Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Informasjon om E6-utbygging og adkomst til fugletårnet på Hammervatnet

Bygging av ny firefelts E6 mellom Kvithammer i Stjørdal og Åsen i Levanger som ble igangsatt i 2022 gir utfordringer for fuglekikkere som vil besøke fugletårnet ved Hammervatnet. Det som kommer til å bli det nye «Hammerkrysset» kobles sammen med dagens E6 øst for Hammervatnet. Under anleggsperioden er biltrafikken lagt om via den gamle E6-traseen forbi fugletårnet på Hammervatnet. Utbygginga er forventet ferdig i 2026.

Av BirdLife Trøndelag

Publisert 26.04.2023

Statsforvalteren i Trøndelag ønsker å unngå ferdsel til naturreservatet da det samtidig med at anleggsarbeidet pågår, gjøres ornitologiske undersøkelser for å se hvordan fuglene i verneområdet påvirkes av redusert ferdsel og anleggsarbeid. Det kan heller ikke parkeres på området for anleggsriggen da det krever spesifikke krav til bekledning og kursing og er derfor uønsket for uvedkommende. Det er ikke ønskelig med ferdsel til fots over E6 herfra, på grunn av høy trafikktetthet og mye anleggstransport. En støyskjerm er også satt opp i svingen mot Hammervatnet, noe som gjør at adkomsten til fugletårnet er blitt sterkt begrenset.

Etter at Statsforvalteren mottok henvendelser fra fugleinteresserte om adkomst til fugletårnet, ble det arrangert to digitale møter mellom utbygger Nye Veier, Statsforvalteren og BirdLife Trøndelag for å finne en løsning på adkomst til fugletårnet uten å forstyrre fuglene nevneverdig. Grunneier på gården Hammer har også vært positiv til å finne en løsning. Etter møtene med Nye Veier og Statsforvalter, og befaring med grunneieren er vi blitt enige om følgende:

  • Nye Veier opparbeider parkering for 3-4 biler i området markert med rødt på fotoet under (P1). Inn- og utkjøring gjøres i nordgående kjøreretning (inn til høyre, ut til høyre).
  • En sti blir ryddet fra parkeringa til et utkikkspunkt på bergknausen bak tårnet.
  • Fugletårnet blir tilgjengelig høsten 2023, når en levegg utenfor støyskjermen er ferdig oppsatt etter endt hekkesesong. Leveggen settes opp for å lede besøkende fra Hammer gård ned til fugletårnet uten at fuglene blir forstyrret.
  • Det settes av plass for opp til 5 biler for besøkende fuglekikkere fra høsten 2023, ved Hammer gård (P2). Herfra vil det bli mulig å gå langs veiskuldra ned mot fugletårnet.
  • Besøkende betaler parkeringsavgift til grunneier. Beløp eller betalingsordning er i skrivende stund (mars 2023) ennå ikke avklart, men vil bli informert om når det trer i kraft.

Oppdatert informasjon og eventuelle endringer vil bli lagt ut på BirdLife´s webside: www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/trondelag/ og på vår Facebook-side.

Det må også sies at vi i BirdLife Trøndelag kom med berettiget kritikk mot Statsforvalter og Nye Veier over at adkomst til fugletårnet burde vært avklart og tilrettelagt før eller samtidig med omlegging av trafikken og oppsetting av støyskjermen, så man hadde unngått ekstraarbeid i etterkant. Det burde ikke komme som noen overraskelse at det blir reaksjoner når tilgangen til tårnet er planlagt stengt over flere år. Hammervatnet og fugletårnet er en av de mest besøkte fuglelokalitetene i Trøndelag, både på grunn av det spesielle fuglelivet og den lette tilgjengeligheten til tårnet. Det dukker ofte opp sjeldne og uvanlige fugler her, noe som tiltrekker seg mange fuglekikkere.

 

Per Inge Værnesbranden og Reidar Hindrum, BirdLife Trøndelag

 

Oversiktsfoto av parkering
Oversiktsfoto som viser parkering ved Hammer gård og adkomst til utkikksplass på berget og til fugletårn (når levegg er ferdig). Bakgrunnsfoto: Nye Veier. Grafikk: Per Inge Værnesbranden FOTO: BirdLife Trøndelag
BirdLife Trøndelag
FOTO: BirdLife Trøndelag