Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Falkeklubben: Oppe "hele" natten for å se nattaktiv sjøfugl

Havsvalen er en helt spesiell fugl få mennesker har sett. En helg i august 2021 fikk Falkeklubben i Lofoten en spennende natt og flere havsvaler på nært hold, selv om det kostet litt skjønnhetssøvn. Nå i jula forlater de siste havsvalene Lofoten og reiser sørover.

Av Martin Eggen/BirdLife Nordland

Publisert 22.12.2021

Falkeklubben er BirdLife Lofotens barne- og ungdomstilbud. Klubben drar på ulike turer i Lofoten. I sommer var Falkeklubben på Røst for å få se lunder på nært hold, og der så vi også arter som ærfugl, krykkjer, topp- og storskarv og havørn. Men den aller minste sjøfuglen i Europa fikk vi ikke se på Røst. Den er svært vanskelig å få sett, og det krever en helt spesiell innsats.

Lever ute på havet

Havsvalen har en hekkebiologi helt utenom det vanlige. De tilbringer mesteparten av livet sitt på åpent hav, og når de streifer langs kysten i hekketiden er det aller helst mørkt. Havsvalen er en temmelig liten fugl, den veier normalt 20-30 gram som voksen. Det vil si at den veier mindre enn en dompap, men har mye lengre vinger. Selv om de er veldig dyktige flygere ute på det åpne havet, så er de sårbare og helt forsvarsløse på landjorda. De kan rett og slett ikke fly til og fra reiret i dagslys uten å utsette seg for stor fare for å bli tatt av sultne måker og andre predatorer. Derfor må de vente med å hekke til nettene begynner å bli så mørke at de kan fly til og fra reiret uten å bli sett.

Lørdag 21. august var fem unger og tre voksne samlet i på innsiden av de store Lofotfjellet. Vestfjorden lå stille og blank, og det var lite liv å se. En lirype røpte sin tilstedeværelse fra krattet og en enslig fiskemåke fløy forbi. Vi ventet på mørket som kom snikende.

Da klokken ble 23. ble det så mørkt at vi ved hjelp av lyd fra høyttaler (spillende havsvaler) kunne åpne ha håp på å lokke de mystiske havsvalene til nettene våre slik av de kan ringmerkes. Spenningen var stor, men det var ikke en fugl å se. Kunne det virkelig være slik at havsvalene hørte lyden ute på storhavet og kom inn til der vi satt og ventet?

Noe av magien med havsvaler er at de, som et trylleslag, plutselig viser seg, nesten ut fra intet. Kaster man lever og fiskeslo ute på åpent hav følger de luktesporene og kommer til båten. De er ekspert til å finne gode fiskeplasser og mat. Men ville de finne oss i den mørke natten, lokket av lyden av andre spillende havsvaler? Klokka skulle bli over midnatt fløy før den første havsvalen fløy rundt nettet vårt, ikke så lenge etter at de første ungene hadde måtte gå tapt for trøtthet. Andre var våken, oppspilt over at havsvalene nå var på plass. Tidligere hadde nok troen på suksess falt betraktelig.

Det bli fanget totalt fem havsvaler før ringmerkingssjef Martin Eggen krøp inn i teltet halv tre. Ringmerking gir oss verdifull informasjon om havsvalene. Mange sjøfugler er truet, og nå er det ytterligere planer for næringsaktivitet til havs. Da må man vite mest mulig om alle fuglene som lever der. Antallet sjøfugler i verden er redusert med 70 prosent siden 1950.

Et julemirakel

I august legger havsvalene ett eneste egg. Egget gjemmes i dype bergsprekker, steinur eller hulrom i jorda. Havsvalene flytter like gjerne inn i hekkeboliger til sjøfugler som er ferdige med hekketida. De overtar jordgangene til lundefugler, og noen steder i verden flytter de til og med inn i kaninhull. De legger alltid bare ett egg. Den første gangen havsvalen ble påvist hekkende i Norge var på Røst ytterst i Lofoten i 1961.

Egget tåler usedvanlig godt å bli nedkjølt, noe som er avgjørende for at de kan hekke så langt mot nord så sent på året. Dette fører imidlertid til at det tar lengre tid fra egget er lagt og til det klekkes.

Både ruge- og ungetiden er lang, dette betyr at mange havsvaler forlater reiret i desember, mens vi gjør de siste juleforberedelsene. Spøkefullt sier vi derfor at havsvalen er et lite julemirakel, for det er utrolig å tenke på ungene som kaster seg ut over storhavet i den mørkeste tiden av året, gjerne mens vinterstormene herjer. Deretter trekker de til havområder sørøst i Atlanterhavet for å overvintre.

Gjenfunn av ringmerkede havsvaler i Norge er registrert blant annet på De britiske Øyer, Island, i Portugal og Sør-Afrika. Havsvalene er gåtefulle. Siden mange av hekkeplassene er ukjente, er størrelsen på bestanden i Norge høyst usikker. Verken i Europa eller Norge har man en fullstendig oversikt over bestandstrendene. Selv om havsvalen er ganske liten, blir den veldig gammel. Den eldste norske havsvalen ble litt over 29 år gammel, men på de britiske øyer er det funnet en fugl som var over 33 år gammel. De begynner å hekke i fire-femårsalderen.

 

 

havsvale
Havsvale (Hydrobates pelagicus) er en pelagisk overflatebeitende sjøfugl som tilhører gruppen stormfugler. Havsvalen er 15-16 centimeter lang og har et vingespenn på 37–41 cm og er dermed den minste av stormfuglene i europeiske vann. Ikke enkelt å få sett - dersom du ikke er med i Falkeklubben riktignok! FOTO: Steve Baines
Vilhelmine
Vilhelmine Aurora Gjernes Kongsgaard med en ringmerket havsvale. FOTO: Martin Eggen