Hopp til hovedinnhold

BirdLife Troms

Ny rapporteringsliste for Troms

BirdLife Troms har utpekt en ny lokal rapport- og sjeldenhetskomite (LRSK), som er et kvalitetssikringsorgan med formål om å samle og kvalitetssikre fugleobservasjoner fra Troms.

Av Vegard Bang Fjeldheim

Publisert 25.05.2023

Hvordan rapportere sjeldne arter?

All rapportering skjer via www.artsobservasjoner.no. Rapporteringslista til LRSK er innlemmet i artsobservasjoner, så dersom du har observert en art hvor det skal rapporteres med utførlig beskrivelse eller dokumentasjon til LRSK, vil observasjonen bli merket som «Rapport skal skrives for LRSK». Den letteste måten å sende en rapport til LRSK på, er å velge fanen «Mine sider» til høyre på skjermen inne på artsobservasjoner for deretter å velge aktuell art i rubrikken «Funn for validering» som da skal være synlig til venstre på sida. Her vises alle arter som LRSK ønsker rapport på. Når man trykker på en art, tas du til det aktuelle funnet, og du kan trykke på knappen «Skriv rapport» oppe til venstre i funninformasjonen.

Hvem skal rapportere?

Når det dukker opp en sjelden fugl, er det gjerne mange observatører på det samme funnet. LRSK vil da ikke trenge en rapport fra hver enkelt observatør. Som hovedregel er den den/de som oppdager fuglen som står ansvarlig for å sende inn en rapport. Det er likevel ingenting i veien for at andre sender inn en rapport, spesielt om det foreligger gode bilder eller lydopptak. Frist for å rapportere inn arter til LRSK er 1. februar året etter observasjonen ble gjort.

Materialet publiseres i en årlig rapport. Den nye komitéen har oppdatert rapporteringslista for Troms som du kan finne her.

Har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med leder/sekretær av LRSK Troms, Vegard Bang Fjeldheim
(vegard.fjeldheim@outlook.com)

Bøksanger
Bøksangeren er relativt sjelden i Troms, men noen få individer observeres som regel hvert år. Bildet er tatt i ringmerkingsøyemed. FOTO: Vegard Bang Fjeldheim
Polarlomvi
Polarlomvien observeres fra tid til annen i Troms, hovedsakelig vinterstid. FOTO: Vegard Bang Fjeldheim