Hopp til hovedinnhold

BirdLife Telemark

Årsmøte BirdLife Telemark 2023

BirdLife Telemark inviterer til årsmøte 10.03.24 i Gjerpen ungdomsskole i Skien. Vi starter med årsmøtet og dets dagsorden. Deretter vil vi ha en kort pause, der vi serverer mat med drikke til, kaffe og kaker. Vi kommer også til å stille ut noen profileringsartikler i regi av BirdLife Telemark. Etter pausen vil det bli avholdt et svært spennende foredrag med Torgeir Wittersø Skancke.

Av Allen Einar Kjøhl-Røsand

Publisert 23.02.2024

Sted: OBS!!! På grunn av dobbeltbooking, har vi sett oss nødt til å flytte lokaler. Årsmøtet vil derfor bli avholdt på adresse: Luksefjellvegen 20, 3716 Skien – altså rett over veien for der det opprinnelig var tiltenkt, på Gjerpen ungdomsskole.

 

Tid: Oppstart kl. 17:00

Program:
- Årsmøte
- Pause, vi serverer mat med drikke til, kaffe og kaker.
- Etter årsmøtet vil det bli et svært spennende foredrag med Torgeir Wittersø Skancke.

 Journalisten og fotografen Torgeir W. Skancke (55) fra Larvik, har jobbet med disse temaene i en årrekke – både gjennom kritisk og undersøkende journalistikk, utstillinger og foredrag. De siste årene har han holdt det tankevekkende foredraget Vill natur – mennesket på ville veier, rundt om i Norge.

 I disse dager er Skancke også bokaktuell med den helt ferske boka «UGLENES TALE – hva nattens vesener har å fortelle oss i naturkrisens tid», som utgis på Gyldendal

 Skancke lover både en vakker og tankevekkende kveld, både om uglenes situasjon og om naturkrisen som utspiller seg rundt oss. Vi tror ikke du vil gå uberørt hjem. "HELE 2752 av de norske artene regnes i dag som truede. Nesten 90 prosent av disse artene er truet fordi leveområdene deres forsvinner." 


Valgkomitéen jobber med å finne to nye styremedlemmer til fylkeslaget.
Har dere tips til noen som kunne tenke seg å sitte i fylkesstyret? Ta kontakt med valgkomitéen.

Valgkomitéen består av Jan Gunnar Slemmeli og Heiko Liebel.
Jan Gunnar:  Tlf. 404 60 869
Heiko: Tlf. 480 50 340

3.1 Årsmøtet
3.1.1 Årsmøtet er avdelingens øverste besluttende organ.
3.1.2 Årsmøtet avholdes hvert år innen 31. mars, og styret innkaller medlemmene med minst 2 ukers varsel.
3.1.3 Kun medlemmer som har betalt kontingent inneværende år har forslags- og stemmerett på årsmøtet.
3.1.4 Faste poster på årsmøtet er:
a) Valg av møteleder, referent og tellekorps (2 personer).
b) Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.
c) Styrets årsberetning, reviderte regnskap og forslag til budsjett inneværende år.
d) Komiteenes og utvalgenes årsberetninger.
e) Fuglestasjonens årsberetning.
f) Fastsettelse av lokalt tillegg.
h) Valg etter § 4.
3.1.5 Avgjørelsene på årsmøtet fattes ved simpelt flertall, med unntak av stemmegivning i saker som gjelder
§ 9 og § 10, som avgjøres ved 2/3 flertall.
3.1.6 Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 15.2 samme år
som årsmøtet avholdes.
3.1.7 Forslag til vedtak på årsmøtet må fremmes skriftlig og være undertegnet. Det kan ikke fremmes eller
voteres over saker som ikke står oppført på dagsorden

 

Vi sees!

 

Vennlig hilsen

Allen Einar Kjøhl-Røsand, på vegne av styret i BirdLife Telemark

Årsmøtedokument
FOTO: BirdLife Telemark Last ned (PDF)
Foredrag av Torgeir W. Skancke
HELE 2752 av de norske artene regnes i dag som truede. Nesten 90 prosent av disse artene er truet fordi leveområdene deres forsvinner.  Journalisten og fotografen Torgeir W. Skancke (55) fra Larvik, har jobbet med disse temaene i en årrekke – både gjennom kritisk og undersøkende journalistikk, utstillinger og foredrag. De siste årene har han holdt det tankevekkende foredraget Vill natur – mennesket på ville veier, rundt om i Norge. I disse dager er Skancke også bokaktuell med den helt ferske boka «UGLENES TALE – hva nattens vesener har å fortelle oss i naturkrisens tid», som utgis på Gyldendal Skancke lover både en vakker og tankevekkende kveld, både om uglenes situasjon og om naturkrisen som utspiller seg rundt oss. Vi tror ikke du vil gå uberørt hjem.   FOTO: Torgeir W. Skancke
Vedtekter BirdLife Telemark
FOTO: BirdLife Telemark Last ned (PDF)
Årsberetning JOF 2023
FOTO: BirdLife Telemark Last ned (PDF)
Årsberetning Sjøfuglkomitéen 2023
FOTO: BirdLife Telemark Last ned (PDF)
Årsberetning medlemsbladet Fugler i Telemark
FOTO: BirdLife Telemark Last ned (PDF)
Årsberetning LRSK
FOTO: BirdLife Telemark Last ned (PDF)
Revisorrapport BirdLife Telemark 2023
FOTO: BirdLife Telemark Last ned (PDF)
Regnskap BirdLife Telemark 2023
FOTO: BirdLife Telemark Last ned (PDF)
Årsberetning BirdLife Norge avdeling Telemark
FOTO: BirdLife Telemark Last ned (PDF)