Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Fugler og fuglekikkere på historisk grunn på Holsøya

26. mai gikk NOF Lofoten lokallags tur til Holsøya rett utenfor Leknes. I sol og nordøst frisk bris tok åtte deltakere fatt på en tre timers lang tur for å utforske fuglelivet i dette artsrike og spesielt vakre landskapet.

Av Martin Eggen og Johan Sirnes

Publisert 27.05.2021

Vi gikk fra parkeringsplassen ved Fygle skole og fulgte veien ut til Holsjøen. Derfra stien til Holsneset og Holsøya, der det ble en rast mellom gravhaugene. Returen gikk langs fjæra ved Bergspollen inn til gammel vei opp til kirka. Derfra den gamle veien ned til skola.

Alt dette er et gammelt kulturlandskap med mye historie: Kystlynghei med leidangsnausttuften på Holsneset, gravhauger fra eldre jernalder på Holsøya og jernaldernausttufter langs fjæra.

Fugler som ble observert: gråspurv, tjeld, fiskemåke, gråmåke, svartbak, grågås, hettemåke, rødstilk, kråke, kjøttmeis, svarthvit fluesnapper, storspove, linerle, heipiplerke, siland, lirype, steinskvett, gråhegre, småspove, sivspurv, heilo. Totalt ble 21 arter observert, og Johan Sirnes var turleder. 

Dermed kan vi konstantere at storspoven, vår største vadefugl, ble sett - noe som var turens forhånduttalte mål. Storspoven er truet, men i Lofoten har vi fortsatt levedyktig bestand av arten, noe som selvsagt er gledelig. At den nære slekningen småspove også viste seg frem, var gledelig. Den er en sommergjest helt fra Afrika. Vi så da også flere av våre litt sene og langveisfarende trekkfugler, som svarthvit fluesnapper og steinskvett. 

Takk for den fin tur!

Småspove
Å gå på fugletur er spennende, nettopp fordi du aldri vet hva som kommer til å dukke opp - og ikke minst om du klarer å gjenkjenne arten. Selv om vi så spesielt etter storspoven på turen, fikk vi også se småspove (bildet). Den hekker ute på myrene og i våtmark, og har dermed et litt annet levested enn storspoven. Storspoven er knyttet til heier og jordbrukets kulturlandskap. FOTO: Oddvar Heggøy
Holsøy
Holsøy er en perle like utenfor Leknes - en ypperlig plass å se etter fugler! Her fra turen. FOTO: Martine Horn Gjernes