Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Årsmøte i NOF-Trøndelag mandag 9. mars 2020

NOF avdeling Trøndelag innkaller alle medlemmer til årsmøte kl 18:00 mandag 9.mars 2020 på Stjørdal. Årsmøteinnkallingen og sakspapirer for årsmøtet følger vedlagt.

Publisert 13.02.2020

NOF avdeling Trøndelag innkaller med dette alle medlemmer til årsmøte. Medlemmer som for møteåret 2019 har betalt kontingent til NOF har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer som ikke kommer til årsmøtet kan forhåndsstemme på de kandidater som er på valg. Stemmer må være NOF-Ts styre i hende senest 5 dager før årsmøtet (dvs innen 4.3) og leveres per epost til trondelag@birdlife.no. Medlemmene inviteres også til å ta opp eventuelle ekstra saker. Slike saker må leveres skriftlig til vår epost innen 2.3.

Årsmøte:
Dato: Mandag 9. mars 2020
Tid: kl. 18:00-20.00
Sted: Daba Art Cafe & Øko, Søndregt 4, Stjørdal

Dagsorden

 1. Åpning ved styreleder Øystein Størkersen
 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
 3. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
 4. Årsberetning for NOF-T 2019
 5. Regnskap for NOF-T 2019
 6. Budsjett for NOF-T 2020
 7. Aktivitetsplan for NOF-T 2020
 8. For informasjon: Årsberetning for lokallagene 2019
  a. Fosen lokallag
  b. Hemne lokallag
  c. Verdal-Levanger lokallag
  d. Hitra-Frøya lokallag
  e. Orkla lokallag
  f. Trondheim lokallag
  g. Stjørdal lokallag
  h. Røros lokallag
  i. Namdal lokallag

 9. Årsberetning for medlemsbladet Trøndersk Natur 2019
 10. Kontingent for 2020
 11. Valg

Vedlegg sakspapirer

Andre vedlegg

Innkalling med dagsorden

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Styret i NOF avd. Trøndelag

(NB: manglende vedlegg blir lagt til fortløpende)