Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Kommunefugler i Oslo og Akershus

Oslo og Akershus er i en tid med sterk befolkningsvekst. Med det følger ansvar. Presset mot naturen må ikke bli så sterkt at det gir uheldige og i verste fall uerstattelige naturskader. For å minne om dette har vi pekt ut en fugl, en kommunefugl, for hver av kommunene i Oslo og Akershus.

Av Håkan Billing, leder i NOF OA

Publisert 01.09.2020

Vårt ønske er at dette vil gi en positiv påminnelse om hvor viktig det er å ta vare på naturen og fuglelivet i våre tjue kommuner. Noen av artene er vanlige og karakteristiske i sine kommuner. Andre er sjeldne, noe som gir et spesielt forvaltningsansvar for kommunen.

NOF OA har trykket opp flotte kort på fire sider, ett kort for hver kommune. Der står hvilken fugl vi har pekt ut for kommunen, med litt tekst om arten, og et avsnitt om fuglens bestand i kommunen. For noen arter gir vi råd og tips om hvordan kommunen på best måte kan forvalte sin kommunefugl. Komplette sett med kort er også sendt til Sabima, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, Miljødirektoratet og selvsagt også til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Kommunefuglene er:
Oslo – toppdykker
Asker – ærfugl
Aurskog-Høland – storspove
Bærum – stillits
Eidsvoll – sangsvane
Enebakk – fiskeørn
Frogn – havørn
Gjerdrum – rosenfink
Hurdal – lavskrike
Lillestrøm – nattergal
Lørenskog – vipe
Nannestad – storfugl
Nes – lerkefalk
Nesodden – dvergspett
Nittedal – dverglo
Nordre Follo – åkerrikse
Rælingen – krikkand
Ullensaker – trelerke
Vestby – løvmeis
Ås – sanglerke

En plakat i laminert A4-størrelse med alle kommunefuglene i Oslo og Akershus er tilgjengelig fra NOF OAs nettside for en rimelig penge.

Prosjekt Kommunefugler er finansiert via NOFs fuglevernpris, som NOF OA mottok i 2018. Takk til Trond Haugskott for de fine fugletegningene foreningen fikk donert i ca. 1998, og som fortsatt er gode å ha.

Kommunefugler i Oslo og Akershus

Kommunefugler i Oslo og Akershus
Dette er kommunefuglene som er pekt ut av NOF OAs styre. FOTO: NOF OA
Kommunefuglkort
Hver av de 20 kommunene i Oslo og Akershus har fått tilsendt et kort med sin kommunefugl. FOTO: Håkan Billing
Kommunefuglkort eksempel
Hvert kort har en liten tekst om fuglen, og dens bestand i kommunen. FOTO: Håkan Billing
Kommunefuglkort bakside
Nå slår vi et slag for bedre lokalt fuglevern i kommunene! FOTO: Håkan Billing