Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

NOF OAs medlemstall spratt opp med over 1000

Som siste fylkesavdeling har nå også NOF avd. Oslo og Akershus blitt integrert i NOFs medlemsregister, med sentral innkreving av kontingent og lokalt tillegg. Dette medførte et stort sprang i medlemstallet, da det var mange som primært var abonnenter av Fuglevennen. NOF OAs medlemstall er i skrivende stund 2 595.

Av Håkan Billing, leder i NOF OA

Publisert 20.03.2018

Det var tilbake i 2006 at fylkesavdelingen begynte å jobbe mer målbevisst med markedsføring, profilering og vervekampanjer, men allerede i 1998 passerte NOF OA 500 medlemmer. Torsdag 23. april 2009 fikk vi vårt medlem nummer 1000 – en historisk milepæl. Syv år senere, 14. april 2016 kom neste milepæl da vi fikk vårt medlem 1500.

Siden nyttår har vi jobbet med å samkjøre vårt nettbaserte medlemsregister med NOFs nye sentrale og nettbaserte adressedatabase, som NOF tok i bruk i 2017. Og medlemstallet i NOF OA spratt dermed i været, til 2 595. Det betyr at vi ikke vet hvem som ble medlem 2 000 og heller ikke medlem 2 500. Det kan vi fint leve med.

Litt om våre aktiviteter

Man får ikke økt medlemsmassen uten å tilby engasjement og aktiviteter. I 2006 lanserte vi konseptet Fugleteltet, som siden den gang har vært gjenstand for en fortløpende oppgradering og forbedring. Vi begynte også med produktsalg. I 2017 var vår brutto omsetning på mer enn 1,3 millioner. Nesten 350 000 var produktsalg, primært fuglemat. Totalt er vår omsetning femdoblet siden 2006, mens medlemsmassen har blitt firedoblet.

På vernefronten, NOFs absolutt viktigste geskjeft, har vi naturvernkontakter i alle våre 19 kommuner. Vi ga høringssvar og innspill i 34 saker i 2017. Utbyggingspresset i Oslo og Akershus er enormt, og vi skulle ønske at vi hadde kapasitet til mye mer. Hvert år utgir vi ulike fagrapporter på oppdrag fra utbyggere samt statlige og kommunale instanser.

Vi leier ut fagornitologer til guidinger og foredrag. Fuglenes dag profileres sterkt med heldagsprogram flere steder i Oslo og Akershus. De siste fem årene har vi satt opp fuglekino årlig. Selv om aktivitetstilbudene har blitt mer enn doblet – vi hadde 37 ekskursjoner i 2017 – har antall deltakere per ekskursjon også økt, med et gjennomsnitt på over 20 personer per tur.

For å få bedre informasjon om våre aktiviteter, og hva som skjer med fugl og natur i Oslo og Akershus, anbefaler vi alle våre medlemmer å velge lokalt tillegg, som inkluderer det lokale medlemsbladet Toppdykker'n. Bladet kommer ut med fire nummer per år med tilsammen 224 sider lesestoff, både for proffe fuglefolk og den yngre garde.

Leser du dette, men ikke er medlem av NOF, foreningen for fuglevern, meld deg inn. Vi har plass til flere! Husk at vi må ta vare på den natur vi låner av våre barn. Meld deg inn i NOF her, alternativt hvis du bor i Oslo og Akershus, her.

Tidligere innlegg:
Over 1000 medlemmer i NOF avd. Oslo & Akershus!
NOF OA har nå 1500 medlemmer

NOF OAs medlemsutvikling til og med 2017
NOF OAs medlemsutvikling til og med 2017. Den grønne prikken markerer starten på en mer målbevisst markedsføring. FOTO: NOF OA
NOF OAs medlemsutvikling 2005 til i dag
NOF OAs medlemsutvikling 2005 til i dag. Kurven spratt betraktelig opp sist uke. FOTO: NOF OA
Fugleteltet
Fugleteltet virker som en magnet på fugleinteresserte, og har bidratt sterkt til medlemsutviklingen i Oslo og Akershus. FOTO: NOF OA / Håkan Billing
Toppdykker'n
Det lokale bladet, Toppdykker'n, har også gjennomgått kraftige forandringer og layoutmessige oppgraderinger fra første utgave i 1978 og frem til nå. Utkommer fire ganger per år. FOTO: NOF OA
Ekskursjoner
NOF OA har 35–40 varierende fugleturer hvert år. Familieturer og eksursjoner for de mer proffe. Her fra den årlige båtturen med MS Øyeren i Nordre Øyeren naturreservat. FOTO: Håkan Billing
Fuglekino
Hvert år har vi fuglekino, med interessante spillefilmer om fugl og fuglevern. FOTO: NOF OA