Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Merknader til kommunal planstrategi 2024-2027, Rælingen

«Rælingen kommune har en arealbruk som ivaretar naturområder og naturmangfold, både for bruk og vern av naturen». Sitatet er et utdrag fra kommuneplanens samfunnsdel til Rælingen kommune. BirdLife Oslo og Akershus er ikke imponert av ordbruken.

Av Håkan Billing, leder i BirdLife Oslo og Akershus

Publisert 21.05.2024

Vi mener det er for defensivt å bare benytte seg av et paraplyord som «naturmangfold» i beskrivelsen av kommunens unike plante-, dyre- og fugleliv. Paraplyord blir ofte benyttet i den hensikt å kunne «ha ryggen fri» i framtiden ved eventuelle tvister og/eller uoverensstemmelser. Rælingen kommune besitter et av Nord-Europas rikeste dyre- og fugleliv, og dette burde kommet mer spesifikt fram i aktuell planstrategi.

BirdLife OA Akershus må nok en gang få understreke det unike fuglelivet som Rælingen kommune besitter og at dette ivaretas på en best mulig måte. Dette mener vi gjøres best ved at Rælingen kommune selv anerkjenner dette i større grad og ikke pakker det inn i slagordaktige ord og vendinger.

BirdLife OA setter stor pris på at Rælingen kommune nå setter fokus på å øke sitt eget kunnskapsgrunnlag gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner. BirdLife OA og Nordre Øyeren Fuglestasjon sitter klare til å bidra, og venter nå på aktuelle henvendelser.

Saken ligger på kommunens nettside, her >>.

Vårt høringssvar leses fra lenken under.

 

Se sakens dokumenter under Høringer hos BirdLife OA

Gluttsnipe
Våren 2024 gjorde aktuell vannstand sitt til at bare en liten brøkdel av aktuelle vadefuglarter, som denne gluttsnipa, hadde muligheten til å raste som vanlig på sitt årlige vårtrekk i reservatet grunnet den tidlige høye vannstanden (spesielt i Svellet). FOTO: Morten Bergan