Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Tre nye fuglearter observert på Vestvågøya i 2021

Harald Våge har laget rapport over hva som er sett i Vestvågøy og på Gimsøya (Vågan) gjennom året, og som vanlig er mye spennende oppdaget. Mange av fuglene i Lofoten har også fått ring rundt foten i 2021, også på Røst, der Lofoten Ringmerkingsgruppe nå har en eget «filial».

Av Martin Eggen og Harald Våge

Publisert 16.02.2022

Tre nye arter i Vestvågøy kommune

Det er sett tre nye arter i Vestvågøy kommune i 2021: hvithodespurv, kanadahettemåke og pirol. Men, det totale antall arter sett i kommunen har økt med fire i løpet av året. Dette skyldes at «den gamle» sædgåsa nå er to arter: taigasædgås (u.a. fabalis) og tundrasædgås. Dette betyr at BirdLife Lofoten sitt fuglearkiv for Vestvågøy og Gimsøya, nå inneholder 260 arter, og at 254 av artene er sett Vestvågøy kommune.

Ser en på artsobservasjoner.no, vil den observante leser se at her har antallet økt med fem i dette registeringsverktøyet. Dette skyldes at vannrikse – sett i kommunen i år, men også to ganger tidligere – ikke har vært lagt inn tidligere. Men nå er det ajourført!

I 2021 ble det observert 167 ulike arter på Vestvågøya og på Gimsøya. Fire av disse: dvergdykker, lappspove, rosenstær og pilfink ble kun sett på Gimsøya.

Av uvanlige arter i Vestvågøy i 2021 nevnes knoppsvane, tundragås, tundrasædgås, ringgås, knekkand, lappfiskand, havlire, sivhauk, kvartbekkasin, polarjo, fjelljo, tårnseiler, trepiplerke, taksvale, tornsanger, svartmeis, nøtteskrike og kjernebiter. Også i 2021 var vadertrekket labert – kanskje «rekordlabert». Hvor mange vadere som raster vår og høst påvirkes både av ungeproduksjonen i hekkeområdene og av storskala værsystemer.

Les observasjonsrapporten her fra Vestvågøy og Gimsøya her.

Å holde en hærfugl…

På de store Lofotøyene fikk i alt 537 fugler av 30 ulike arter ring rundt foten i Lofoten i 2021. Det lave antall merkede fugler skyldes mye dårlig vær i perioder av høsten, nesten ingen gråsisik i år heller (ofte den arten det merkes mest av) og varierende «tidsprioritering» av ringmerkerene. Gjennomsnittet for perioden 1987-2020 er 1922 ringmerkede fugler.

I Flakstad kommune ble det ringmerket 234 fugler, i Vestvågøy (Toftan) 209 fugler, mens 94 fugler flikk ring rundt foten i Vågan (Henningsvær). Nevner spesielt at av de seks havsvalene ble en merket på Eggum (Vestvågøy) og fem på Nesland (Flakstad).

Følgende har, i alfabetisk rekkefølge, foretatt merkinger for Lofoten ringmerkingsgruppe (utenom Røst) i 2021: Martin Eggen, John Stenersen, Harald Våge (gruppeleder) og Jim Wilson.

På vår «filial» på Røst, ofte kalt Røst fuglestasjon,ble det her merket 279 fugler av 29 ulike arter. Av disse var to nye for Lofoten Ringmerkingsgruppe, og 10 nye for Røst. Følgende har foretatt merkinger på Røst: Håvard Eggen, Martin Eggen, Torbjørn Aakre, Andreas Gullberg og John Stenersen. Lappsanger i august og hærfugl i september går inn i historiebøkene som spesielle funn fra 2021.

Les ringmerkingsrapporten for 2021 her.

 

hærfugl
29. september ble en hærfugl ringmerket på Røst. Hærfuglen viste seg å bli en riktig «longstayer», til stor glede for en rekke fuglefolk som besøkte øya utover høsten. Faktisk skrev vi november da den sist ble observert, og med det må den være en av de mest utholdende hærfugler som har besøkt Norge. FOTO: John Stenersen
nøtteskrike
Høsten 2021 vil bli husket for en større invasjon av nøtteskrike. Fuglene dukket først opp i oktober, og flere titalls fugler er i skrivende stund (februar 2022) fortsatt tilstede rundt omkring i Lofoten, også i vest. FOTO: Jan Erik Røer