Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Innholdsfortegnelse Trøndersk Natur

Med en kjempeinnsats av Rolf Sandven har vi nå utarbeidet en innholdsfortegnelse for utgivelsene av Trøndersk Natur (TN) fra første utgivelse i 1972 fram til og med første nummer i 2015. Oversikten holdes oppdatert med nye utgivelser og vi har et mål om å tette de få hullene som finnes med tiden. Eldre utgivelser av TN er tilgjengelig fra vårt bibliotek ved Dora på forespørsel til styret, men i tillegg setter vi nå i gang et arbeid med å digitalisere tidligere utgivelser.

Av Thomas Kvalnes

Publisert 07.04.2015

Denne siden oppdateres ikke lengre. En oppdatert og søkbar innholdsfortegnelse for TN finnes nå her.

 

Årstall

Volum

Forfatter

Tittel

1972

1

Anonym:

Anonym:

K.H. Brox:

J. Suul:

Ø. Spjøtvoll:

K.H. Brox:

K.H. Brox:

Anonym:

 

Anonym:

Anonym:

J. Suul:

Anonym:

 

J. Suul:

J. Suul:

Anonym:

Anonym:

J. Suul:

Å. Røe:

Anonym:

Foreninger i Trøndelag

Fredning av ulv og bjørn i Norge

Fjellreven – mot fremgang eller utryddelse?

Dialektnavn på fugler og dyr

Eventyrriket på Dovrefjell

Børgefjell – et naturdokument midt i Norge

Gymnaset får undervisning i friluftsliv og naturvern.

Kommunestyret i Malvik hopper bukk over viltnemnda, og har skuddpremie på fredet fugleart.

Museumskart for biologer.

Leangenbukta blir sikret

Dvergsvaner i Stjørdal

Midlertidig fredning av Sørlendet på Brekken i Røros kommune

Fra høsttrekket 1972

Småfuglene om vinteren

Norsk fredning av isbjørn

Blåsel ved Molde

Leinøra naturreservat

Observasjoner fra Litjbumyran i Meldal

Alv Ottar Folkestad valgt til formann i NOF

1973

1

J. Suul:

A. Moen:

D. Refseth:

Zoologisk museum:

J. Suul:

J. Suul:

Fra postkassa

Observasjoner

Foreninger i Trøndelag

Nye bøker: Karl H. Brox

Rinnleiret – mot industriområde eller naturreservat

3 myrer med internasjonal verneverdi i Trøndelag

Insektliv om vinteren

Veiledning i etterbehandling av oljeskadede fugler

Blir Innerdalen regulert?

Vintrene 1971/72 og 1972/73 i Trøndelag

 

 

 

2

Anonym:

J. Suul:

E. Børset & J. Sandvik:

Anonym:

J. Suul:

J.K. Skei:

G.E. Hansen:

T. Bollingmo:

J.Ø. Hov:

Anonym:

Oljedøden. Apropos Landron 127.

Protest mot fuglefangsten i Italia.

Litt om fuglelivet i Selbu

Observasjoner – sett inn dine

Napalm over Nord-Fosen?

Observasjoner av kvartbekkasin

Elvemosen – Calliergon megaphyllum

Kornkråka i Trøndelag

Deformert granmeis

Feltbiologisk forening i Stjørdal

 

3

A.Rian:

T. Rohde:

A.Moksnes:

R.H. Thunestvedt:

R. Hjelmstad:

S. Garstad:

Fra postkassa

S. Efteland:

K.H. Brox:

Sopptips

Costa del skrap

Vern av dyrket mark

SNM – samarbeidsgrupper

Rykkjadalen

Fakta om havørn Vikna 1972/73

 

Fossekallens status pr. i dag

Carl W. Gotaas

 

4

J. Suul:

S. Halstensen:

O. Skauge:

K.H. Brox:

T. Bollingmo:

K.H. Brox:

Dagsommerfugler

Åbjør-dalen – et enestående naturdokument

Litt om det offentlige naturvernarbeid i Sør-Trøndelag

Hvorfor julenek?

Russekaie

Sør-Trøndelag – sov søtt

1974

1

E. Lande:

K. Baadsvik:

M. Norderhaug, WWF:

J. Suul:

H. Venvik:

Småstykker og observasjoner

Er Trondheimsfjorden i fare?

Verneverdig strandvegetasjon langs Trondheimsfjorden

Vern våre våtmarker

Gaulosen – et viktig våtmarksområde

Eidsbotnbassenget bør vernes

 

 

2

J. Suul:

J.W. Jenssen:

Steinkjer Feltbiologiske Forening:

Aksjon mot atomkraft::

D. Refseth:

K.H. Brox:

Småstykker og observasjoner

Noen naturvernområder i Trondheimsregionen

Nesjø – et nytt element i trøndersk natur

Biologisk kartlegging av Lømsen

Atomkraft i Norge?

Insekter i hus

Forslag til ny jaktlov

 

¾

Mangler i arkiv

 

1975-76

 

Ikke utgitt

 

1977

1

Mangler i arkiv

 

1978

1

N. Røv:

R. Hjelmstad:

A. Hamstad:

Trøndersk Natur:

J. Suul:

D. Langfjæran & P.G. Thingstad:

P.G. Thingstad:

K.A. Furunes & G. Vie:

Froan – naturperle og utpost mot havet

Trollaven

Perleugleobservasjoner fra Levangerdistriktet, våren 1970

NOF avd Sør-Trøndelag

Faunistisk rapport for Sør-Trøndelag 1975-77

Atlasprosjektet

Toppdykkerens utbredelse i Nord-Trøndelag (tillegg)

Vårobservasjoner

 

2

Mangler i arkiv

 

 

3

T. Bollingmo:

K. Krogstad:

T. Nygård:

P.G. Thingstad:

LRSK Nord-Trøndelag:

A.Indahl:

K.H. Brox:

LRSK Nord-Trøndelag:

Vaderhøst

Leksdalsvatnet – Låglandsvatn med rik fuglefauna

Lysbildeserie om våtmarker i Nord-Trøndelag

Atlasprosjektet/LRSK – Nord-Trøndelag

Innrapporteringssystemet i NOF Nord-Trøndelag

Hekkande canadagås på Høysjøen 1969-1978

Trondhjems Turistforening

Rapport nr.1 fra LRSK Nord-Trøndelag

 

4

Aa.T. Ekker:

J. Suul:

K.A. Furunes:

O. Kvalø:

K.A. Furunes:

Trøndersk Natur:

K. Krogstad:

T. Bollingmo & K.A. Furunes:

NOF avd. Nord-Trøndelag

Opprop:

G. Sonerud:

Aa.T. Ekker:

Fuglekikking om vinteren

Krykkja som hekkefugl på Trøndelagskysten

Sjøfuglutvalg for Trondheimsfjorden

Sjøfugl – monofilamentgarn

Insektliv vinters tid

Trøndersk natur supplement

Gaupejakt i Meldal

Sjøfugl i Trondheimsfjorden januar 1978

Orientering

 

Haukugle

Taffeland

1979

1

T. Klokk:

J.B. Jordal:

A. Hamstad:

J.A. Sæther:

D. Refseth:

J. Suul:

J. Suul:

Opprop

Klåved

Barkbiller i Trøndelag

Noen iakttagelser av grankorsnebb

Spurveugla slo til ved foringsbrettet

Entomologisk forening – møteprogram våren 1979

Stork i Sør-Trøndelag

Faunistisk rapport for Sør-Trøndelag

Jaktfalk og vandrefalk

 

2

T. Alvheim:

O. Rygh:

S. Bretten:

S. Ringen:

B. Larsson:

D. Refseth:

D. Refseth:

J.V. Arnekleiv:

NOF avd. Nord Trøndelag:

D. Langfjæran & P.G. Thingstad:

Opprop:

Hoppeedderkoppen

Vårobservasjoner NT

Hosensand

En feltornitologs hverdag

Grashopper i Trøndelag – en billednøkkel

Entomologisk forening

Innsektfangst med fallfeller

Oljeutslipp og oljevernberedskap

Informasjon

Atlasprosjektet i Trøndelag

 

Kornkråke

Trekkende fugleflokker/radar

Hettemåke

Kråker med gule ”plastfjær”

 

3

Mangler i arkiv

 

 

4

A.Tingstad:

Sjøfuglutvalget for Trondheimsfjorden:

J. Sandvik:

NOF Verdal lokallag:

S.H. Lorentsen & G. Bangjord:

 

Opprop:

Småstykker:

M. Dørum:

H. Fabritius:

E. Aune:

J. Antonsen:

I. Tømmerås:

Index TN 1972-1974

Verneplan for våtmarker i Nord-Trøndelag

Rapport fra sjøfugltellingene i Trondheimsfjorden 1979

 

Hvor bor NOF-medlemmene i Trøndelag?

Ekskursjonsrapport Vega 16.-17.juni 1979

Rapport fra forundersøkelsene av mytebestanden av ærfugl i Trondheimsfjorden, august 1979

Sidensvans

Opservasjon av grevling

”Plageånder”

Vinterobservasjoner av rovfugl i Levanger

Rapport fra fire vårvintertellinger av sjøfugl ved Vega, 1979

Uvanlige byttedyr hos fjellvåk

1979

Supplement

T. Nygård:

Fuglelivet på Steinkjermyra i Snåsa, og i områdene omkring.

 

Supplement

K.A. Furunes:

Ornitologiske undersøkelser i Berglia, nesådalen og Sandålegda, Grong kommune.

 

Supplement

K. Krogstad:

Fuglefaunaen i Tromsdalen og Borgsåsen-området, Verdal og Levanger kommune.

1980

1

J. Suul:

B.F. Moen:

J. Suul:

O. Huke:

G. Vie:

O. Huke:

N. Røv:

Småstykker:

 

 

 

 

Index TN 1972-1979

Utkast til verneplan for våtmarksområder i Sør-Trøndelag

Lokallagsarbeid og utvikling

Gerhard Schøning’s besøk på Tautra i 1774

Viltstellet og naturvernet

Presentasjon av ringmerkingsgruppe Nord-Trøndelag

Skogbruket-sprøyting-naturvern

Fredning av Froøyene

 

Kaie som eggrøver

Hubro i Levanger

Hekkelokaliteter for horndykker i Sør-Trøndelag

Uvanlig byttedyr for havørn

 

2

T. Nygård:

O. Hansen:

S.E. Ringen:

LRSK Trøndelag:

C.S. Bjørstedt:

O. Huke:

O. Huke:

A. Indahl:

Småstykker:

S.E. Ringen:

G. Evjen:

Møtereferater

Index TN 1977-1979

Sklinna, sjøfuglenes utpost mot oljen

Insektsamling

Naturvern og prioritering/Sandøla og Forra

Orientering fra LRSK i Trøndelag

Natur og ungdom i Trøndelag

Energisparing – nytter det?

Energiprognoser

Våreventyr

 

Slaktoffer på fire – slakter på to

Norsk vern av Skalstufjellet

 

3

N. Røv & O. Frengen:

K. Krogstad:

F. Heitkøtter:

S.E. Ringen:

S.E. Ringen:

A. Lauvås:

E. Senstad:

Ø. Lorentsen:

A. Johansen:

Småstykker:

J. Suul:

J.E. Kjøsnes:

R. Johannesen:

J.A. Sæther:

Bokanmeldelse

Opprop

Uttalelse om våtmarksplanene for Sør-Trøndelag 

Villmark på kysten av Trøndelag og Sør-Helgeland

Sidensvans i Trøndelag høsten 1979 og vinteren 1979/80

Skaparverk eller kraftverk

Hvor bor medlemene av NTNV?

Børgefjell – klassisk naturperle nr. 1

Nok en suksess!

Økologisk kystkartlegging

Nyetablert hekkemåkekoloni i Beitstadfjorden

Søkelys på organisasjonsmønsteret i NNV

 

Canadagjessene i Buvika

Observasjon av trane

Sør-Libanon, våren 1980

Skal halvdøde fugler få en sjanse?

 

4

M. Ekker:

I. Værnesbranden:

R. Pettersen:

S. Bjørnung:

S. Bjørnung:

NOF’s styre:

P.G. Thingstad:

O. Rygh:

Sjøfuglutvalget for Trondheimsfjorden:

Klappmyss på Otterøya

Bjørn i Stjørdalen

Storleiret, et av mange små, truede våtmarksområder

Innerdalsaksjonen, et intervju

Dramatikk i Innerdalen

Norsk Fuglevernsfond

Blåstrupen – en art i ekspansjon i Trøndelag

Silandas og laksandas hekkeutbredelse i Trøndelag

Vintertellinger av sjøfugl i Trondheimsfjorden 1980

 

Supplement

P.G. Thingstad & O. Rygh:

Atlasprosjektet i Trøndelag. Situasjonsrapport pr. 10.2.1980.

1981

1

O. Rygh:

M. Husby & R. Pettersen:

I. Værnesbranden:

P.I. Værnesbranden:

 

O. Vie:

K. Krogstad:

N. Røv:

C.S. Bjørnstedt:

Småstykker

Krysning mellom stjertand og stokkand på Rinnleiret, Verdal

Oljetragedie i Åsenfjorden

Fjellrev

Sandfærhus, et marint våtmarksområde foreslått utlagt som naturreservat

Lappspovetrekk i Trøndelag

Opprop – nytter det?

Forvaltningen av våre kystseler

Dystre utsikter

 

2

J. Suul:

H. Krogstad, G. Rofstad & J. Sandvik:

P.G. Thingstad:

K.A. Furunes:

O. Bergersen:

 

O. Rygh & P.G. Thingstad:

Opprop

Bestanden av hettemåke i Sør-Trøndelag

Vintererle i Trøndelag

Sandøla/LuruForra: En kommentar

Sandøla

Masseopptreden av tistelsommerfugl og admiral sommeren 1980

Atlasprosjektet i Trøndelag

 

3

T. Haugskott:

L. Strøm:

P.O. Tveita:

Småstykker:

 

 

 

 

M. Husby:

Opprop

Index TN 1980

Rinnleiret – klassisk naturperle

Bli kjent tur

Ny formann i Norges Naturvernforbund

 

Vinterfugltellinger

Tamdue med nylonsnøre rundt begge beina

Naturvernere i Trondheim

Hvorfor gjør vi det?

Funn av eldre klappfeller i Åsen-Skatval området

Stærbestanden i Trøndelag

 

4

J. Sandvik:

Ø. Lorentsen

 

H. Munthe-Kaas Lund:

 

E. Stabell:

T. Skovseth

Sjøfuglutvalget for Trondheimsfjorden:

C.S. Bjørstedt:

Ø. Lorentsen:

O. Vie:

Opprop

Spesialisert næringsvalg hos fiskemåke

Konkurranse om reirplass mellom hettemåke, fiskemåke og makrellterne

Vannfuglnotater fra Rørosområdet

STNV – formannen har ordet

Uvettig bymarkpolitikk

Grønn dag i Bymarka

Sjøfugltelling i Trondheimsfjorden 1981

Lyst til å lære?

Måkereir i tre

Noen inntrykk fra årets storekskursjon

 

1982

1

Ø.R. Størkersen:

E. Sakshaug:

M. Husby:

O. Rygh & P.G. Thingstad:

A.Moen:

N. Røv:

Ø. Lorentsen:

O. Nyrønning & R. Evensen:

R. Evensen:

R. Pettersen:

Innhold og index TN årgang 8

Første hekkefunn av dverglo i Sør-Trøndelag

Vassdragsregulering og liv i hav

Politikere og oljevern

Atlasprosjektet i Trøndelag

Exit Innerdalen

Tellinger av havertunger på Trøndelagskysten 1981

Kjøttmeisreir bygd av rådyrhår

Sene høstobservasjoner

Gaulosenplanen

Snåsavann ringmerkingsstasjon

 

2

Mangler i arkiv

 

 

3

J. Lorentsen:

 

E. Røtnes:

E. Skjennald:

G. Holte:

Småstykker:

M. Husby:

K.O. Skage & K. H. Olsen:

J. Sandvik:

K.N. Klevsand:

A.Cleve:

Nordisk Ornitologisk Kongress 1983

Rapport fra et våtmarksområde i Steinkjer og Inderøy kommune

Dyrespor og sportegn. 1-Spisespor

Fugler som individualister

Aldri så kaldt at det ikke er godt for noen

 

Stærbestanden i 1982

Ringmerking av fugler

Stort kjøttmeisreir

Kjøttmeis invalidisert av ringmerking

Fargemerkingsprosjekt på måkeunger i Telemark fra 1982

 

4

O. Frengen, K.A. Furunes, T. Kvam, T. Nygård & N. Røv:

Opprop:

K. Krogstad:

R. Pettersen:

G. Holt:

E. Røtnes:

LRSK Nord-Trøndelag:

Ø.R. Størkersen:

Debatt:

S.H. Lorentsen:

O. Vie:

Småstykker:

G. Lindberg:

M. Husby:

P.I. Værnesbranden:

Opprop:

Vinteratlas 1982-1983

Sjøfugltellinger i Trondheimsfjorden 1982

Knekkand og skjeand

Norsk vinterfugltelling – vinteratlas

Fugleholker en fin hobby

Veiskjæringer forteller geologisk historie

Dyrespor og sportegn. 2-fotavtrykk

Eldre upubliserte fugleobservasjoner

Fylkesrapport for Sør-Trøndelag 1983

 

Kjøttmeis invalidisert av ringmerking

Kjøttmeis invalidisert av ringmerking

 

Ringmerket tjeld funnet

Ringmerket hettemåke

Knekkand i Stjørdal

Raste- og overvintringsplasser for svaner

 

1982

Supplement

S-H. Lorentsen & G. Bangjord:

Ornitologiske registreringer i Gaulosen, Melhus og Trondheim kommuner, 1975-1981.

 

Supplement

LRSK/Nord-Trøndelag P.G. Thingstad, Ø. Spjøtvoll & G.E. Vie

Fuglefaunaen i Nord-Trøndelag fra 1970 til og med 1980.

1983

1

Mangler i arkiv

 

 

2

S-H. Lorentsen:

G. Holt:

Ø.R. Størkersen:

G. Bangjord & J. Sandvik:

E.N. Hegseth:

G. Holt:

Ø.R. Størkersen:

Debatt:

M. Pedersen:

Småstykker:

P.G. Thingstad:

J.E. Kjøsnes:

M.F. Winness:

P.T. Smiseth:

J. Sandvik:

Nye bøker

Hekkebestand av ærfugl og gravand i Trondheimsfjorden

Sølvblanke riddere og irrgrønne gressganger

Referat fra Englandsturen

Vårobservasjoner fra Sør-Trøndelag

Blåskjellforgiftning

Til værs etter egg

Opprop-nytter det?

 

Kraftkrisa – når kommer den?

 

Atlas-prosjektet i Nord-Trøndelag

Sen observasjon av linerle

Vinterobservasjoner fra ytre Trondheimsfjord-området

Sene høstobservasjoner fra Skogn

Ringmerket spurvehauk funnet i Stjørdal

 

3

G. Holt:

NOF-Stjørdal lokallag:

G. Holt:

J.I. Øien:

M. Husby:

G. Holt:

G. Holt:

Småstykker:

J.E. Kjøsnes:

M. Husby:

M. Husby:

M. Rotnes:

M. Husby:

Salgsavdelingen

Refleksjoner om en regnbyge

Observasjoner fra Stjørdal

Fjæreekskursjon i oljealderen

Svartterne sett på Tautra og Hammervatnet samtidig

Mer svartterne

Om behovet for natur i byen

Hengende hager mellom himmel og hav

 

Celebert besøk i Leksvik; Nattergal

Hubro i Trondheim

Sverdfisk i Buvika

Flaggermus som flyr om dagen

Kjøttmeis med tre kull

 

4

Ø.R. Størkersen:

G. Holt:

G. Holt:

J. Bergin & P.H. Pedersen:

V. Ree & P.J. Schei:

 

Opprop:

Småstykker:

G. Holt:

Ø.R. Størkersen:

M. Husby:

J.E. Kjøsnes:

A. Eriksen:

Ø.R. Størkersen:

M. Husby:

Fågeltidsskriftspaket

Julenøtt

Fuglebiotoper i Trøndelag

Blir 1980-årene oppdrettets tiår i Trøndelag

Smås kjell med lang historie

Prøveprosjekt jegerprøve 1983 og 1984 i Nord-Trøndelag

Stasjonssjefen på Fair Isle Bird Observatory på foredragsturne i Norden

Haukugle – LRSK – Fylkesrapport for Sør-Trøndelag

 

Sprell levende ugle

Merkelig hekkeplass for tjeld

Tjeldreir i bergvegg

Usedvanlig stort silandkull

Trekryper i fuglekasse

Mink tar ærfugl

Flytende makrellternereir

1983

Supplement

S-H. Lorentsen & G. Bangjord:

Ornitologiske registreringer i Grilstadfjæra, Trondheim

1984

1

Red.:

 

Ø.R. Størkersen, G. Bangjord, S. Barstow & M. Eikland:

T.R. Østerås:

 

NOF-Stjørdal lokallag:

Sjøfuglutvalget for Trondheimsfjorden:

Ø.R. Størkersen & P.G. Thingstad:

 

Småstykker:

G. Bangjord:

T.R. Østerås:

Opprop

Nye bøker

Foreningsnytt

Konkurranse

Kristen Krogh, æresmedlem i NOF/ST, tildelt naturvernrådets hedersrose

Fylkesrapporten for Sør-Trøndelag 1983

Observasjoner av myrsnipe og dvergsnipe på Halsøen, Stjørdal

Observasjoner fra Stjørdal

Sjøfugltellinger i Trondheimsfjorden 1983

Buskspurvens utbredelse i Trøndelag. Status fra Atlasprosjektet pr 1.1.1984

 

Fugledøden på Halten

Trekrypere i fuglekasser

 

2

Ø.R. Størkersen:

P.G. Thingstad:

P.G. Thingstad:

Ø.R. Størkersen:

T.Aa. Ekker:

 

Ø.R. Størkersen:

Ø.R. Størkersen:

G. Holt:

Småstykker:

G.L. Aune:

Ø.R. Størkersen:

Konkurransebildet

Siste nytt

Rettelser

Opprop

Fuglelokaliteter i Trøndelag. Del 2. Lavlandslokaliteter

Aetsbestemmelse av rødnebbterne og makrellterne

Forekomsten av rødnebbterne og makrellterne i Trøndelag

Eidsbotn – quo vadis?

Informasjonsbrosjyren om naturvernområder i Sør-Trøndelag

En botanisk vandretur langs strandbergene på Lade

Ringve botaniske hage, Trondheim

Tang og tare som råstoff

 

Kråke som hamstrer

Skjære gjemmer mat i snøen

 

3

Ø. Spjøtvoll, P.G. Thingstad & G.E. Vie:

Ø.R. Størkersen:

G. Bangjord:

J. Andersen:

Debatt:

A.Thingstad:

Småstykker:

J.E. Larsen:

I. Kirkvold:

P.I. Værnesbranden:

Konskurransebildet

Foreningsnytt

Opprop

Siste nytt

Fuglefaunaen i Nord-Trøndelag status pr. 1.1.1984. LRSK.

Forekomsten av skjeand og knekkand i Trøndelag

Vårtrekket 1983

Gaula, et vassdrag med en unik elvebreddfauna

 

Hva skjer med Eidsbotn?

 

Rødstjert i uglekassen

Jaktfalk som eggpredator

Uvanlig reirplassering hos fossekall

 

4

O. Frengen, K.A. Furunes, T. Kvam, T. Nygård & N. Røv:

K. Einvik, & K. Knutsen:

G. Bangjord:

G. Holt:

G. Holt:

Småstykker:

P.I. Værnesbranden:

Ø.R. Størkersen:

E. Hugnes:

Rettelser

Konkurransebildet

Opprop

Nye bøker

Siste nytt

Vintertellinger av sjøfugl i Trondheimsfjorden 1984

Befaring i Hestkjølenområdet, Lierne 17.-19.juli 1984

Rotvollbukta

Luftakrobater i og utenfor trøndelag

Evig rundgang

 

Tidlig hekking hos kattugle

Asfalt-tjeld

Virker kanadagåsa tiltrekkende på andre gjess

1984

Supplement

Ø.R. Størkersen:

Ornitologisk rapport fra Leangenbukta, Trondheim 1965-1982

1985

1

Ø.R. Størkersen:

G. Bangjord:

Ø.R. Størkersen & P.G. Thingstad:

 

J. Sandvik:

Småstykker:

 

 

 

 

Fotohjørnet

Opprop

Siste nytt

Haukugle 1983/84 i Trøndelag. Og noe om dens biologi.

Ranheimsfjæra

Atlasprosjektet i Trøndelag, situasjonsrapport før siste feltsesong

Årsøya fuglestasjon. Rapport fra aktiviteten høsten 1984

 

Havsfugl ved Titran, Frøya

Fuglekikking om vinteren

Nye hekkefunn av dverglo i Trøndelag

Registrering av hønsehauk

 

2

Ø.R. Størkersen:

G. Bangjord:

B.Ø. Bredesen:

Debatt:

  1. Forseth:

B. Sæther:

A. Moksnes:

T. Klokk:

Småstykker:

R. Nilsson:

P. Jordhøy:

Årsøya Fuglestasjon

Siste nytt

Fotohjørnet

Fuglelokaliteter i Trøndelag. Del 3. Innlandslokaliteter

Vårtrekk -84

Fly/fugl – problematikken

 

Oreskogen langs Gaula

Vassdragsnatur og veibygging

Oreskogen langs vassdraga – dyreliv og naturvern

Oreskogen i Trøndelag

 

Sitronerle observert for første gang i Trøndelag

Innlandstrekk av storskarv

 

¾

B. Bredesen:

Ø.R. Størkersen:

E. Hugnes & T. Nordvik:

G. Bangjord:

A. Espelien & Ø.R. Størkersen:

Småstykker:

T. Nordvik:

Ø.R. Størkersen:

G. Bangjord:

Fotohjørnet

Siste nytt

Fugl/fly-problematikk på Værnes

Feltbestemming av unge joer

Vårtrekket i Gaulosen 1985

Litt om ugler i Trøndelag

Ringgås i Trøndelag

 

Stripegås på Gaulosen

Aldri kjedelig på NOF-tur!

Hekkende dvergfalk på bakken

1986

1

Mangler i arkiv

 

 

2

G. Bangjord:

Ø.R. Størkersen & P.G. Thingstad:

S.O. Johansen:

Orientering fra LRSK Sør-Trøndelag

Småstykker:

G. Holt:

Fotohjørnet/Foreningsnytt

Fuglelæreren

Siste nytt

Myrhauken i Trøndelag

Atlasprosjektet

Aerobiologi og pollenvarsel

 

 

Fugl som byggesett

 

3

K. Frafjord:

K. Krogstad:

Småstykker:

E. Bakhøy:

Stjørdal Feltbiologiske Forening:

Ø.R. Størkersen:

M. Stokke:

K.A. Aune:

K. Krogstad:

K. Krogstad:

K.A. Aune:

Opprop:

Fotohjørnet

Siste nytt:

Fuglelæreren

Fjellrev

Rapport fra Nord-Trøndelag ringmerkingsgruppe

 

Rådyr og kongeørn

Fugleliv i desember

Nye kolonier av kornkråke i Trondheim

Trøite ringmerkingsstasjon 1985

Lomvi i kråkereir

Registrering av hekkebestanden av skjære i Stjørdal sentrum

Ringmerkingsaktiviteten i Stjørdal 1.1.

Uheldig andejeger

Canadagås

 

 

4

S.A. Sæther:

P.J. Tømmerås:

G. Bangjord:

Småstykker:

K.A. Aune & P.I. Værnesbranden:

Ø.R. Størkersen:

Fotohjørnet

Siste nytt

Fuglelæreren

Stillitsen i Trøndelag

Prosjekt hønsehauk i Trøndelag 1985

Hekkebestanden av kornkråke i Trøndelag

 

Dialektnavn på fugler

Tre fuglelokaliteter i Trøndelag

1987

1

Øystein R. Størkersen:

Geir Erik Vie, Øyvind Spjøtvoll & Per Gustav Thingstad:

Øystein R. Størkersen:

 

Jon Kristian Skei:

Per Inge Værnesbranden:

Nye bøker

Fotohjørnet

Den 6. Nordiske ornitologiske kongress, Røros

NOF’s årsmøte 1987

Siste nytt

Fuglelæreren

Nøttekråkeinvasjon i Trøndelag høsten 1985

Faunistisk rapport fra Nord-Trøndelag 1984-1986

NOF Trondheim lokallag’s ekskursjon til Storfosna 1-2.11.1986

Gjerdesmettreir høyt i grantre.

Vårtrekk av gråstrupedykker

 

2

Mangler i arkiv

 

 

3

Thomas Holsberg:

Øystein R. Størkersen:

Asbjørn Folvik:

Fotohjørnet

Siste nytt

Fuglelæreren

Fåglar och ornitologi i Jämtland – Härjedalen

Atlasprosjektet snart i havn

Observasjoner av trekkende storskarv i innlandet

 

4

Stein Are Sæther:

Øystein R. Størkersen:

Nye bøker

Fotohjørnet

Verv nye medlemmer i NOF

Fuglelæreren

Siste nytt

Skogdua i Trøndelag

Mer om kornkråka

1988

1

Per Gustav Thingstad, Øyvind Spjøtvoll og Geir Erik Vie:

Svein Håkon Lorentsen:

Per Inge Værnesbranden:

Thomas Evjen:

Opprop

Fotohjørnet

Fuglelæreren

Siste nytt

Faunistisk rapport fra NT 1987

Rapport fra ringmerkingsgruppa ST

Artig møte med spurveugle

Fasan i Meråker

 

2

Jostein Sandvik, Otto Frengen og Svein Håkon Lorentsen:

Nils Røv, Morten Ekker og Otto Frengen:

Stein Are Sæther:

Småstykker

Fotohjørnet

Fuglelæreren

Siste nytt

Faunistisk rapport fra ST 1985 og 1986

Tellinger av havert på Melsteinen, Sør-Trøndelag 1987

Årsøya Fuglestasjon 1987

 

3

Mangler i arkiv

 

 

4

Mangler i arkiv

 

1988

Supplement

T. Haugskott:

Ornitologisk rapport fra Rinnleiret og områdene ved Verdalselvas utløp, levanger og Verdal kommuner, 1988

1989

1

Per Gustav Thingstad:

Stephen Barstow:

Småstykker

Fotohjørnet

Fuglelæreren

Siste nytt

Ny landsplan for nasjonalparker – midtnorske områder (1)

Norsk vinterfugltelling

 

2

Jubileumsmøte i NOF Sør-Trøndelag

Øystein R. Størkersen:

Per Inge Værnesbranden:

Øyvind Spjøtvoll, Per Gustav Thingstad & Geir Vie:

Georg Bangjord, Øystein R. Størkersen & Stein Are Sæther:

Arne Follestad:

Småstykker:

Atle Helge Quale:

Per Inge Værnesbranden:

Atle Helge Quale:

Frode Falkenberg:

 

NOF/Sør-Trøndelag 30 år. En historisk oppsummering.

Sandfærhus, et trua område.

Faunistisk rapport fra LRSK/Nord-Trøndelag 1988.

 

LRSK/Sør-Trøndelag orienterer.

Halsmerkede grågjess.

 

Vinterhekking av bydue i Trondheim.

Havørndrama på Tautra.

Referat fra Halten-turen 10. – 11.9.1988

Helgetur til Halten.

 

3

Øystein R. Størkersen:

Jostein Sandvik:

Øystein R. Størkersen:

Fotohjørnet

TN informerer

Opprop: Nord-Fosen, tyrkerduer

Siste nytt

Fuglelæreren

Status for åkerriksa i Trøndelag

Kanadagåsa i Trøndelag

Kort orientering om naturstudier i Ørlandets våtmarker

 

4

LRSK/Sør-Trøndelag:

Stein Are Sæther:

Småstykker:

Stein Are Sæther:

Bård Nyberg:

Fotohjørnet

Meisehjørnet

Opprop:

Fuglelæreren

Møter våren 1990 i NOF avd. Sør-Trøndelag

Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag.1988

Ankomsttider for trekkfugl i Trøndelag i 1987 og 1988,

 

Teist-prosjektet på Halten

Titran-tur 1-3/9 1989

 

 

Skatval-landet og Gaulosen

1990

1

LRSK/Nord-Trøndelag:

Frode Falkenberg:

Øystein R. Størkersen og Georg Bangjord:

Erlend Kristiansen og Kristian Overskaug:

Øystein R. Størkersen:

Made in Japan:

Øystein R. Størkersen:

Øystein R. Størkersen:

Fotohjørnet

Meisehjørnet

Opprop

Tegnelæreren

Faunistisk rapport fra Nord-Trøndelag 1989

Tårnfalkhekking på Kystad 1989

Status for hvitryggspetten i Trøndelag

Litt om hubroen

I orkideenes verden

Århundrets mest seriøse teleskoptest

Vekslinger i kornkråkekoloniene i Trondheim, status 1989

Nye hekkeplasser for horndykker i Sør-Trøndelag

 

2

LRSK/Sør-Trøndelag:

Ø. R. Størkersen:

B. Broen:

Ø. R. Størkersen:

F. Falkenberg:

Fotohjørnet

Fotogalleriet

Informasjon, opprop

Fuglelæreren

Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1989

Vern av barskog i Sør-Trøndelag

Holtvatna naturreservat

Ornitologisk rapport fra Sølendet naturreservat, Røros

Status for tyrkerdua i Trøndelag i perioden 1989 – 1990

1991

1

LRSK/Nord-Trøndelag:

Ø. R. Størkersen:

Ø. R. Størkersen:

I. Ree:

 

P. I. Værnesbranden:

P. I. Værnesbranden:

T. O. Nordvik:

I. Ree:

Ø. R. Størkersen:

A. Kvendbø:

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Faunistisk rapport fra Nord-Trøndelag 1990

Vern av edelløvskog i Sør-Trøndelag

Fugleobservasjoner fra Gaulosen 1989 – 1990

Fuglefaunaen i områdene langs Gaula på strekningen Losahammår’n – Haga bru

Dvergloen vanligere enn vi tror?

Rørsanger på ville veier

Jubel på do!

Forekomst av bever på Hovin

Nytt fugletårn ved Hammervatnet, Åsen

Endelig juniorklubb i Trondheim

 

2

LRSK/ST:

T. Haugskott:

 

 

Ø. R. Størkersen:

 

P. I. Værnesbranden:

Ø. R. Størkersen:

S. Myrberget:

G. Holt:

T. Haugskott:

Ø. R. Størkersen:

Debatt

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Fuglelæreren

Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1990

Fuglefaunaen i Falstadbukta, Alfnesfjæra, Eidsbotn, Tynesfjæra, Rinnleiret, Ørin og Tronesbukta, Levanger og Verdal kommuner i Nord-Trøndelag

Kontroller og gjenfunn av fugl merket av Ringmerkingsgruppe Sør-Trøndelag

Sivsangeren i Sør-Trøndelag

Naturstudiar på Fornebu og Nordre Øyeren

Halsmerking av kanadagås

Nærkontakt av første grad

Sklinna, Nord-Trøndelags svar på Utsira

Umoralsk jakt på Gaulosen

1992

1

LRSK/NT:

R. S. Svendsen:

 

M. Husby:

P. I. Værnesbranden:

Ø. R. Størkersen:

Småstykker:

P. Mølnvik:

P. I. Værnesbranden:

T. Aarvak:

Ø. R. Størkersen:

Ny litteratur

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Fuglelæreren

Rapport fra Nord-Trøndelag 1992

Vårtrekket av vannfugl I vestenden av Aursunden 1983-87 og 1990-92.

Skjæra, litt om overtro og biologi

Trøite ringmerkingsstasjon årsrapport 1992

Ding Darking et paradis i Florida

 

Vår på Gran i Snåsa

Fugle i gamle dage!

Elvekonge, kvernkall, straumhest, vassokse og tussefugl

Cramp-kurs i NOF/Sør-Trøndelag

 

2

LRSK/ST:

T. R. Østerås:

 

Ø. R. Størkersen:

P. I. Værnesbranden:

G. Bangjord & A. Espelien:

Ø. R. Størkersen:

Ny litteratur

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Fuglelæreren:

Faunistisk rapport fra Sør Trøndelag 1991

Halsøen: Et viktig våtmarksområde i Stjørdal; ornitologiske registreringer.

Det europeisk fugleatlas snart ferdig

Trøite ringmerkingsstasjon rapport for 1989-1991

Vannfuglregistreringer ved Jonsvatnet

Ekskursjon til Jonsvatnet 7.11.1992

1993

1

Mangler i arkiv

 

 

2

LRSK/ST:

R. S. Svendsen:

 

J. P. Stav:

M. Myklebust:

P. I. Værnesbranden:

 

Småstykker:

M. Myklebust:

M. Myklebust:

G. Rudolfsen:

Ø. R. Størkersen:

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Fuglelæreren

Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1992

Vårtrekket av toppand i Glomma mellom Aursunden og Alvdal 1983-87 og 1991.

Lokalnavn til besvær!

Fugler i Gaulosen 1991-1992

Våtmarksområder i Stjørdalsfjorden direkte truet av utryddelse

 

Storfosna-ekskursjonen 24.-26.9.93

Bilkryss ’93

World Birdwatch Day 10.10.93

Grasand ”galore” i Gaulosen våren 1993

1994

1

LRSK/NT:

J. A. Auran:

Ø. R. Størkersen:

Småstykker:

A. Haug:

P. A. Værnesbranden:

G. Bangjord:

M. Vang:

T. Kolaas m. fl.:

Ø. R. Størkersen:

T. Kolaas:

P. Mølnvik & I. Lysberg:

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Fuglelæreren

Observasjoner

LRSK-rapport for Nord-Trøndelag 1993

Vinge-Velvang et fremtidig fuglefredningsområde

Ornitologisk vurdering av Buvika, Skaun kommune

 

Overvintrende frosk i myrtjern

Sjelden fugl i fjøset

Tilrettelegging i verneområdene i Sør-Trøndelag

Hubro i Levanger sentrum

Hønsehaukens julemåltid

Verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag

Røsttur sommeren 1993

Lovund, fugleøya på Helgeland

 

2

LRSK/ST:

Ø. R. Størkersen og A. Strøm:

Småstykker:

J. Helle og A. Strøm:

 

R. S. Svendsen:

M. Husby:

 

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Fuglelæreren  

Observasjoner

Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1993

Vern av våtmark i Sør-Trøndelag

 

Referat fra NOF/ST’s ekskursjon til Storfosna 30.9-2.10.1994.

Trekk av gjess ved Aursunden

Kortnebbgås hekket i lag med kanadagås i Hammervatnet i 1994.

 

1995

1

LRSK/NT:

P. Mølnvik:

A. Strøm:

P. I. Værnesbranden:

O. Reitan:

A. Strøm:

Småstykker:

G. Rudolfsen:

A. Amundsen:

Ø. R. Størkersen:

G. Rudolfsen:

NOF/NT & NOF/ST:

T. Haugskott:

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Observasjoner

LRSK-rapport for Nord-Trøndelag 1994

Fuglefaunaen i Granabukta, Snåsa kommune

Våtmarksarbeide i NOF/avd. ST

Hammervatnet – en kort presentasjon

Buvika, et viktig område for fugl

Åkerbeitende gjess og svaner i Melhus

 

Referat fra NOF/STs ekskursjon til Tautra 25.3.1995

Bymarka – en perle for naturelskere

Froskekvekk og spovespill tross sen vår i Trøndelag

Veifylling i Kråkvågsvaet

Med hvilke midler skal fugleforeningene drives?

Eilat, Israel mars 1995

 

 

 

2

LRSK/ST:

LRSK/ST:

J. P. Stav:

A-H. Rønning:

Småstykker:

Ø. R. Størkersen:

K. Aa. Solbakken:

Ø. R. Størkersen:

G. Rudolfsen:

J. A. Auran:

Ø. R. Størkersen:

A. Strøm:

 

A. Strøm:

Fotohjørnet

Ny litteratur

Nytt siden sist

Observasjoner

Avifaunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1994

Statusliste for fugler i Sør-Trøndelag fylke

Svala i tekst og tradisjon

Atlasprosjektet. Nå også for pattedyr

 

Ornitologisk ekskursjon til Froan

Referat fra ekskursjon til Sauøya og Halten 3. – 5.6.1995

Reirkasser for fiskemåke

Manu nasjonalpark, størst i Peru

Pilfink på vandring mot nord

Vinteratlas for fugler

Referat fra ekskursjoner til Storfosna 12. – 14.5 og 29.9 – 1.10.1995

Referat fra tur til Gaulosen 12.9.1995

 

1995

Supplement

Ø.R. Størkersen:

Bibliografi for Trøndersk natur 1972 – 1993, vol. 1-20

1996

1

LRSK/NT:

G. Bangjord:

M. Myklebust:

Ø. R. Størkersen:

Småstykker:

H. Sørhuus:

Ø. R. Størkersen & T. Berge:

 

O. Hanssen:

A. Sundli:

K. A. Aune:

Fotohjørnet

Ny litteratur

Nytt siden sist

Observasjoner

Rapport for Nord-Trøndelag 1995

Sibirnøttekråker på ”vesterled” høsten 1995

Fugler i Gaulosen 1993 – 1994

Konsekvenser ved innførsel av nye arter i norsk natur

 

Årsmelding NOF avd. Nord-Trøndelag 1995

NOF avd. Sør-Trøndelag fremlegger på ny verneforslag for Buvika, Skaun kommune

Truet billeart ved Melhus

Gråspurv angrep reirkasse

Ørn i flymotor

 

2

LRSK/ST:

Ø. R. Størkersen:

 

K. Aa. Solbakken & P. I. Værnesbranden:

M. Husby:

 

Småstykker:

Ø. R. Størkersen:

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Observasjoner

Fugler i Sør-Trøndelag 1995

Status for horndykkeren Podiceps auritus som hekkefugl i Sør-Trøndelag fylke

Vinteratlas i Trøndelag

Norsk hekkefugltaksering i Trøndelagsfylkene – bestandsendringer hos noen vanlige arter

 

Ringvedammen som fuglelokalitet

1997

1

LRSK/NT:

J. A. Auran:

P. I. Værnesbranden:

P. I. Værnesbranden:

Småstykker:

P. Osbak:

Ø. R. Størkersen:

Nye bøker

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Kryssord

Observasjoner

Fugler i Nord-Trøndelag 1996

Sjøfugl og fiskegarnproblematikken ved Vinge/Skatval

Pattedyratlas en utfordring

Flaggermus i Trøndelag

 

Hønsehauk drukner bydue

Hønsehauker som drukner byttedyr

 

 

2

LRSK/ST:

P.I. Værnesbranden & K. Aa. Solbakken:

G. Rudolfsen:

Ø.R. Størkersen:

J. Suul:

Småstykker:

P.I. Værnesbranden:

Ø.R. Størkersen:

Ny litteratur:

Fotohjørnet

Nytt siden sist

Kryssord

Observasjoner

Fugler i Sør-Trøndelag 1996

Vinteratlas i Trøndelag – statusrapport tom vinteren 1996/97

Stavsengan ringmerkingsstasjon – årsrapport 1996

Trøndersk Natur’s historie

Refleksjoner etter 25 år med Trøndersk Natur

 

Dykkende stokkender

Dykkende skjeender

Norges Fugleliv

1998

1

Mangler i arkiv

 

 

2

Mangler i arkiv

 

1999

1

M. Husby & T. Haugskott:

B. E. Borowiec:

M. Husby:

M. Ree:

LRSK/NT:

E. Brønstad:

H. M. Høiby:

Nytt fra Fylkesavdeling og lokallag:

 

Opprop:

Historisk tilbakeblikk:

Nye bøker:

Fugleleiken

Observasjoner

Siste nytt

Ørin – et rikt fugleområde med mange bruksplaner

Åkerriksa – inn i femte prosjektår

Sandfærhus etter bygging av ny E6

Tranene i Meldal

Fugler i Nord-Trøndelag 1998

Litt om fugleliv og dyreliv i nærmiljøet

Dobbeltbekkasin-natt

NOF avd Sør-Trøndelag

Vårslepp på Snåsa

Trekker nordsvenske storspover gjennom Norge?

Klipp fra Trøndersk Natur

TN sakser fra….

 

 

 

2

K. Aa. Solbakken:

P. I. Værnesbranden & K. Aa. Solbakken:

LRSK/ST:

E. Torp:

 

J. P. Stav:

S. Wik:

A. Karlstrøm:

Nytt fra Fylkesavdeling og lokallag:

 

Nytt fra forvaltning, forskning og NOF:

Observasjoner

Fugleleiken

Siste nytt

Hvitryggspetten i Trøndelag – status fram til 1999

VinterAtlas i Trøndelag – siste sesong

Fugler i Sør-Trøndelag 1998

Inventering av vann- og vadefugl i Roan kommune, sommeren 1998

Kråka i folkelig tradisjon (del 1)

Til fjells etter kongeørn

Spetter i Sengsdalen

Kort presentasjon av Hemne lokallag

Hvitryggspett-kommunefugl i Hemne

NOF-kontoret

 

2000

1

T. Kolaas:

G. Bangjord & P. I. Værnesbranden:

LRSK/N-Trøndelag:

M. Husby & P.I. Værnesbranden:

K. Aa. Solbakken:

J. P. Stav:

T. Axelsen:

R. Wingan:

Nytt fra Fylkesavdeling og lokallag:

Meninger:

Historisk tilbakeblikk:

Nytt fra forvaltning, forskning og NOF

Fugleleiken:

Observasjoner

Siste nytt

Årets fugl 2000 – Linerla

Traner i Trøndelag høsten 1999

Gamle hekkefunn fram i lyset

Bestandsendringer hos noen av våre vanligste fuglearter

Titram – ikke bare havsfugl

Kråka i folkelig tradisjon (del 2)

Fuglevakta

Langøreflaggermus i Snillfjord

En presentasjon av Verdal lokallag

Bort med måkene!

Klipp fra TN

Fugletipset

Kryssord – Lokalnavn i Trøndelag

 

 

2

J. P. Stav:

E. Torp:

 

M. Husby:

 

H. M. Høiby:

 

T. Kolaas:

P. I. Værnesbranden:

T. Svendsen:

 

Nytt fra Fylkesavdeling og lokallag:

Nytt fra forvaltning, forskning og NOF

LRSK/Nord-Trøndelag

LRSK/Sør-Trøndelag

Fugleleiken:

Observasjoner

Siste nytt

Linerla i tekst og tradisjon

Inventering av våtmarksfugl i Osen kommune sommeren 1999

Rinnleiret – et unikt strandengområde med stadig færre fugler

Hagefugltelling – en kjærkommen avveksling i vinterhalvåret

Fra gjesteboka på en foringsplass

Referat fra pattedyrleir ved Snåsavatnet

Kommuneplanens arealdel, innspill, medinnflytelse – kan du spillereglene?

Presentasjon av Orkla lokallag

 

Fugler i Nord-Trøndelag 1999

Fugler i Sør-Trøndelag 1999

Kryssord – lokalnavn i Trøndelag

 

2001

1

J. P. Stav:

P.I. Værnesbranden & Georg Bangjord:

E. Torp:

 

G. Bangjord:

P. I. Værnesbranden:

P. I. Værnesbranden:

S. Grønnesby:

J. K. Skei & D. Dolmen:

Nytt fra forvaltning, forskning og NOF

Nytt fra Fylkesavdeling og lokallag:

 

Miljø- og friluftsorganisasjoner

 

Fugleleiken:

Observasjoner

Siste nytt

Klipp fra TN

Stæren i tekst og bilder

Traner i Trøndelag høsten 2000

Inventering av smålom og storlom i kommunene Osen og Roan sommeren 1999

Selbu – et gåseland

Ørnerovet i Klingsundet

Krykkjefjellet i Røyrvik

Fuglene ”hjelper” hverandre

Vær med på kartlegging av amfibier og reptiler

 

Presentasjon av NOF Stjørdal lokallag

NOF avd. Nord-Trøndelag på Tautra – Tautra før og nå

Foreningen Våre Rovdyr

Norges Naturvernforbund

Kryssord – Lokalnavn i Trøndelag

 

 

2

J. P. Stav:

E. Torp:

H. M. Høiby:

LRSK/Nord-Trøndelag

LRSK/Sør-Trøndelag

Prosjekt Pattedyratlas

Fugleleiken:

Klipp fra TN

Skarven i tekst og tradisjon

Viktige områder for sjøfugl i Osen kommune

Fri som fuglen

Fugler i Nord-Trøndelag 2000

Fugler i Sør-Trøndelag 2000

 

TN-Kryssord nr. 2 2001

2002

1

S. H. Lorentzen, H. Asper & S. Hustrulid:

T. Krokan:

Småstykker:

T. E. Jenstad:

T. Arnesen:

Fugleleiken:

Leserbrev og redaksjonelt

Taretråling og storskarv

Venner og fiender ut mot havet

 

Eit par bitar om plantenamn

Om nyperose og broddbergknapp

Kryssord, spørsmål mm

 

2

A.Vanebo:

T. Krokan

J. P. Stav:

Ø. R. Størkersen:

LRSK/Nord-Trøndelag:

Leserinnlegg, aktualiteter mm

Småstykker

Fugleleiken:

Fiskeørna og LRSK-rapporten

Fjellrev og spurvefugle

Vinterforing av fugler

Buvika og Gaulosen – hva skal det bli til?

Fugler i Nord-Trøndelag 2001

 

 

Kryssord, spørsmål osv.

2003

1

T. Krokan:

T. Berge:

G. Holt:

Småstykker:

T. E. Jenstad:

J. K. Skei:

H. M. Høiby:

P.I. Værnesbranden:

Historisk tilbakeblikk:

Leserinnlegg, aktualiteter mm

Fugleleiken:

Observasjoner

Siste nytt

Nattjegere

Gråsporvenein heimkjær fugl

Visdommens fugl i fokus

 

Bekkeblom (Soleihov)

Amfibieundersøkelser

Prosjekt hønsehauk

Fugler i Nord-Trøndelag 2002

Klipp fra eldre TN-årganger

 

Kryssord, spørsmål mm

 

 

2

Mangler i arkiv

 

2004

1

A. Husby, L. Noteng & T. Nygård:

LRSK/Nord-Trøndelag:

Ø. R. Størkersen:

 

I. Hafstad, A. Indahl, & I. J. Øien:

M. Husby:

Klipp fra TN

Fuglevennen – det nye folkefuglebladet

Fotogalleri

Prosjekt vandrefalk i Midt-Norge

Fugler i Nord-Trøndelag 2003

Verneverdier i Buvika og vannflaten i Gaulosen, og forslag til nye verneområder

Forvaltningen av Trondheimsfjorden

DN ønsker overvåking av fugl i Midt-Norge

 

 

 

2

A. Follestad & M. Husby:

J. A. Auran:

 

T. Reinsborg & I. Kirkvold:

 

 

I. Hafstad:

 

 

P. I. Værnesbranden:

 

 

Klipp fra TN

Grågås som ny hekker i Trondheimsfjorden

Hekking og nyetablering av pilfink (passer montanus) på Vinge, Skatval

Registreringer av vannfugl i Tyavassdraget og Græslidammen, Tydal kommune, med vekt på vårtrekket, 1977 – 2004

Midt-Skandinavisk Symposium om forvaltningen av Trondheimsfjorden – en oppsummering

Franz S. Kutschera (1944-2004) til minne

Informasjonstavle om fuglelivet i Halsøen

Opplevelser i trøndersk natur

Vern av trøndersk natur

2005

1

T. Haugskott:

LRSK/Nord-Trøndelag

I. Hafstad, M. Myklebust & T. Berge:

T. Haugskott:

Trøndere på tur:

T. Haugskott:      

Stopp pressen!

Småstykker

Observasjoner:    

Ramsarområder i Trøndelag

Fugler i Nord-Trøndelag 2004

Frøya høsten 2005 – to nye fuglearter for Norge

Da sultanen kom til Sula

 

Pakketur med fuglekikking

 

 

Spesielle observasjoner 1. halvår 2005

 

2

E. Thesen:

LRSK/Sør-Trøndelag:

T. Reinsborg:

M. Venås:

Trøndere på tur:

O. Nordsteien & T. I. Martinsen:

Stopp pressen!

Småstykker

Observasjoner:

Stavsengan Ringmerkingsstasjon – 10 variable år

Fugler i Sør-Trøndelag 2001

Kråker på overnattingsstedet i Ås, Tydal

Slåbergtjørnin og Finnsjøen

 

Med solkrem og kikkert til Tenerife

 

 

Spesielle observasjoner 2. halvår 2005

2006

1

P. I. Værnesbranden:

LRSK/Nord-Trøndelag:

M. Venås:

Trøndere på tur:

T. Haugskott:

F. Jacobsen

Stopp pressen!

Småstykker

Observasjoner:

Lappfiskand – en ny hekkefugl i Trøndelag

Fugler i Nord-Trøndelag 2005

Tilfredshet kirkegård – en grønn lunge midt i Trondheim

 

Ferie og fuglekikking i Portugal

Hilsen fra utflytta reservetrønder

 

 

Spesielle observasjoner 1. halvår 2006

 

2

Mangler i arkiv

 

2007

1

Mangler i arkiv

 

 

2

LRSK/Nord-Trøndelag:

LRSK/Sør-Trøndelag:

M. Venås:

Trøndere på tur:

G. Kjærstad:

Småstykker:

T. Krokan:

Midt-Norsk hubroseminar

Fotohjørnet

Observasjoner

Fugler i Nord-Trøndelag 2006

Fugler i Sør-Trøndelag 2004

Smøla Pelagic 2007

 

Fuglekikking i Marokko

 

Stjertmeis – fantastisk reirbygger

2008

1

E. Torp:

S. Barstow:

LRSK/Sør-Trøndelag:

Småstykker:

E. Krokan:

P. I. Værnesbranden:

P. I. Værnesbranden:

Observasjoner

Viktige områder for sjøfugl i Roan kommune

Stillits i Malvik

Fugler i Sør-Trøndelag 2005

 

Snøspurv

Kattuglehekking i bergvegg

Gode naboer

 

 

2

J. A. Auran:

P. I. Værnesbranden, T. Kolaas, B. Nyberg, T. Reinsborg & T. Sørhuus:

A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken

Småstykker:

E. Hugnes:

E. K. Krokan:

Rolsøya og Rambergholmen

 

Fugler i Nord-Trøndelag 2007

Fugler i Sør-Trøndelag 2006

 

Vellykket julemøte

Spesielle observasjoner 2.halvår 2008

2009

1

M. Husby:

 

M. Venås

A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken

Småstykker:

P. I. Værnesbranden:

P. I. Værnesbranden:

E. Hugnes:

E. Hugnes:

E. Hugnes:

H. E. Ring:

A. Gaustad:

E. K. Krokan:

Utviklingen av antall hekkende grågås i Trondheimsfjorden tom. 2008

Fugler på Røros

Fugler i Sør-Trøndelag 2007

 

Fossekall i fritt fall

Uheldig granmeis

Lappugle i Trøndelag!

De barske fjæreplyttene

Lærerik fagdag i NOF-NT

Hauk over hauk

Pilfink på foringa

Spesielle observasjoner 1. halvår 2009

 

2

J. A. Auran:

T. Reinsborg, P. I. Værnesbranden, T. Sørhuus, T. Kolaas & B. Nyberg:

A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken:

Småstykker:

A.    Kolstad

NOF:

A. Winnem:

E. Hugnes:

E. K. Krokan:

Vårens vakreste eventyr, sildegytinga i Trondheimsfjorden

 

Fugler i Nord-Trøndelag 2008

Fugler i Sør-Trøndelag 2008

 

Et underlig øyeblikk

Jentekurs på Tautra 16.-18.april 2010

Svarthetteparula på Titran

Spennende møte med en av Nordens fremste fuglefotografer

Spesielle observasjoner 2.halvår 2009

2010

1

P.I. Værnesbranden:

T. Sørhuus, T. Reinsborg, P. I. Værnesbranden, T. Kolaas & B. Nyberg:

Småstykker:

P. Shimmings & P. I. Nicolaisen:

H. H. Munkeby:

 

E. K. Krokan:

Fugleriket Høylandet

 

Fugler i Nord-Trøndelag 2009

 

Goose specialist group meeting i Höllviken, Sverige 2009

Historiens første fuglekikkerkurs for kvinner i Nord-Trøndelag

Spesielle observasjoner 1.halvår 2010

 

2

P. I. Nicolaisen:

G. Bangjord:

 

A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken:

Småstykker:

P. I. Nicolaisen:

 

E. K. Krokan:

Kortnebbgås – vårens vakreste eventyr

Tilrettelegging for besøkende i våtmarksområdene i Sør-Trøndelag

Fugler i Sør-Trøndelag 2009

 

Foringsplassen og viltkamera – full kontroll 24 timer i døgnet

Spesielle observasjoner 2.halvår 2010

2011

1

O-K. Antonsen:

B. Nyberg, T. Sørhuus, T. Reinsborg, P. I. Værnesbranden & T. Kolaas:

P. I. Værnesbranden:

Et godt år for fjellvåk i Verran 2010

Fugler i Nord-Trøndelag 2010

 

Styltesnipa – en opplevelse for livet

 

2

Mangler i arkivet

 

2012

1

Mangler i arkivet

 

 

2

T. Reinsborg, P. I. Værnesbranden, B. Nyberg, T. Sørhuus & T. Kolaas:

P. W. Bøe:

A. Winnem:

A. Vanebo:

A. Vanebo:

Trønderske blinkskudd!

Fugler i Nord-Trøndelag 2011

 

Trøndera på tur – fra hekkende blåstjert til sabinemåke

Kanadatrane i Rissa

Hekkende gråstrupedykker i Lømsen 2011

Vårkåte brushaner

 

2013

1

M. Husby:

A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken:

P. I. Værnesbranden:

 

P. Shimmings & P.I. Nicolaisen:

Antall hekkende grågås i Trondheimsfjorden i 2012

Fugler i Sør-Trøndelag 2011

Møte med fuglevenner – Kjell Thore Leinhardt – travel pensjonist og NOF-leder

GSG konferanse i Steinkjer april 2012

 

2

M. Venås:

P. I. Værnesbranden, T. Reinsborg, T. Sørhuus, B. Nyberg & T. Kolaas:

J. Søraker:

Ø. Størkersen:

A. Winnem:

G. Bangjord:

Våker i Trøndelag

 

Fugler i Nord-Trøndelag 2012

Trøndera på tur – Tyrkia 8.-19.mai 2013

Må låvesvalen skifte navn?

Sandsnipe på Gaulosen

Øyamelen naturhus – for folk, fe og fugl

2014

1

M. Venås:

A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken:

Ø. Størkersen:

Fugler i Lierne

Fugler i Sør-Trøndelag 2012

Kommentaren

 

2

T. Haugskott & G. Bangjord:

T. Reinsborg, P. I. Værnesbranden, T. Sørhuus, B. Nyberg & T. Kolaas:

Ø. Størkersen & J. A. Auran:

Ø. Størkersen:

Naturreservatet i Trondheims storstue

Fugler i Nord-Trøndelag 2013

 

Lang reise for liten fugl

Kommentaren

2015

1

R. Østerås & M. Venås:

A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken:

A. Winnem:

O. Moa:

P. G. Thingstad:

Ø. Størkersen:

Fugler i Meråker

Fugler i Sør-Trøndelag 2013

Kuhegre- ny art for Sør-Trøndelag!

Glimt fra Grong

Ny bok om Tautra

Kommentaren