Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Årsmøte i NOF-Trøndelag 12. april 2021

NOF avdeling Trøndelag innkaller alle medlemmer til årsmøte mandag 12. april kl. 18.00. På grunn av den pågående korona-situasjonen vil årsmøtet avholdes digitalt.

Av NOF Trøndelag

Publisert 23.03.2021

NOF avd. Trøndelag innkaller herved alle medlemmer til årsmøte. Medlemmer som for møteåret 2020 har betalt kontingent til NOF har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer som ikke kommer til årsmøtet kan forhåndsstemme på de kandidater som er på valg. Stemmer må være i styrets hender senest 5 dager før årsmøtet (dvs innen 7.4) og leveres per epost til trondelag@birdlife.no. Medlemmene inviteres også til å ta opp eventuelle ekstra saker. Slike saker må leveres skriftlig til vår epost innen 5.4.

 

Årsmøte: 
Dato: Mandag 12. april 2021
Tid: kl. 18.00
Sted: Digitalt. Påmelding: emil.krokan@gmail.com

 

Dagsorden

 1. Åpning ved styreleder Emil Krokan
 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
 3. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
 4. Årsberetning for NOF-T 2020
 5. Regnskap for NOF-T 2020
 6. Budsjett for NOF-T 2021
 7. Aktivitetsplan for NOF-T 2021
 8. For informasjon: Årsberetning for lokallagene 2020
  a. Fosen lokallag
  b. Hemne lokallag
  c. Hitra-Frøya lokallag 
  d. Innherred lokallag
  e. Orkla lokallag
  f.  Røros lokallag
  g. Stjørdal lokallag
  h. Trondheim lokallag
  i.  Namdal lokallag

 9. Årsberetning for medlemsbladet Trøndersk Natur 2020
 10. Kontingent for 2021
 11. Valg

Etter at sakene for årsmøtet er unnagjort, er vi så heldige med å få en av våre fremste fuglefotografer, Jon Helle, til å ta oss gjennom en bildevisning av lommer og lappedykkere.

Årsberetning NOF-T 2020

Årsregnskap 2020

Budsjett 2021

Aktivitetsplan 2021

Årsberetning lokallag 2020

Årsberetning Trøndersk Natur 2020

Kontingent 2021

Valg

Årsmøtereferat