Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Velkommen til årsmøte i NOF Lofoten lokallag!

Torsdag 2. september blir det årsmøte på Meieriet kultursenter (Fryseriet) på Leknes. Vi håper flest mulig vil komme og høre om foreningens arbeid og planer. Etter årsmøte kan du oppdatere deg om situasjonen for kongeørn og havørn i Norge - NOFs egen ørneekspert Alv Ottar Folkestad kommer til Lofoten!

Av Martin Eggen

Publisert 06.08.2021

Sted: Meieriet kultursenter, Leknes. Tidspunkt torsdag 2. september 2021, kl. 18.00

1. Valg av dirigent og referent
2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
3. Styrets årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
På valg
Leder - Martin Eggen
Styremedlem for 2 år: Martine Horn Gjernes og Johan Sirnes
Revisor for 1 år: Tor Arne Andreassen 

Valgkomitee for 2 år: Ann Britt Pilegaard Simonsen

Årsmelding og rapporter
Etter årsmøte blir det foredrag om havørn og kongeørn ved NOFs ørneekspert Alv Ottar Folkestad. Dette starter kl 19.30, og blir også annonsert som et eget arrangement som er åpent for alle interesserte. 

Storeidvatnet
En av Lofotens naturperler er Storeidvatnet rett utenfor Leknes. NOF Lofoten tok i 2020 initiativ til å reparere kloppingen ut til skjulet. I august 2020 ble ny klopping realisert i samarbeid med Lofoten Frilufsråd, Statens Vegvesen og Statsforvalteren i Nordland. FOTO: Martin Eggen