Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Hagefugltellingen 2022: Helt unikt antall bjørkefink i Lofoten

Hagefugltellingen arrangert av BirdLife Norge er nå avsluttet. 4 823 individ og 59 arter fra 80 foringsplasser ble sluttresultatet i Lofoten. En fantastisk innsats gav mange spennende fugleobservasjoner. Takk til alle som deltok!

Av Martin Eggen

Publisert 09.02.2022

Nasjonalt ble 720 000 fugler i mer enn 13 000 hager talt og rapportert under Hagefugltellingen 2022. Invasjonen av bjørkefink preget årets telling, og aldri før har så mange som 100 000 individer av samme art blitt sett! Det var bjørkefinken som stod for den nye rekorden, og 1436 av dem ble rapportert fra Lofoten. Normalt er bjørkefinken fåtallig i Nord-Norge om vinteren. Bjørkefinken er en art som helst søker næring på bakken om vinteren, og er dermed mer utsatt for mye og vedvarende snødekke enn arter som leter etter mat i f.eks. trær. Med lite snø kan det tenkes at næringsforholdene har vært gode mange plasser i landet seint utover høsten og tidligvinteren. En supplerende teori er at det var en god rognebærhøst i deler av landet i fjor. Med i bjørkefinkflokkene var det også 61 bokfink.

Av andre spennende tall fra vår region vil vi gjerne trekke frem hele 149 overvintrende svarttrost, 509 grønnfink og 782 gråspurv. Grønnfinken regnes nå som truede arter i Norge (sårbar, VU på den nye rødlista). Også gråspurven er rødlistet som nær truet (NT). 55 blåmeis og 87 granmeis ble også sett. Særlig sistnevnte er det verdt å se ekstra etter fremover, for den er i tilbakegang over store deler av landet, kategorisert som sårbar (VU) på rødlista. Husk å rapport dine observasjoner på www.artsobservasjoner.no.

Jula varer helt til påske, heter det, og 265 dompaper besøkte foringsbrettene i Lofoten, og bidro dermed med sitt til akkurat det. Apropos varer: det var en viss spenning til hvor mange nøtteskriker som holdt stand i Lofoten etter høstens invasjon. Sluttsummen kom på 19 rapporterte nøtteskriker i Lofoten. Nøtteskrika er kanskje den vakreste av våre kråkefugler. Den er utbredt i Europa østover til Kina og Japan. Nyere data viser at den er i tilbakegang flere steder, bl.a. i nordlige Sverige. Nøtteskrika er i en standfugl og i Lofoten er den fraværende eller sjelden. Enkelte år besøker østlige fugler oss om høsten. I Sverige er det funnet en klar sammenheng mellom dårlig produksjon av eike- og bøkenøtter og masseutvandring av nøtteskriker. Fuglene må rett og slett forlate sine vante områder på søken etter mat.

Avslutningsvis tar vi med spennende observasjoner av 3 munk, 9 gulspurv og 5 pilfink, samt dvergspett og flaggspett. På Værøy ble en kornkråke sett.

Lyst å se hva som ble sett i din kommune? Det sjekker du her (bruk filtreringssystemet).

bjørkefink
Selv om kjøttmeis ble sett i flest hager i Lofoten (i 93 % av hagene), ble bjørkefinken tellingens vinner i antall også i Lofoten. Hele 1436 bjørkefink ble rapportert av ivrige hagefugltellere. FOTO: Jan Erik Røer
Svarttrost
Svarttrosten er en artig gjest ved foringsplassen, og den liker godt brødrester og frukt. Nå venter vi bare på at den skal finne seg en egnet hekkeplass, slik at den melankolske og vakre vårsangen kan starte opp. Svarttrosten er en av de første fuglene som synger om våren. Allerede i mars kan den høres enkelte steder her nord. FOTO: Alf Tore Mjøs