Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Dompap, gråsisik og flaggspett utmerker seg under Hagefugltelling i Nordland

Været var ikke det beste under årets hagefugltelling i Nordland. Vind og væromslag gjorde det tidvis utfordrende å telle fugler. Likevel var mange med på denne viktige folke-dugnaden som gir verdifull informasjon om hvordan det står til med de vanligste overvintrende hagefuglene. Og jammen ta ble det ikke sett en hel del fugler også i år! Som i landet forøvrig, ble det sett ekstra mange gråsisik, dompap og flaggspett.

Av Janne Helen Lorentzsen og Martin Eggen

Publisert 06.02.2024

Hagefugltellingen 2024 er overstått. Det er i skrivende stund registrert totalt 32 421 individ og 93 arter fra 659 foringsplasser i Nordland. Merk at i tillegg til fugler blir det også registrert pattedyr som sees i hagen under tellingen, som elg, rådyr eller hare med flere. 

Men blant fuglene var det dompap, gråsisik og flaggspett som utmerker seg spesielt, selv om den trofaste kjøttmeisen ble sett i flest hager. Kjøttmeisen var tilstede i 97 % av alle hagene i Nordland. At hele 75 % av hagene også har hatt besøk av dompap, er mer overraskende, og den kapret faktisk andreplassen i årets telling målt ut fra tilstedeværelse i antall hager! Dompap gjør det bra over hele landet i årets telling. Gråsisik bemerker seg med å være tilstede i flokker på gjennomsnittlig 19 fugler i nesten halvparten (45 %) av hagene i vårt fylke.

Gråsisik er normadiske fugler som beveger seg over enorme områder, og de påvirkes blant annet av frøsettingen på ulike trær. Dompap gjennomfører også store forflytninger enkelte høster. Årets forekomster av disse to artene betyr derfor ikke nødvendigvis at hekkebestandene i Nordland har fått en kraftig oppsving. Hver fjerde hage (25 %) har dessuten hatt flaggspetten på besøk. En invasjon av flaggspett østfra høsten 2023 har trolig bidratt til den solide forekomsten i vinter. 

Den sårbare gulspurven er bare registrert i 8 % av hagene i Nordland, likt som i fjor, og gjør det dessverre ikke spesielt bra under årets telling nasjonalt. Selv om forekomstene i hagen påvirkes av snødekke og vær, er trenden klar: Det blir færre gulspurv, og tellingene under Hagefugltellingen samsvarer dermed med blant annet hekkefugltakseringene. 

Takk til alle nordlendinger som bidro! Vi gleder oss allerede til Hagefugltellingen 2025. 

Se alle resultatene fra Nordland her

Dompap
1 963 blåmeis ble sett under hagefugltellingen i vårt fylke i 71 % av hagene. FOTO: Janne Helen Lorentzsen
Gråsisik
Gråsisik utmerket seg i år og var på plass i 45 % av hagene. FOTO: Janne Helen Lorentzsen