Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Rundt Leknes i hyggelig selskap og med godt resultat

Overgangen mellom april og mai har vært kald, og trekkfuglene lar vente på seg. BirdLife Lofoten besøkte likevel områder rundt Leknes 3. mai. I tillegg til mange andre trekkfugler var både rødstilk og måltrost ankommet, noe 13 personer fikk med seg. Fremover vil mange arter fra Sør-Europa og Afrika dukke opp. Følg med, følg med, og heng deg med på tur!

Av Harald Våge

Publisert 05.05.2023

Onsdag 3. mai 2023 i Leksnesområdet

Turleder: Harald Våge

Antall deltagere: 13.
Vær: 1-3 grader, lett bris fra nord, skiftende skydekke med litt snø på slutten av turen.
Vi stoppet følgende steder: Leknesfjæra, Storeidvatnet, Svanvatnet, Voieskogen og Saltisen.

Antall fugler ble bare unntaksvis notert, noe som delvis skyltes vanskelige lysforhold.

Leknesfjæra:
1 sandlo, 5 gravand, tjeld, hettemåke, fiskemåke og svartbak.

Storeidvatnet:
1 krikkand, toppand, grågås, horndykker, hettemåke, vipe, storspove, rødvingetrost og kjøttmeis.

Svanvatnet:
2 gravand, 5 krikkand, 2 stokkand, 2 siland, grågås, vipe, tjeld, svartbak, hettemåke og 1 lirype.

Voieskogen:
1 gjerdesmett, grønnfink, rødvingetrost, måltrost, gråtrost, ringdue, kråke og dompap.

Saltisen
1 havørn, 1 rødstilk, tjeld, storspove, gråmåke, fiskemåke, hettemåke, 1 svarttrost og 1 gråhegre.

Totalt 30 arter ble sett.


Takk for turen!

Se turprogram for BirdLife Lofoten her.

 

Voie
I planteskogen på Voie kan man oppleve arter som ikke nødvendigvis finnes så mange steder. Under turen sang gjerdesmett ivrig, og arten hekker trolig i området. Den liker seg godt der terrenget er bratt og "rotete". FOTO: Johan Sirnes
Rødstilk
Rødstilkene kommer! En av de første rødstilkene i Lofoten i 2023 ble sett av de 13 deltakerne på turen. Fremover kommer flere. Rødstilk er en vanlig art i våtmark, men antallet synker dessverre. I 2021 kom den inn på rødlista for arter som nær truet (NT). Ta godt vare på rødstilken i sommer og beskytt leveområdene. FOTO: Martin Eggen