Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Fugler på Vestvågøy i 2023

Fugleåret 2023 på Vestvågøy gav ingen nye fuglearter for kommunen, ei heller ble det sett nye arter på Gimsøya. Men mange fine observasjoner ble gjort, og antall vadere som besøkte oss på høsttrekket var blant det høyeste på mange år. Som vanlig har Harald Våge laget en oppsummerende rapport.

Av Harald Våge

Publisert 19.05.2024

I 2023 ble det observert 161 ulike arter i Vestvågøy kommune, inkl. Gimsøya (Vågan kommune).. Fem av disse: gråstrupedykker, tundralo, alkekonge, gulerle og varsler ble bare sett på Gimsøya.

Det ble ikke sett noen nye arter i Vestvågøy kommune i 2023. Dette betyr at BirdLife Lofoten sitt fuglearkiv for Vestvågøy og Gimsøya, fortsatt inneholder 261 arter (255 arter i Vestvågøy kommune). Ser en på artsobservasjoner.no, vil den observante leser se at her har antallet økt med to til 245. Dette skyldes at nøttekråke – sett i kommunen i år, men også en gang tidligere – ikke har vært lagt inn. Funn av vepsevåk fra 1986 er også lagt inn.

Ved utgangen av 2023 står det på artsobservasjoner.no at det er sett 245 arter på Vestvågøy, mens i vårt arkiv er det 255 arter. De 10 artene som mangler er enten gamle funn som ikke er lagt inn på artsobservasjoner, eller såkalte E-arter. De siste er arter/individer som regnes som rømlinger (fra parker, bur o.l). Mange av disse funnene ligger på artsobservasjoner, men blir altså ikke talt med. Disse seks tilhører første gruppe: skogdue, dvergsvane, storfugl, snøugle, bøksanger og steppehauk. Disse fire tilhører andre gruppe: snøgås, dverggås, rødhalsgås og gulstrupespurv.

Av uvanlige arter som ble sett i 2023 nevnes tundrasædgås, kanadagås, knekkand, taffeland, dvergdykker, trane, kvartbekkasin, fjelljo, turteldue, taksvale, gulerle, buskskvett, svartmeis, trekryper, varsler, nøtteskrike, nøttekråke og tornirisk. Vil ellers nevne at årets høsttrekk av vadere var det beste på mange år.

Noen av observasjonene krever behandling og godkjenning av sjeldenhetskomitéer. Det tas forbehold om at dette går i orden.

Når det i teksten under står at arten er sett i en bestemt periode, vises det til data fra artsobservasjoner.no. Det kan selvsagt ikke utelukkes at arten er sett flere ganger enn det som vises her. Det kan også tenkes at vi har hatt besøk av arter som lokallaget ikke har fått kjennskap til. 

Tårnseileren var årets fugl i Norge i 2023, men besøkte ikke oss.

Takk til Ann Britt Pilegaard-Simonsen og Jon Olav Larsen for å ha lest korrektur.

Les hele rapporten under.

Årsrapport Vestvågøy inkl. Gimsøya

Trane
Trane blir stadig oftere observert i Lofoten. Dette har sammenheng med bestandsøkning over store deler av Norge, og arten hekker bl.a. i Vesterålen. Når får vi hekkefunn i Lofoten? FOTO: Martin Eggen
Kvartbekkasin
Vil du lete etter kvartbekkasin i Lofoten, er oktober den beste måneden. Denne arten fra tundraen og taigaen øst for oss dukker opp i september og enkelte prøver seg også på overvintring. FOTO: Kim Erlend Vidal