Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Birdlife Norge Trondheim lokallag

Trondheim lokallag er et aktivt lokallag med mange aktiviteter. Vi ønsker at flest mulig deltar i arrangementene, som bidrar til at du lærer mer om fugler og deres leveområder, samt at det er sosialt. Vi tar imot alle, uansett hvilken kunnskap du har til fugler. Vi gjør også en viktig jobb med å værne om fuglene og deres leveområder. Fuglene trenger vår hjelp til å leve sitt liv og formere seg. Din deltakelse er viktig. Meld deg inn i BirdLife Norge, hvis du ikke allerede er medlem.

Av Kjell Stokke

Publisert 22.08.2023

Trondheim lokallag dekker kommunene Trondheim, Skaun, Melhus, Malvik, Midtre Gauldal og Oppdal.

Trondheim lokallag 
 • Arrangerer
  • Fugleturer på hverdager, normalt hver onsdag fra kl 07:30, i Trondheims nærområder eller på steder i ca 10 mils omkrets fra Trondheim. Turene går under navnet Dagturgruppa. Kontaktperson for Dagturgruppa er hlleira@icloud.com. Påmelding rettes dit, så får du invitasjon til turene.
  • Fugleturer på enkelte søndager.
  • Fuglesangturer 4 tirsdager fra kl 07 til 10 på våren, samt på søndager fra kl 08.
  • Medlemsmøter med foredrag i Suhm-huset ved Vitensentret i Trondheim, normalt første torsdag kl 19:00 i månedene februar, mars, april, september, oktober og november.
  • Det informeres om møter og turer på vær Facebook-gruppe, som heter BirdLife Norge Trondheim lokallag.
  • Fuglene vi ser og/eller hører registreres i den nasjonale databasen, artsobservasjoner.no. Dataene brukes av mange myndigheter, spesielt ved vurdering av reguleringssaker. Derfor bør alle registrere sine observasjoner i artsobservasjoner.no,; vi arrangerer kurs i registreringer i Artsobservasjoner.
 • Har 
  • Fugleklubb for barn og ungdom mellom 8 og 17 år, FALKEKLUBBEN. Falkeklubben har forskjellige aktiviteter. Medlemmer av BirdLife som er i denne aldersgruppen blir automatisk registrert i Falkeklubben. Kontaktperson for Falkeklubben er wictorwictor@msn.com.
  • Ringmerkingsstasjon på LEINØRA ved Gaulas utløp. Det er det mulig å besøke stasjonen når det pågår ringmerking, eller at grupper avtaler tid for besøk. Varsling om aktiviteter skjer gjennom Band; tilgang gis ved å sende e-post til trondheim@birdife.no. Kontaktperosn for Leinøra er vegarderik@hotmail.com.
  • Fuglefôring bak Leangen gård.
 • Deltar med stands på andres arrangement.
 • Gjennomgår og gir høringsuttalelser i forbindelse med reguleringssaker.
 • Tar i mot henvendelser vedrørende uakseptable inngrep i velferden til fuglene.
 • Gjennomfører undersøkelser av fuglebestander.
 • Bistår utbyggere om bevaring og utvikling av fuglebestanden ved nyprosjektering av byggeprosjekt.
Vi ønsker flere medlemmer, både for å øke interessen og kjennskap til fuglene, men også for å passe på at deres leveområder ikke forringes eller ødelegges. FUGLENE TRENGER DEG! Bli med og verv nye medlemmer; registrering 

Trondheim lokallag dekker kommunene Trondheim, Skaun, Melhus, Malvik, Midtre Gauldal og Oppdal.

Trondheim lokallag 
 • Arrangerer
  • Fugleturer på hverdager, normalt hver onsdag, i Trondheims nærområder eller på steder i ca 10 mils omkrets fra Trondheim. Går under navnet Dagturgruppa. Kontaktperson for Dagturgruppa er hlleira@icloud.com. Påmelding rettes dit.
  • Noen fugleturer på søndager.
  • Fuglesangturer 4 tirsdager fra kl 07 til 10 på våren, samt på søndager fra kl 08.
  • Medlemsmøter med foredrag i månedene februar, mars, april, september, oktober og november.
  • Du finner informasjon om tidspunkt for arrangementene under KALENDER øverst på siden.
  • Fuglene vi ser og/eller hører registreres i den nasjonale databasen, artsobservasjoner.no. Dataene brukes av mange myndigheter, spesielt ved vurdering av reguleringssaker. Derfor bør alle registrere sine observasjoner i artsobservasjoner.no,; vi arrangerer kurs i registreringer for dette.
 • Har 
  • Fugleklubb for barn og ungdom mellom 8 og 17 år, FALKEKLUBBEN. Medlemmer i denne aldersgruppen blir automatisk registrert i denne gruppen. Kontaktperson for Falkeklubben er wictorwictor@msn.com.
  • Ringmerkingsstasjon på LEINØRA ved Gaulas utløp. Beskrivelse ligger lengre nede på siden under Ringmerking og ornitologiske stasjoner. Det er det mulig å besøke stasjonen når det pågår ringmerking, eller at grupper avtaler tid for besøk. Varsling om aktiviteter skjer gjennom Band; tilgang gis ved å sende e-post til trondheim@birdife.no. Kontaktperosn for Leinøra er vegarderik@hotmail.com.
  • Fuglefôring bak Leangen gård.
 • Deltar med stands på andres arrangement.
 • Gjennomgår og gir høringsuttalelser i forbindelse med omregulering etc
 • Tar i mot henvendelser vedrørende uakseptable inngrep i velferden til fuglene.
 • Gjennomfører undersøkelser om fuglebestander.
 • Bistår utbyggere om bevaring og utvikling av fuglebestanden ved nyprosjektering av boligprosjekt.
Vi ønsker flere medlemmer, både for å øke interessen og kjennskap til fuglene, men også for å passe på at deres leveområder ikke forringe eller ødelegges. FUGLENE TRENGER DEG! Bli med og verv nye medlemmer. for innmelding, se https://www.birdlife.no/organisasjonen/medlemskap/

 

Hvis du vil gi et bidrag til lokallaget, utenom medlemskontingenten, kan dette vippses til 715933.

Støtt oss også gjennom å registrere din Grasrotandel i Norsk Tipping til BirdLife Norge Trondheim lokallag. 
E-postadressen til Trondheim lokallag er trondheim@birdlife.no. 

 

Facebook: Klikk her for å komme til facebooksiden