet nordende
Tårnet gir best utsikt over nordenden av vatnet. FOTO: Magnhild Johansen
Fiskvågvatnet sørende
Ta med teleskop for å se fuglene som holder seg i sørenden av vatnet. FOTO: Magnhild Johansen