Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Fuglesang i skolen

Vil du bidra i skolen med din kunnskap om fuglesang?

Publisert 29.04.2021

NOF Trøndelag ønsker også i år å tilby noen skoler opplevelse med å lytte til og gjenkjenne fuglesangen. Det kan f.eks være aktuelt å være en ekstra ressurs for lærerne ved en tur/ fuglevandring i nærområdet.

Vi ser for oss at lærerne har det pedagogiske ansvaret for opplegget, og vi, medlemmer av NOF, kan lede lytteopplevelser og fortelle litt om de mest vanlige fuglene.

Gi tilbakemelding om din interesse (navn, tlf, e-post) og opplys samtidig hvilke(n) skole(r) det kan være aktuelt å tilby tjenesten til.

Vi sender informasjon til skolen og ber dem ta nærmere kontakt med deg dersom de slår til på tilbudet.

Meld din interesse
Håkon Lasse Leira tlf.: 918 47 971, mail: hlleira@icloud.com
Anne-Lise Fagerheim tlf.: 932 56 804, mail: alfagerh@hotmail.com

Lykke til!

 

NOF
FOTO: NOF