Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Årsmøte i BirdLife Trøndelag 22. mars 2022

BirdLife Trøndelag innkaller alle medlemmer til årsmøte tirsdag 22. mars kl. 18.00. Møtet vil avholdes digitalt.

Av BirdLife Trøndelag

Publisert 03.03.2022

BirdLife Trøndelag innkaller herved alle medlemmer til årsmøte. Medlemmer som for møteåret 2021 har betalt kontingent til BirdLife har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer som ikke kommer til årsmøtet kan forhåndsstemme på de kandidater som er på valg. Stemmer må være i styrets hender senest 5 dager før årsmøtet (dvs innen 17.3) og leveres per epost til trondelag@birdlife.no. Medlemmene inviteres også til å ta opp eventuelle ekstra saker. Slike saker må leveres skriftlig til vår epost innen 15.3.

 

Årsmøte: 
Dato: Tirsdag 22. mars 2022
Tid: kl. 18.00
Sted: Digitalt. Påmelding: emil.krokan@gmail.com

 

Dagsorden

  1. Åpning ved styreleder Emil Krokan
  2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
  3. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
  4. Årsberetning for NOF-T 2021
  5. Regnskap for NOF-T 2021
  6. Budsjett for NOF-T 2022
  7. Aktivitetsplan for NOF-T 2021
  8. For informasjon: Årsberetning for lokallagene 2021
  9. Kontingent for 2021
  10. Valg

 

Saksdokumenter finnes her

 

Etter årsmøtesakene er unnagjort vil det bli et spennende foredrag med Roar Solheim om uglemøter.

 

BirdLife Trøndelag
FOTO: BirdLife Norge