Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Skal naturen også tas vare på i de grønne øyene?

Fremtidens Lofoten skal være "grønn", slik det blant annet prosjektet "De grønne øyene" jobber for. I et felles innspill til Vestvågøy kommunes klima- og energiplan understreket vi at dette må inkludere å ta vare på naturen, også for å beskytte oss fra de verste klimaendringene og effektene av dem.

Av NOF Lofoten lokallag

Publisert 06.01.2021

Som naturpanelet IPBES allerede har understreket henger klima- og naturkrisa tett sammen. Løsningene på dem må adressere begge krisene og sees i sammenheng. Vern og restaurering av (særlig karbonrik) natur er en betydelig del av løsningen på klimakrisa, samtidig som overgangen fra fossil til fornybar energi ikke må legge ytterligere press på naturareal og økosystemer.

Vestvågøy kommune har nylig hatt utkast til klima- og energiplan på høring. 
I et felles innspill fra NOF Lofoten lokallag og Naturvernforundet i Lofoten anbefaler vi følgende: 
  •  Si nei til nydyrking av myr. 
  • Stans nedbygging av myr og annen våtmark til andre formål. 
  • Si nei til dispensasjoner fra arealplan. Ivaretakelse av nasjonale interesser gir seg til kjenne gjennom gode avgjørelser over tid, der samlet belastning og historiske naturtap blir sett i sammenheng. 
  • Bli arealnøytral. Flakstad kommune har erklært seg arealnøytral. Nå må de andre Lofot-kommunene følge etter, for å beskytte økosystemtjenester, naturmangfold, klimatilpasning og hindre karbonlekkasjer. Skal vi stanse tapet av naturmangfold må Norge bli arealnøytralt.
  • Restaurer natur. Tiåret 2021–2030 er utpekt som FNs tiår for restaurering av økosystemer.  I årene vil trolig også Vestvågøy kommune kunne søke flere midler til restauering, og bør ha en plan for hvilke områder som er aktuelle. 
  • Vestvågøy kommune bør snarest mulig politisk vedta at vindkraftanlegg er uønsket.

Du kan lese hele vårt innspill her.

Blåstrupe
Skal man bevare alt naturen gir oss av opplevelser, vannrensing og naturmangfold må ødeleggelsene stanses. Ikke minst er det viktig å beskytte karbonrik natur som myrer. Ødeleggelse av myr står for en betydelig del av Vestvågøys utslipp av klimagasser og gjør oss alle mer sårbare for fremtidens vær. La blåstrupas tilstedeværelse være en indikator på god arealforvaltning! FOTO: Thor Østbye