Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Forslag om vern av Solbukta, Frogn kommune

Bunnefjorden har få gruntvannsområder preget av stort biologisk mangfold. De fleste av disse områdene er nedbygget med båtbrygger og andre anlegg. Solbukta i Frogn kommune er et gruntvannsområde som fremdeles inneholder et rikt naturliv. Indre Oslofjord taper stadig flere verdifulle naturområder.

Av Håkan Billing, leder i NOF OA

Publisert 04.03.2021

Ingen andre lokaliteter i kommunen kan skilte med så mange rapporterte fuglearter: 145, hvorav 27 er oppført på Norsk rødliste for arter 2015.

I 2015 fikk Solbukta Båtforening dispensasjon av Frogn kommune for å oppføre en 60 meter lang brygge midt i bukta. I 2020 søkte båtforeningen om å utvide brygga med 50 prosent. Kommunen ga nok en gang dispensasjon, med 6 mot 5 stemmer. Tiltaket vil forverre situasjonen for fuglelivet betraktelig.

Bunnefjorden på Nesodden-sida har ikke en eneste gruntvannsbukt som er fredet. Metningspunktet for videre nedbygging av natur langs indre Oslofjord er nådd. NOF OA har derfor sendt et verneforslag for Solbukta til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Vi mener at det var uheldig at det ble gitt dispensasjon for en brygge i 2015, og skriver at vedtaket bør omgjøres samt at Solbukta bør gis status som fuglefredningsområde eller naturreservat.

I FNs tiår for naturrestaurering må en regne med å måtte reversere flere tidligere naturødeleggende vedtak. Det vil bli konfliktfylt, men vår oppgave er å passe på naturen og fuglelivet.

Last ned verneforslaget

Nesodden
Solbukta ligger inn i Bunnefjorden langs Nesoddens østside. FOTO: Norgeskart / NOF OA
Brygga deler Solbukta i to
En forlenget brygge vil dele hele gruntvannsarealet i to, noe som blir uheldig for vannfuglenes bruk av bukta. Den røde, stiplete linjen markerer grensa for 10 meters dybde. FOTO: Ivar Ruud Eide / Håkan Billing
Gravand
Gravanda får stadig færre arealer i indre Oslofjord – det meste av gruntvannsbuktene er nedbygget med båtbrygger. FOTO: Ivar Ruud Eide