Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

NOF OA vedtar satsingsområder

Styret i NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) har vedtatt å lage en plan for hvilke satsingsområder fylkesavdelingen skal fokusere på. Planen skal revurderes hvert 5. år, og godkjennes av NOF OAs årsmøte.

Av Håkan Billing, leder i NOF OA

Publisert 22.03.2019

Dokumentet skal fungere som et lokalt tillegg til NOF hovedforeningens strategiske plan (som også revurderes hvert 5. år). Med satsingsområder menes aktiviteter fylkesavdelingen skal prioritere på lokalt plan, og de skal fungere som styrings- og kontrollpunkter for styrets arbeid.

Den første femårsplanen ble godkjent av NOF OAs årsmøte 12. mars 2019.

Medlemsmasse

Med utgangspunkt i de senere års medlemsutvikling skal fylkesavdelingen ha som mål at medlemsmassen skal øke med 7 prosent per år.

Vervepremier og medlemsgoder skal fungere som «gulrøtter» for å engasjere eksisterende medlemmer til å bidra aktivt med verving av nye medlemmer.

Alle som verver får en eller annen form for premie. Den som verver flest nye medlemmer i løpet av ett år, får et gavekort fra Natur og Fritid.

Prosjekter

Fylkesavdelingen skal ha minst ett egendefinert fugleprosjekt per år. Prosjektene skal engasjere våre medlemmer til meningsfylt feltarbeid. Finansiering skal skje ved å søke om midler.

Samarbeid

Samarbeid vil i mange tilfeller gi større gjennomslag i viktige saker, og redusere arbeidsbelastningen ved at vi kan fordele oppgaver. Fylkesavdelingen skal derfor samarbeide med relevante foreninger, som Sabima, FNF mfl. der hvor det er hensiktsmessig.

Innvandrere/flerkulturelle

Fylkesavdelingen skal inspirere flerkulturelle til å delta på våre aktiviteter, samt jobbe for å engasjere minoritetsgrupper i naturvernsaker og aktivt naturliv.

Ungdom

Fylkesavdelingen skal samarbeide med UON (Unge Ornitologer i Norge) for å lage en aktivitetsplan for fugleinteressert ungdom.

Turaktiviteter

Noen av aktivitetene og ekskursjonene bør være målrettet. Det skal være minst én eksosfri tur per år. Videre skal det være minst to årlige aktiviteter til andre fylker. Fylkesavdelingen og lokallagene skal sørge for at det er variasjon i de lokale turene med hensyn til klokkeslett, sesong og varighet.

Profileringsdager

Fylkesavdelingen skal være representert på ulike aktiviteter og profileringsdager minst syv ganger per år (Fugleteltet).

Last ned som PDF

Med gryende fugleinteresse
Det er viktig for NOF å satse på barn og ungdom. FOTO: Trygve Danbolt Øygard
Kjenne på fugl
Fra Fuglenes dag ved Østensjøvannet 2016. Carsten Lome har ringmerket en hettemåke, og det er stor stas for de unge å få lov til å kjenne på en fugl. FOTO: Håkan Billing
Fugletur med MS Øyeren
NOF OA skal ha turer med stor variasjon. Her fra fugletur med MS Øyeren i Nordre Øyeren naturreservat, 1. september 2018. FOTO: Håkan Billing
Fugleteltet
NOF OA skal være ute med Fugleteltet minst syv ganger per år. Her fra flerkulturell friluftsdag ved Sognsvann i Oslo, 3. september 2018. FOTO: Ukjent