Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Årsmøte i BirdLife Trøndelag 19. mars 2023

BirdLife Trøndelag innkaller alle medlemmer til årsmøte søndag den 19. mars kl. 17:00 ved Ørin i Verdal kommune. Før årsmøtet vil Ørin feltstasjon besøkes med omvisning, orientering og ringmerking. Etter årsmøtet vil det bli foredrag om fuglelivet på Ørin, samt orientering om Trondheimsfjorden våtmarkssenter.

Av BirdLife Trøndelag

Publisert 26.02.2023

BirdLife Trøndelag innkaller herved alle medlemmer til årsmøte. Medlemmer som for møteåret 2022 har betalt kontingent til BirdLife har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer som ikke kommer til årsmøtet kan forhåndsstemme på de kandidater som er på valg. Stemmer må være i styrets hender senest 5 dager før årsmøtet (dvs innen 14.3) og leveres per epost til trondelag@birdlife.no. Medlemmene inviteres også til å ta opp eventuelle ekstra saker. Slike saker må leveres skriftlig til vår epost innen 13.3.

 

Årsmøte:

Dato: Søndag 19. mars 2023

Tid: Kl: 17:00

Sted: Trondheimsfjorden våtmarkssenter, Verdal kommune

 

 • Alle inviteres til å møte opp på Ørin feltstasjon fra kl. 14:00 hvor det blir omvisning, orientering og ringmerking.
 • Derfra beveger vi oss til våtmarkssenteret i firetida. Pizza bestilles hos Pizzabakeren i Verdal for levering på våtmarkssenteret til nærmere avtalt tid og antall deltakere.
 • Årsmøtet arrangeres på Trondheimsfjorden våtmarkssenter den 19. mars fra kl. 17:00.
 • Rett etter årsmøtet: Foredrag om fuglelivet på Ørin.
 • Svein Karlsen orientere om Trondheimsfjorden våtmarkssenter (+ omvisning).

 

Dagsorden

 1. Åpning 
 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
 3. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
 4. Årsberetning for BirdLife Trøndelag 2022
 5. Regnskap for BirdLife Trøndelag 2022
 6. Budsjett for BirdLife Trøndelag 2023
 7. For informasjon: Årsberetning for lokallagene 2022
 8. Kontingent for 2023
 9. Valg

 

Sakspapirene kan finnes her:

Årsberetning 2022

Regnskap 2022

Budsjett 2023

Valgkomitéens innstilling

 

Årsberetninger for lokallagene (legges ut fortløpende):

Fosen lokallag

Hemne lokallag

Hitra-Frøya lokallag

Innherred lokallag

Stjørdal lokallag

Trondheim lokallag

Logo Trøndelag
FOTO: BirdLife Norge