Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Løgnaktig og grovt villedende om Strandveien i Lillestrøm

Det er foreslått opp mot 1 600 boliger i en ny bydel i Lillestrøm. Området ligger ved Nitelva, og prosjektet medfører en omfattende utfylling i elva. Nitelva er et nasjonalt verna vassdrag med store naturverdier, og Fylkesmannen har derfor sagt nei til planen. Nå er det fare for at kommunen trosser Fylkesmannens nei.

Av Håkan Billing, leder i NOF OA

Publisert 18.03.2019

Kanskje ser man seg blind på hvordan Strandveien 1 AS presenterer prosjektet? Kanskje har man ikke tatt seg bryet med å kikke litt bak fasadene? Det er underholdende å gå på teater, men vi vet at kulissene er kunstige, og at tryllekunstnere lurer deg med illusjoner.

Strandveien 1 AS eies av kommunene Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Sørum, Fet og Nittedal, og spiller teater på høyt nivå. Ikke for å underholde, men for å bedra. Man vet at prosjektet er ødeleggende for naturverdier og biologisk mangfold, men hva gjør man når samfunnet presser på i en uendelig vekstspiral? Man lyver, og akkurat som tryllekunstneren, håper man på at trikset ikke blir oppdaget.

Bevisstheten om klimaendringer, forurensning og at vi daglig taper naturverdier, har gjort folk flest «grønnere» i sin tankegang. Vi har fått et sterkere lovverk mot naturødeleggelser. Men utbyggere er smarte, og spiller på grønne verdier i sine presentasjoner, selv når det ikke er sant.

Skedsmo kommune hevder å være en «miljøby med blågrønt hjerte». Nitelva renner gjennom Lillestrøm, så her har man muligheten til å vise at man lever opp til intensjonen og ikke illusjonen.

I Ecofact-rapport 422 «Nitelva, Skedsmo – Status for naturmangfold» (2015) slås det fast at området har «store verdier av biologisk mangfold». Hele 53 rødlistede arter, hvorav 27 fuglearter, er funnet i rapportområdet hvor boligprosjektet inngår.

Når et vassdrag er vernet etter en nasjonal verneplan, kan man ikke ture frem som man vil. La oss nå se litt på hvordan kommunen fører publikum bak lyset. I planen fra Strandveien 1 AS står det at man ønsker å «tilrettelegge for boligutvikling i urbane strøk, men i nær knytning til og på naturens premisser». Man hevder at utbyggingsplanen er «godt innenfor de krav som stilles for å beskytte, styrke og ta vare på naturen i det aktuelle området».

Ergo mener kommunen at man ved å fylle ut og bebygge et våtmarksareal i et vernet vassdrag følger naturens premisser, og ikke bare tar vare på naturen, men til og med styrker den. I en litt mer skjult del av planen står det at man vil kompensere for tapet av natur ved å bygge en kunstig øy i elva. Men man kompenserer kun areal, ikke artsmangfold. Her befinner vi oss i fantasiland.

Prosjektet presenteres med flotte bilder av glade mennesker i pent vær à la Syden, med en vrimmel av vannsportaktiviteter i elva. I lufta er et yrende fugleliv, og i vannet ligger tre urbaniserte knoppsvaner.

Bedraget vil ingen ende ta.

I kommunenes eget faktaark om Nitelva, «Vannområde Leira–Nitelva», står det at elveslettene er viktige for vade- og trekkfugler, at man bør bevare kantsonen langs vassdrag, og at man bør se på vassdraget som en ressurs.

En ressurs! Da må man nødvendigvis mene naturressurs. Men, akk, så feil kan man ta. For Strandveien 1 AS ser definitivt ikke på naturen som en ressurs i seg selv:

«Slik kan man foredle et, i dag, livløst og ubrukt område»

Nitelva nå
Slik ser arealet ut før utbygging. Fra presentasjonsvideo. FOTO: Strandveien 1 AS
Nitelva utfylling
Slik er våtmark og elvebredd tenkt fylt ut. Fra presentasjonsvideo. FOTO: Strandveien 1 AS
Nitelva etter utbygging
Slik har man tenkt at området skal bli når utbygginga er utført. Fra presentasjonsvideo. FOTO: Strandveien 1 AS
Bryggetorget
For en ornitolog viser det yrende fuglelivet i lufta hvordan fuglene flykter vekk fra det ødelagte naturområdet. Brygge med motorbåter står i konflikt med knoppsvanene i elva, som også risikerer å bli fortrengt. Den kunstige øya med tårnet skal erstatte tapt areal, men vil aldri erstatte tapt naturmangfold. FOTO: Strandveien 1 AS
Strandpromenaden
I nasjonalt verna vassdrag bør man bevare kantsonene. Det gjør man ikke ved å anlegge strandpromenader. Ulike vannsportaktiviteter vil effektivt fortrenge mange våtmarksfugler. FOTO: Strandveien 1 AS