Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Fugletårn i Nordland: Vestvågøy

På Vestvågøy finner vi tre fugletårn. Alle ligger ved innsjøer langs E10.

Av Johan Sirnes

Publisert 31.08.2020

Fugletårnene ble etter anbefaling fra NOF Lofoten lokallag satt opp ved Gårdsvatnet nord på øya, ved Skjerpvatnet midt inne på øya og ved Storeidvatnet ved Leknes i sør i 2004.

Tårnene ble utformet av Snøhetta arkitektkontor for Statens Vegvesen i forbindelse med at E10 i Lofoten ble utpekt som nasjonal turistvei. Statens Vegvesen står som eier av tårnene.

Skjerpvatnet og Storeidvatnet inngår Leknes IBA (Important Bird & Biodiversity Area). I tillegg er Storeidvatnet vernet som naturreservat siden 2002.

Gårdsvatnet på Grunnstad

Hekkende arter: Storlom, sangsvane, stokkand, krikkand, brunnakke, toppand, rødstilk, storspove, hettemåke, fiskemåke.

Sees ofte: Svartbak, gråmåke, gråhegre. Mange sangsvaner når vannet er isfritt.

Kart Gårdsvatnet

Skjerpvatnet

Deler av utsikten man tidligere hadde fra tårnet er nå borte på grunn av tett granskog. Man kan også kjøre inn til parkeringsplassen i sørenden av vannet og observere derfra.

Hekkende arter: Horndykker, stokkand, krikkand, brunnakke, toppand, hettemåke, fiskemåke, rødstilk, storspove, tjeld

Sees ofte: Sangsvane, gråhegre. Svarthalespove observeres nesten hvert år.

Kart Skjerpvatnet

Storeidvatnet

Hekkende arter: Horndykker, stokkand, krikkand, brunnakke, skjeand, stjertand, toppand, rødstilk, storspove, vipe, tjeld, hettemåke, fiskemåke.

Sees ofte: Grågås, sangsvane, snadderand, kvinand, bergand, svartbak, gråmåke, sildemåke, terner, gråhegre, havørn, låvesvale.

Sees nesten hvert år: Svarthalespove, brushane.

Sjeldne arter: ringnebbdykker, amerikablesand, rødhodeand, amerikakrikkand, knekkand, snadderand, mandarinand, silkehegre, sothøne, sivhøne, amursvale, østlig amursvale, sivhauk, dvergmåke, alaskasnipe, myrrikse, dverggås (trolig utsatt i Sverige), lappiplerke. Eneste kjente hekkeplass for kortnebbgås i Norge utenom Svalbard.

Kart Storeidvatnet

 

svarthalespover
Svarthalespove ses så godt som årlig både på Storeidvatnet og på Skjerpvatnet. FOTO: Atle Ivar Olsen
Storeidvatnet
Fugletårnet på Storeidvatnet. FOTO: Johan Sirnes
Gårdsvatnet
Utsikt fra fugletårnet på Gårdsvatnet. FOTO: Martin Eggen
Kart fugletårn Vestvågøy
Oversiktskart over fugletårnene på Vestvågøy. Gårdsvatnet øverst i nordøst, Skjerpvatnet på midten og Storeidvatnet lengst sør.