Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Fugletårn i Nordland: Simskardmyra

Knappe to og ei halv mil nord for grensa mot Trøndelag ligger Nordlands kanskje minst kjente fugletårn - rett ved Simskardmyra naturreservat i Grane kommune.

Publisert 16.07.2020

På leting etter fugletårnet trenger man ikke kaste mange blikk ut av bilvinduet for å konkludere at Grane kommune har et usedvanlig treffende navn. Veikanten langs Simskarmyra har likeledes temmelig frodig vegetasjon, og tårnet gir derfor utsikt over bare deler av myra, i hvert fall når trærne har lauv.

Fugletårn utenfor allfarvei

Vi besøkte tårnet midt i juli. Da var det nokså rolig der, med bare noen få ender og vadere å se og veldig lite fuglelyder å høre, men vi tror at det ville vært mer livlig hvis vi hadde tatt turen akkurat i snøsmeltinga om våren. I omtalen på naturbase sies det at området tiner opp forholdsvis tidlig om våren, og at det er et viktig «venterom» for fugler som tenker å hekke i Børgefjell. Neste besøk får definitivt bli på vårparten, for dette ser ut som et spennende område!

Tårnet ligger i kanten av Villmarksveien. Ute i "villmarka" er det færre fuglekikkere som rapporterer på artsobservasjoner, derfor er det litt begrenset hva vi vet om fuglelivet på myra og i området rundt. Vi oppfordrer alle som ferdes i området til å besøke tårnet, og til å rapportere sine funn på artsobservasjoner.no, der ferdiglagede lokaliteter ligger klare og venter!

Disse fuglene vil du kanskje se i området

Ut fra det som er rapportert allerede ser krikkand og kanadagås ut til å være de vanligste andefuglene i området. Stokkand, toppand og kvinand er kanskje også relativt vanlige, mens sangsvane, svartand, brunnakke og laksand ser ut til å forekomme mer sparsomt.

Av spurvefugler er det gråtrost, bjørkefink og løvsanger som er hyppigst rapportert fra området, men også go’biter som blåstrupe og rødstjert har vært sett. Gulerle har også blitt rapportert ganske ofte, og da vi besøkte tårnet satt det ei varslende gulerle i ei av de nærmeste granene.

Andre arter som ofte har vært rapportert er smålom, trane, heilo, småspove, gluttsnipe, rødstilk og enkeltbekkasin. Det har også vært rapportert enkeltobservasjoner av mer uvanlige arter som knekkand, tretåspett, fjellmyrløper, svømmesnipe og fiskeørn.

Tårnet er et fugletårn i ordets rette forstand, da det er lett å se at det har vært flittig brukt av fugler over en lang periode. Kanskje er det spurvefugler som kommer seg inn gjennom luka i golvet, og som søker ly her om vinteren? I hvert fall har de lagt igjen rikelig med visittkort rundt hele interiøret.

Slik finner du tårnet

Kart lenger ned på siden.
Når du kommer sørfra: Ta av fra E6 på fylkesvei 7336 ved Bjortjønna og følg denne forbi krysset mot Børgefjell, før du begynner å kikke etter tårnet på venstre side av veien.

Når du kommer nordfra: Ta av fra E6 på riksvei 73 ved Trofors, og sving deretter sørover på fylkesvei 7336 ved Kløvimoen. Følg denne forbi Nedre Fiplingvatnet før du begynner å se etter tårnet på høyre side av veien.

Tårnet er ikke spesielt enkelt å få øye på der det er plassert ganske hjemmekoselig innimellom store trær. Det finnes et skilt som markerer stien opp mot tårnet, men vi ankom fra sørsida og ærlig talt så vi verken sti eller skilt før vi hadde parkert. Det er en høvelig busslomme å parkere på i veikanten få meter sør for tårnet.

Andre fine områder i nærheten

Når du først har bilen ute, så ligger Bjortjønnlimyrene naturreservat praktisk talt rett nedi veien ei knapp mil sørover like før du treffer E6. Den kjente Børgefjell nasjonalpark ligger enda nærmere, kun et relativt veltrent steinkast østover.

Gulerle
Gulerle ser ut til å være en vanlig art i området. FOTO: Atle Ivar Olsen
Fugletårn Simskar
Hjemmekoselig innimellom trærne. FOTO: Magnhild Johansen
Simskarmyra utsikt
Utsikt over store deler av reservatet, men selve Simskardmyra vises ikke da den ligger helt sør i reservatet. I bakgrunnen ser man Simskardet som leder inn i Børgefjell Nasjonalpark. FOTO: Magnhild Johansen
Simskarmyra sti til tårn
Bildet er tatt fra nordsida av tårnet. Legg merke til den diskrete skiltingen. FOTO: Magnhild Johansen
Infoplakat Simskarmyra
Infoplakaten viser blant annet en bever, og det holdt til bevere i området på slutten av 80-tallet. Vi observerte imidlertid ikke andre gnagere i området enn et ekorn, som til alt overmål dessverre var trafikkdrept. FOTO: Atle Ivar Olsen