Hopp til hovedinnhold

BirdLife Troms

Innkalling til årsmøte i NOF Troms 2021

Vi har gleden av å invitere til årsmøte i NOF avd. Troms Tirsdag 2. november kl. 19.00 på Tromsø museum i Tromsø. Det blir også fugleforedrag. Alle medlemmer oppfordres til å møte opp.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 05.10.2021

Norsk Ornitologisk Forening avd. Troms innkaller herved til årsmøte tirsdag 2. november 2021. Møtet blir holdt mellom kl. 19.00 – 21.30 på Tromsø museum i Tromsø (møterom Rotunden). Medlemmer som for beretningsåret har betalt kontingent til NOF avd. Troms har stemmerett på årsmøtet. Siden det ikke har vært avholdt ordinært årsmøte i NOF avd. Troms siden 2019 er det NOF sentralt som kaller inn til dette møtet.

Program

  • Velkommen og innledning
  • Formelt årsmøte med årsmøtesaker og valg. Se egen dagsorden i årsmøteinnkallingen under.
  • Foredrag Kunnskapen om boltitens trekkmønster endrer seg stadig v/Dag Gjerstad
  • Foredrag Forskjeller i fødevalg blant kyst- og bymåse i Troms v/ Oddvar Hagen.

Dokumenter

Årsmøteinnkalling 2021
• Valgkomiteens innstilling
• Vedtekter NOF avd. Troms

Rødnebbterne
NOF avd. Troms kaller inn til årsmøte og ønsker alle medlemmer velkommen! FOTO: Kjetil Aa. Solbakken