Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

I godt selskap med fugler og fugleinteresserte i Lofoten gjennom fire tiår

Torsdag 1. desember inviterte vi medlemmer og andre interesserte til samling på Leknes, nøyaktig 40 år etter at lokallaget ble dannet. Mye er utrettet på disse årene, og på møtet fikk vi en fin gjennomgang av 40 år med fugleturer, kartlegginger og fuglevern. Nå ser vi frem til mange fine aktiviteter fremover. For BirdLife Lofoten er en vital 40 åring, og det er ingen planer om å trappe ned på aktivitetene!

Av Martin Eggen

Publisert 05.12.2022

Kvelden startet med en velkomsthilsen fra nåværende leder Martin Eggen, som også fremhevet at BirdLife International har bursdag i år. Organisasjonen har eksistert i 100 år, og er dermed verdens eldste og største naturvernorganisasjon. BirdLife Norge ble den norske partneren for 30 år siden, og BirdLife Lofoten er et av over 4000 lokale grupper av BirdLife. Sammen med 10 millioner medlemmer og støttespillere verden rundt gjør vi små og store handlinger for fuglene, og sammen får vi til fine resultater. BirdLife har forhindret utryddelsen av en rekke fuglearter. BirdLife Lofoten er stolte av å være en del av en slik global bevegelse for fugler, og Martin avsluttet sin bolk med en inspirerende video som forklarer mer om hva og hvem vi er. 

Johan Sirnes var lokallagets første formann, og det var Johan som stod for det meste av gjennomgangen av BirdLife Lofotens historie denne kvelden. Når lokallaget av BirdLife Norge ble etablert i 1982 var det under navnet Norsk Ornitologisk Forening Vestvågøy lokallag. Bakgrunnen for opprettelsen av lokallaget var en sterk fugleinteresse hos mange i distriktet. Fuglelivet var også rikt, og lite av kunnskapen var systematisert og beskrevet. 

Å danne et sosialt fellesskap var viktig, men lokallaget startet også straks opp med overvåkingsprosjekter og andre mer vitenskapelige aktiviteter. Å lage et fuglekartotek, altså en fullstendig oversikt over forekomsten av arter sett i Vestvågøy, var blant foreningens første satsingsområder. Det var dette arbeidet som 10 år senere resulterte i utgivelsen av boka «Fugler midt i Lofoten», en milepæle for den ornitologiske kunnskapen den gang.  

Helt fra begynnelsen har vi hatt de årlige tellingene av svaner 1. søndag i advent, og i flere tiår har vi også telt sjøfugler på yttersiden av Lofoten. Vi har dokumentert at områder rundt Leknes er av global betydning for rødlistede arter som horndykker og gulnebblom. De Viktige fugleområdene Leknes våtmarkssystem og Lofoten er opprettet med bakgrunn i vitenskaplige kriterier, og utgjør to lokaliteter i et nettverk av 13 000 slike spesielt viktige områder for naturmangfold over hele verden. 

Flere av medlemmene våre har lisens til å ringmerke fugler, og det har vært en utstrakt aktivitet som har gitt flere spennende funn fra og til utlandet. Totalt er rundt 66 000 fugler ringmerket. På et tidspunkt hadde vi det sørligste funnet av en norsk løvsanger. Sør for ekvator i daværende Zaire.

Å dokumentere og følge med på utviklingen til ulike fuglearter har alltid stått sterkt i foreningens tradisjon, og har også bidratt til at det er satt i gang forvaltningstiltak for arter som havner i problemer. 

Nå 40 år etter er det et høyst levedyktig lokallag som feirer bursdag. Aldri før har vi hatt så mange medlemmer. Medlemsantallet har økt med 70 prosent på få år! Vi gjør oss bemerket i lokale debatter om arealer og hensynet til natur. Vi bidrar med konkret kunnskap. Vi lager rapporter og kartlegger fuglefaunaen. Siste nyvinning er barne- og ungdomssatsingen Falkeklubben for de under 18 år. 

Vi takker for støtte og engasjement de siste 40 årene, og ser frem til 40 nye år! Vi håper du inviterer andre naturinteresserte til å bli med i flokken - i 2023 har vi en målsetning om å bli 200 medlemmer!

 

harald våge
Harald Våge (til høyre) var med på stiftelsesmøtet i 1982, og kom året etter inn som styremedlem. En lang periode har han også vært leder for lokallaget. Harald er fortsatt et engasjert styremedlem som er opptatt av fugler, men her er det bursdagskaken som får full oppmerksomhet! FOTO: Martin Eggen
Johan
Gjennom 40 år har Johan Sirnes vært en helt sentral figur i lokallaget, og han har også vært leder for BirdLife Nordland. På bursdagskvelden tok han oss med til mange av lokalitetene lokallaget årlig besøker. Her forteller han de 25 oppmøtte om det historiske oppstartsmøtet 1. desember 1982. FOTO: Martin Eggen
kake
Når lokallaget startet opp het vi Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Vestvågøy lokallag. Etter hvert ble Vestvågøy byttet ut med Lofoten. I dag heter vi formelt BirdLife Norge Lofoten lokallag, og bruker navnet BirdLife Lofoten i dagligtalen. Denne knallgode marsipankake mettet mange mager og dessertmager. FOTO: Martin Eggen