Hopp til hovedinnhold

BirdLife Telemark

Årsberetning 2022 for Grenland lokallag

Onsdag 15. februar har Grenland lokallag sitt årsmøte. I den anledningen kommer her årsberetningen for 2022.

Av Grenland lokallag

Publisert 31.01.2023

Medlemsmasse 2022

Det var 273 betalende medlemmer i lokallaget ved utgangen av 2022. Medlemstallet i Grenland lokallag har hatt en fin økning i 2022, da 35 av disse var nye medlemmer i 2022, mens det var en avgang på 11 medlemmer. Vår Facebookside har nå passert 750 følgere, noe vi syntes er fantastisk. 

Styret

Styret har bestått av: Asbjørn Solvang, leder, Lasse Bjørn Nilssen, nestleder/kasserer, Kristian Størkersen, styremedlem/ringmerkingsansvarlig, Bent Gundersen, styremedlem, Geir Dahlman, styremedlem og Adrian D Limi, sekretær/leder for fuglekassegruppa. Da Adrian begynte på skole etter sommerferien, har Marion L Arnesen hjulpet oss med sekretærfunksjonen og Asbjørn har tatt seg av fuglekassegruppa.

Vi har hatt 5 styremøter i 2022, og har deltatt på de fleste styremøtene i Birdlife Telemark.

Børsesjø Våtmarksenter

Lørdag den 1. oktober blei Børsesjø Våtmarksenter/Stallen offisielt åpnet. Over 50 personer var til stede, og leder for Birdlife Norge, Anne Sørensen åpnet senteret med å slippe en ringmerket Flaggspett. Bjørn Gogstad Thorsen fra Bess Jares stiftelse hadde også med en hyggelig gave.

I tida etter åpningen, har vi hatt flere åpne dager ved senteret og vi har også begynt med egne filmkvelder. Over 100 personer har deltatt på dette. Det største enkeltarrangementet dette år, var et fellesarrangement med Birdlife Telemark og Røde Kors med over 150 barn og voksne. Et mindre arrangement var et opplegg med Ibsenhuset på trekkfuglenes dag, med ca 60 deltagere.

Aktivitet

Fuglekassegruppa har hengt opp ca 20 nye kasser i 2022, og det er planer om å henge opp flere i 2023. Totalt har gruppa nå 132 kasser rundt i Grenland.

Grenland ringmerkingsgruppe har merket totalt 2469 fugler i 2022. Da inngår sandsvalemerking, fuglekassemerking, Nano-tag av Blåstrupe ( 4 ) og merking av Vipeunger ( 8 )

Fra artsobservasjoner kan nevnes rubinstrupe som blei sett på Børsesjø søndag 2.10. Den blei underslått av NSKF da de ønsket fotodokumentasjon.

Totalt blei det sett 197 arter i Bamble kommune, 192 arter i Skien kommune, 161 arter i Porsgrunn kommune og 61 arter i Siljan kommune. Børsesjø hadde 173 arter. Vi gratulerer Vidar Heibo som så flest arter i Grenland i 2022, med hele 186 arter.

Vipeprosjektet blei avsluttet etter denne sesongen, men det jobbes med å kunne drive dette videre i en noe annen form. Det blei lokalisert 41 reir i 2022 sesongen. Det blei tatt ut 9 mink i samme sesong.

I 2022 blei det søkt om midler til kunstig hekkeflåte som skal plasseres i Børsesjø. Vi har fått støtte fra Stjørdal Foto sitt miljøstipend og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Arbeidet med bygging vil starte i februar 2023.

Det har blitt utført flere dugnader i 2022, med den største som var opprydding i Røsaker Naturreservat. I tillegg hadde vi de vanlige dugnadene med søppelrydding og vedlikehold av området rundt Våtmarksenteret og Fugleamfiet. Første halvår av 2022 blei det brukt mye tid på å klargjøre Stallen til den offisielle åpningen.

Veien videre

Nå blir fokuset rettet inn på flere medlemstilbud, drift av Børsesjø Våtmarksenter og tiltak for fugl og deres leveområder.

Takk

Styret vil rette en stor takk til alle som har bidratt i oppgavene lokallaget har arbeidet med i 2022, og vi håper enda flere vil delta i det frivillige arbeidet i årene som kommer.

BirdLife gjør et viktig arbeid for å ta vare på fuglefaunaen i Norge. Hver og en av medlemmene bidrar gjennom sitt medlemskap og engasjement til dette. Vi setter derfor pris på om dere får med flere medlemmer som kan bidra til dette viktige arbeidet.

Grenland lokallag v/ leder Asbjørn Solvang

 

Børsesjø Våtmarkssenter
Børsesjø Våtmarkssenter FOTO: Asbjørn Solvang
Fuglekasser
Fuglekasser klare til opphenging FOTO: Asbjørn Solvang