Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

NOF avdeling Trøndelag er i gang

Den 16. november 2018 ble det første årsmøtet for NOF avd. Trøndelag holdt. NOF avd. Trøndelag er nå i gang! Dette ble feiret med kaffe, kake og et interessant og underholdende foredrag av John Haugen. Les mer og se referatet fra årsmøtet her.

Av Thomas Kvalnes

Publisert 19.12.2018

Årsmøtene til NOF avd Sør-Trøndelag (NOF-ST) og NOF avd. Nord-Trøndelag (NOF-NT) vedtok på sine respektive årsmøter våren 2018 at de skulle slå seg sammen til NOF avd. Trøndelag. Dette fulgte etter at Trøndelag ble ett fylke den 1. januar 2018. Sammenslåingen av Trøndelag har vært kjent en stund, så det har vært arbeidet med denne prosessen internt i styrene i de to tidligere fylkesavdelingene i to år. Sammenslåing ble først drøftet på årsmøtene i 2017, før det endelige vedtaket om sammenslåing kom på årsmøtet i 2018. Et arbeidsutvalg hadde da utarbeidet en plan og nye vedtekter for NOF avd. Trøndelag, med utgangspunkt i eksisterende vedtekter og NOFs aktivitet i fylket.

Det første årsmøtet for NOF avd. Trøndelag ble holdt den 16. november på Prestegårdskafeen ved Stjørdal Museum. 21 medlemmer deltok på møtet. Formelt sett var NOF avd. Sør-Trøndelag mottaker-foreningen i sammenslåingen, og det ble dermed vedtatt nytt navn (NOF avd. Trøndelag), nye vedtekter og det ble valgt et nytt styre til foreningen.

Leder for foreningen ble Øystein Rune Størkersen, en person som er godt bevandret i NOFs organisasjon, og som mange nok kjenner til fra før. Han har blant annet vært redaktør for Trøndersk Natur den siste tiden og ved tidligere perioder. Inn i styret får han med seg Bjørn Steinar Tanem, Charlotte Hallerud, Odd Rygh, Roger Espen, Anne Karin Haugen Johnsen, Roger Johnsen, Fredrik Schevig og Emil Krokan. Flesteparten har erfaring fra styrearbeid i NOF-ST eller NOF-NT tidligere, men vi er meget glade for at styret også inkluderer nye personer som vi gjøre en innsats for NOF avd. Trøndelag.

Som seg hør og bør på en slik dag ble det feiret med marsipankake, og den nye lederen fikk æren av å åpne kaken (se bilde). Etter årsmøtet hadde John Haugen forberedt et spennende foredrag om fugler i Trøndelag, et meget passende tema til dette første årsmøtet. Der fikk vi se bilder og video fra det varierte og spennende fuglelivet vi har i Trøndelag: fra havsvaler i ute i havgapet, via gjess i lavlandet til høyfjellets fugler.

Referat og de nye vedtektene finner dere vedlagt nederst her. De som ønsker å ta konktakt med det nye styret oppfordres til å gjøre dette. Kontaktinformasjon finnes under fanen "Tillitsvalgte" øverst på siden.

På vegne av de gamle styrene i NOF-ST og NOF-NT gratulerer jeg med sammenslåingen av NOF i fylket, og ønsker det nye styret lykke til med arbeidet.

 

Vedlegg:

Vedtekter

Årsmøtereferat

 

 

NOF-T Årsmøte
Øystein R. Størkersen takker for tilliten som leder for foreningen og forteller litt om sine planer og tanker om arbeidet i NOF avd. Trøndelag framover. FOTO: Arnold Lorentsen
Kake
Marsipankake. FOTO: Thomas Kvalnes
Øystein åpner kake
Ny leder for NOF avd. Trøndelag, Øystein R. Størkersen, fikk æren av å åpne kaka. FOTO: Thomas Kvalnes