Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Aktivitetsseminar BirdLife Trøndelag 22.-23. oktober 2022.

Helga 22.-23. oktober arrangerte fylkesstyret et aktivitetsseminar på Klostergården, Tautra. Dette er 2. året på rad at seminaret avholdes. Tanken bak seminaret er en årlig samling mellom fylkesstyret og representanter fra lokallagene våre, hvor det tas sikte på erfarings- og kunnskapsutveksling på tvers av lokallagene.

Av BirdLife Trøndelag

Publisert 26.10.2022

Seminaret ble sparket i gang med  at fremmøtte representanter fra lokallagene oppsummerte året som var. På forhånd av seminaret ble lokallagene utfordret på å fylle ut et utsendt skjema som skulle beskrive styrearbeid, medlemsaktiviteter, prosjekter, vernearbeid, markedsføring etc., og hva som er de største utfordringene med å oppnå sine ambisjoner. Resultatet fra dette er at det gjøres et godt frivillig arbeid med medlemsaktiviteter, kunnskapsformidling, naturvernarbeid og kartlegging i våre lokallag. Men noen lag sliter med å skaffe aktive styremedlemmer, ildsjeler som går i front og bidrar med å arrangere ulike aktiviteter for medlemmene.

Videre ble samlingen inndelt i grupper for å diskutere seg frem til mulige løsninger på en rekke forhåndsdefinerte spørsmål. For å nevne noen eksempler ble man bedt om å identifisere det man mente var lokallagenes 3 viktigste oppgaver, diskutere gode tiltak for å rekruttere flere medlemmer og hva som kreves for at det skal gjennomføres, og hvilke forventninger lokallagene har til fylkesstyret. Det ble en konstruktiv diskusjon med mye engasjement og gode forslag, slik at tiden til slutt ikke strakk helt til.

På søndag tok naturvernkontakt Reidar Hindrum en gjennomgang av BirdLife Norges prinsipprogram, relevant lovverk i vernearbeid, og høringssaker som BirdLife Trøndelag har arbeidet med det siste året. 

Det siste på agendaen for årets treff var en gjennomgang av medlems- og filsystem, samt de informasjonskanaler som benyttes innen formidling av vårt arbeid.

Etter det offisielle programmet var overstått ble det tid til fuglekikking på Tautra. 

 

Gruppebilde BirdLife Trøndelag
F.v (bak): Per Inge Værnesbranden, Martin Røsand, Eva Helene Sæter, Frank Harald Larsen, Wictor Wahlberg, Morten Ree. F.v (foran): Reidar Hindrum, Emil Krokan, Karin Årvåg, Kjell Stokke, Audun Eriksen, Baro Moslet, Karl Thorvaldsen, Anne Lise Fagerheim og Håkon Lasse Leira. FOTO: Inga Frøseth Rossing
Naturvern
Reidar Hindrum loser samlingen gjennom BirdLife Norges prinsipprogram. FOTO: Emil Krokan