Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Årsmøte for BirdLife Lofoten og foredrag om vipe

Mandag 27. februar blir det årsmøte for BirdLife Lofoten på Meieriet kultursenter (Fryseriet) på Leknes. Etter årsmøtet forteller Martin Eggen om en av Lofotens mest truede fuglearter, vipa. Det blir også fuglequiz, fugleprat og enkel servering.

Av Martin Eggen

Publisert 05.02.2023

Sted: Meieriet kultursenter, Leknes. Tidspunkt: mandag 27. februar 2023, kl. 19.00-21.00

Har du ikke muligheten til å møte? Les likevel vår årsmelding, spekket med bilder fra 2022!
Se også våre andre rapporter nederst på denne siden. 
Saksliste: 
1. Valg av ordstyrer og referent
2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
3. Styrets årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
På valg
Leder - Martin Eggen
Styremedlem for 2 år: Johan Sirnes og Martine Horn Gjernes
Revisor for 1 år: Tor Arne Andreassen 
Valgkomitee for 2 år: Ann Britt Pilegaard-Simonsen

Årsmelding og rapporter

Foredrag om vipe

Siden årtusenskiftet har godt over en tredjedel av alle fugler i jordbrukets kulturlandskap i Norge forsvunnet. Artene som sliter mest er bakkehekkende arter som vipe, storspove og sanglerke.  Fuglene påvirkes av mange ulike faktorer, både i og utenfor landets grenser, men en god  hekkesuksess er avgjørende for å snu negative bestandstrender og sikre et rikt naturmangfold i  jordbrukslandskapet. 

Vipa er allerede forsvunnet svært mange plasser. En nasjonal kartlegging utført av BirdLife Norge  viser at det trolig var mindre enn 2500 hekkinger av vipe i 2022, og arten kan forsvinne i løpet av  de neste tiårene. Arten er kritisk truet (CR). I Lofoten er det rundt 10 par viper, og Martin Eggen forteller mer om situasjonen i Lofoten, og hva vi kan gjøre for å hjelpe vipene. 

Velkommen!

vipe
Vipe hekker i mange ulike åpne habitater, inkludert ulike jordbrukshabitater, strandenger, myrer og andre våtmarksområder. Reiret plasseres på steder med god oversikt over omgivelsene, der graset er kort eller det er jord i dagen, og helst med god avstand til høyere vegetasjon. Vipa hekker helst i løse kolonier, og nyter godt av det effektive predatorforsvaret dette gir. Martin Eggen forteller mer om denne vakre fuglen under årsmøtet til BirdLife Lofoten. FOTO: Ingar Jostein Øien
Rosenstær
Fugleåret 2022 i Lofoten var spennende, og rosenstæren var en av artene som besøkte oss. Her en voksen rosenstær sammen med stær ved Sandelva i Flakstad september 2022. FOTO: Martin Eggen