Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Om: Klage på dispensasjon til forlengelse av båtbrygge i Solbukta, Frogn

Frogn kommune har som siktemål å begrunne at vedtaket om at båtfester/ankerfester skal fjernes vil forbedre bevaringshensyn, landskapsbilde og arealforvaltning selv om eksisterende brygge forlenges med 50 % (fra 60 til 90 m). Dette skriver kommunen i brev til Statsforvalteren 15.03.2024.

Av Håkan Billing, leder i BirdLife Oslo og Akershus

Publisert 22.03.2024

Kommunen viser også til «grundig konsekvensanalyse av Sweco». Denne rapporten har vi før kritisert for å være svært mangelfull, ikke minst fordi kartlegging av fauna, inklusive fugl, er gjort på to feltdager i november, og at det deretter trekkes helt feilaktige konklusjoner om konsekvenser for det biologiske mangfold av å forlenge eksisterende brygge.

Les kommunens brev, og vårt svar til Statsforvalteren fra lenkene under. 

 

Se sakens dokumenter under Vernesaker hos BirdLife OA

Kvinand
Kvinand bruker ofte gruntområder ved næringssøk FOTO: Håkan Billing