Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Fuglelokaliteter i Trondheimsområdet

Det er mange fine steder å se fugl i Trondheimsområdet. Du finner de både ved fjorden og inne i skogen. På vinters tid er fjorden en bra plass for å se etter fugl. Der kan du se ender, lommer og alkefugler. Småfugler kan vi oppleve overalt. Fôringsplasser er godt egnet for å observere fugler på nært hold og å lære mye om dem. Et godt tips er fôringsplassen i Ringve botaniske hage

Av BirdLife Trondheim

Publisert 21.08.2023

I Trondheim kommune var det i 2020 registrert i underkant av 100 arter i hver av månedene november, desember, januar og februar.

I mars og april er antall observerte arter litt høyere enn de foregående månedene. Da er det gjess og tidlige trekkfugler som kommer.

Mai er den måneden med flest observerte arter, vel 150 i Trondheim kommune. Da har de fleste trekkfuglene kommet. I tillegg kan vki se vadere som raster før reisen videre nordover eller til innlands- og fjell-områder.

Fra midten av april til midte av juni er fuglesangen på sitt mest intense.

Fra slutten av juni er det mindre fuglesang å høre.

Fra slutten av juli begynner de første vaderne å trekke sørover.

På høsten trekker trekkfuglene til sine overvintringsområder, men det også en del som blir igjen hos oss.

Totalt i 2020 ble det registrert 196 arter i Trondheim kommune.

 

Her er noen plasser der du kan se og lytte etter fugl:

 Gaulosen/ Øysand (se kart 1)

I Gaulosen/Øysand med tilliggende skogsområder observeres det mange arter, for eksempel i 2020 ble det registrert ca.180 arter.

Området Gaulosen/Øysand består av store fjære-områder, samt nedre del av elva Gaula. Vadefugler, ender og andre trekkfugler kommer vår og høst og byr på store opplevelser i seg selv. Det som er så flott med dette store området, er at du kan oppleve et et rikt mangfold av de mest kjente   Her du kan oppleve et rikt mangfold av de mest kjent artene.

På vinteren er det ender og måker som regjerer i området.

I mars/april kommer trekkende gjess som beiter på åkrene og raster på sjøen.

Fra siste del av mai kommer hekkende og trekkende vadere, samt andre trekkfugler. Fra august kommer vaderne innom på sin tur videre til overvintringsplassene lengre sør.

 

Det er to fugletårn i området, ett på Leinstrandsiden av Gaulosen (pkt 1 på kart 1), og ett på Øysand (pkt 2 på kart 1). Det er enkel adkomst til tårnene, også for bevegelseshemmede. 

Det er noe avstand til fuglene, så teleskop er derfor en fordel.

 

Tårnet på Leinstrandsiden er best å bruke på morgenen og formiddagen på grunn at det kan bli motsol senere. Du kommer dit ved å følge fylkesvei 707 fra Klett mot Byneset. Avkjørselen til tårnet ligger 5,9 km fra Klettkrysset. Tårnet vises godt og ligger til venstre for veien.

 

For å komme til tårnet på Øysand kjøres E39 fra Klett. Avkjøring mot Øysand camping. Parkeringsavgift må betales i resepsjonen. Gå videre nordover for å komme til tårnet.

Den beste tiden på døgnet er 2 -3 timer før flo. Da minsker fjæreområdet og fuglene kommer nærmere. Det er også fint å se 1 -3 timene ved fallende sjø.

 

Det flotte skogsområder i nærheten:

Lauglolia (pkt 3 på kart 1), er et unikt edelløvskog-reservat. Edelløvskogen trekker til seg mange interessante fugler. I den mest intense sangtiden på våren er det overveldende sang i lia.

Adkomsten dit er 600 meter mot Klett fra tårnet på Leinstrandsiden. Merket sti følges i den bratte lia.

Et annet interessant område er Leinøra (pkt 4 på kart 1). Dette er ei halvøy ved Gaula. Leinøra er et unikt område med skog og tindved-kratt som trekker til seg hekkende trekkfugler, samt sideløpene til Gaula med mudderflater som trekker til seg vadere og ender. Videre kan man se etter ender og vadere utover Gaula. Lokallaget driver med ringmerking av fugl på Leinøra.

Avkjørselen til Leinøra er ca 2,2 km mot Klett fra fugetårnet på Leinstrandsiden, på motsatt side av ei hestetrø. Eller 3,9 km fra Klettkrysset mot Byneset. Lett adkomst også for bevegelseshemmede. 

 

Når man kjører fra Klett til Øysand kan man ta av til høyre ved bussholdeplassen før Udduvoll bru for å komme til Volløya (pkt 5 på kart 1). Sving til venstre etter avkjørselen. Etter noen bolighus kan man ta første avkjørsel til høyre og kjøre til du kommer til elva. Etter bolighusene kan man kjøre videre fremover, ta til høyre før gården, kjøre eller gå gjennom skogen, ta første avkjørsel til venstre og kjøre ut på halvøya. Fra begge steder får du utsyn til en sandbanke i elva. Her er det ender, måker og vadere. Her er en av få plasser du kan se dverglo i Trøndelag.

Området består av mye gammel oreskog, som tiltrekker seg mange fuglearter.

Det er lett adkomst også for bevegelseshemmede. 

 

Stavsengan (pkt 6 på kart 1). Området har mye gammel oreskog samt våtmark. I skogen mot både sør og nord er det mye hekkende trekkfugl. Mot nord er det både sumpområde med vadere og gressender. Det er lett adkomst også for bevegelseshemmede, bortsett fra brua over til det nordlige området og ved flo sjø. 

For å komme til Stavsengan tar man av i rundkjøringen på Klett mot Oslo og Rødde. Ved neste rundkjøring tar man av mot Rødde. Like før veien går under E6 tar man grusveien til høyre. Kjør forbi husene, ned en bakke og parker på venstre side.

 

Bymarka

I Bymarka er det mange fine områder. Ett av disse områdene er fra Smistad.

Adkomst: Ta utgangspunkt i Granåsen VM-anlegg, og kjør til parkeringsplassen på Smistad, der det er vei til Rønningen.

I området ved parkeringsplassen er det rikt fugleliv, samt på veien til Rønningen.

På motsatt side av veien for parkeringsplassen er det også et rikt fugleliv. Følg stiene i området.

 

Tillermarka

Tillermarka er også et fint område (se kart 2). Du kan parkere ved Rikets Sal ved Tillerbruvegen. Når du følger veien øst for bebyggelsen kommer du inn i marka. Går du østover kommer du til Tilleråsvegen. Følger du den sørover går det etter hvert en vei østover forbi Rundhaugtjønna og videre til Nideng i Klæbu.

 

Nedre del av Nidelva

Flytter vi oss nordover, kommer vi til nedre del av Nidelva (se kart 3)

Nidarø (pkt 8 på kart 3) 

Her kan du ta med deg familien eller venner på en koselig utflukt, med lett adkomst også for bevegelseshemmede. 

Ender og måker kan mates med brødrester og de kan være nokså tillitsfulle. Her kan altså fuglekikking kombineres med lek og moro.

Nidarø ligger ved Nidelva og Trondheim Spektrum på Øya, og nedenfor Ilen kirke.

 

Nedre Leirfoss (pkt 9 på kart 3) 

Er i likhet med Nidarø et svært populært parkområde, med lett adkomst også for bevegelseshemmede. Her kan søndagslunsjen inntas under en smalltalk med ender og en lite fossekall. Du kan få øye på flere typer fugler. Men det er ender og måkefugl som opptrer i størst antall. Siden de her ofte blir matet med brødrester og er vant med mennesker, kan de observeres på kloss hold. Vinterstid kan også sangsvaner sees her.

Med bil kommer man til Nedre Leirfoss på Leirfossveien fra Fossegrenda, eller Fossestuveien fra Kroppanmarka. Bussen til Kroppanmarka passerer også.

En vandring på Nidelvstien fra Tempe til Nedre Leirfoss er en flott tur, hvor man kan se ender og fossekall, samt høre og se småfugl.

 

Østsiden av byen (se kart 4)

Strindmarka – Estenstadmarka er et populært turområde hele året. Her er stort mangfold av arter som trives i skogen.  

Den mest vanlige adkomsten til marka er fra parkeringsplassen ved Bekken (pkt 10 på kart 4). Dit kommer du ved å kjøre mot Dragvoll, følge Loholt alle og ta av inn Estenstadvegen.

Man bør utforske området ved å følge veier og stier, også forbi Estenstadhytta, for

eksempel mot Månen. I marka kan du se og høre mange fuglearter som hører skogen til, for eksempel spetter og kanskje ei jerpe.

Om vinteren er det brøytet vei opp til Estenstadhytta.

 

Lade - Ranheim

Før vi kommer helt ned til fjorden, besøker vi Ringve Botaniske hage (pkt 11 på kart 4).

På våren og sommeren kan du bl.a. finne ender i dammen. Den artsrike skogen trekker til seg mange fuglearter, og ofte kan vi se at trekkfugler overvintrer der. Disse kan ses i trær og busker eller på fóringsplassen øverst i parken. Arter man ikke ser så mange plasser, for eksempel båndkorsnebb, kan forekomme her på vinters tid. 

Ringve ligger på Lade. Fra Lade kirke følges Olav Engelbrektssons allé til parkeringsplassen ved Ringve botaniske hage. Du kommer da til nedre del av hagen. 

 

Leangenbukta (pkt 12 på kart 4) 

Her kan du få se fugler i fjæra på forholdsvis nært hold, samt at du har skogen med mange arter tett innpå. Det ble i 2020 registrert 130 forskjellige fuglearter i Leangenbukta. Den beste tiden for å observere er på våren og når det er fjære sjø i trekktiden. I trekktiden kan det dukke opp en og annen sjelden fugl på sjøen, i fjæra eller i skogområdet i nærheten.

Det er en stor fordel med teleskop for å se utover sjøen, men det holder med kikkert i nærområdet.

Adkomsten til bukta er fra parkeringen før Leangen gård. For å komme dit må du kjøre til Lade og følge Haakon VII gate østover og ta av i siste rundkjøringen før veien går under jernbanen, og mot Leangen gård. Like før gården på høyre side ligger en parkeringsplass. Leangenbukta ligger rett nedenfor. Det er ikke egnet for bevegelseshemmede å komme ned dit. Men følger du stien langs sjøen, er det er fint å observere derfra.

Det er også fôringsplass bak Leangen gård.

 

Mellom Leangenbukta og Væresbukta er det flere fine plasser.

Går man Ladestien er fint både å se utover fjæra og fjorden, samt lytte og se etter fugl i skogen ved stien.

På øst- og vestsiden av Grilstadfjæra er det fine bukter som er verd et besøk. Det samme gjelde Ranheimsfjæra og strekningen videre østover til Hansbakkfjæra ved Ranheim kirke.

 

Væresbukta – Væresholmen (pkt 13 på kart 4) 

For å komme til Væresbukta og Væresholmen kan du kjøre E6 gjennom Grillstadtunellen. Ta deretter av på avkjøring 43 mot Vikhammer. Ta ned til venstre før bomstasjonen på Være. Her kan du se utover Væresbukta. Fortsetter du langs Værestradveien parallelt med jernbanen, kommer du til parkeringsplassen ved jernbanebrua. For å komme til Væresholmen må du gå over jernbane-brua og ta til høyre. Da ser du Væresholmen.

I bukta på venstre hånd før du kommer til holmen, kan det være flere interessante ender og noe vadefugl om du er heldig.

På holmen er det fint å stå på høyeste punkt for å kunne se best mulig utover sjøen. Beste tid er om vinteren for å se etter lommer, dykkere og andre spennende arter. I trekktiden kan det også dukke opp sjeldenheter i nærområdet.

Det er en stor fordel med teleskop for å se på lange avstander utover sjøen, men det holder med kikkert i nærområdet.

 

Blant disse områdene skulle det være noe for en hver smak. God tur med gode fugleopplevelser.

Har du spørsmål så kontakt oss via epost trondheim@birdlife.no.

 

Del gjerne fine fugleopplevelser på vår Facebook-gruppe https://www.facebook.com/groups/572794253731953 (Gruppe: BirdLife Norge Trondheim lokallag).

 

Aktiviteter i Trondheim lokallag

Lokallaget arrangerer nrmalt følgende aktiviteter folr medlemene:

  • · Medlemsmøter i Trondheim med foredrag, normalt hver første tirsdag i månedene februar, mars, april, september, oktober og november.Informasjon om sted for møtene, samt tema og foredragsholdere for møtene, legges ut på kalenderen til BirdLife Trøndelag: birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/trondelag/?vis=kalender. Informasjon sendes også på e-post til medlemmene og på Facebook under gruppen BirdLife Norge Trondheim lokallag.
  • · Vi har en aktiv og åpen dagsturgruppe som ukentlig drar på tur normalt på onsdag/torsdag, avhengig av værforhold og utenom skolens sommerferie. Disse turene er for alle interesserte, uansett kunnskapsnivå om fugle-arter og-sang. Her lærer alle noe, og du vil bli tatt godt imot. Påmelding til hlleira@icloud.com
  • - Vi arrangerer fuglesangturer på våren, og ellers noen fugleturer i helger. Informasjon kommer via e-post, Facebook og i kalenderen til BirdLife Trøndelag.
  • · Falkeklubben er et tilbud for de mellom 10 og 17 år, som har turer og diverse aktiviteter. Informasjon sendes til medlemmer av Falkeklubben, Send melding til wictorwictor@msn.com om du har lyst til å være med.
  • · På Leinøra fuglestasjon drives det ringmerking av fugler. Her vil det være anledning til å være med på ringmerking. Send melding til trondheim@birdlife.no hvis du har lyst til å lære om ringmerking, eller har spørsmål om aktiviteten på Leinøra.

 

Kart Gaulosen
Kart 1: Lokaliteter i Gaulosen-området
Kart Tillermarka
Kart 2: Tillermarka
Kart Nidelva
Kart 3: Lokaliteter ved Nidelva
Kart øst
Kart 4: Lade - Ranheim