Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Årsmøte i BirdLife Trondheim lokallag 27. februar 2024

Trondheim lokallag innkaller til årsmøte med etterfølgende foredrag tirsdag 27.februar kl 19:00 i Ilen Menighetshus sine lokaler i Ilevollen 15. Ilen Menighetshus ligger i sokkelen til Hjorten Helse- og velferdssenter med inngang fra Haskemakerbakken.

Av BirdLife Trondheim / Kjell Stokke

Publisert 13.02.2024

Sakslista for årsmøtet er

A. Valg av møteleder, referent og tellekorps på 2 personer.

B. Godkjenning av årsmøteinnkallingen og sakslista. 

C. Godkjenning av årsberetningen for 2023 for BirdLife Trondheim lokallag.

D. Godkjenning av endrede vedtekter for BirdLife Trondheim lokallag

E. Godkjenning av revidert regnskap for 2023 for BirdLife Trondheim lokallag.

F. Godkjenning av budsjett for 2024 for BirdLife Trondheim lokallag..

G. Valg.

 

Medlemmer som har betalt kontingent til BirdLife for 2023 har møte-, tale- og stemmerett. 

 

Gjennomføring.

Styreleder ønsker velkommen.

A.

Valg av møteleder. 

Valg av referent.

Valg av 2 årsmøtedeltakere til tellekorps.

B.

Godkjenning av årsmøteinnkallingen og sakslista. 

C.

 Årsberetning for godkjenning.

D.

 Vedtekter for godkjenning.

Endringene av vedtektene er hovesakelig at styret skal ha egen kasserer. Dermed vil styret bestå av 7 personer. I vedtektene har vi lagt inn at styret kan bestå av inntil 8 medlemmer. I tilfelle behov for ett ekstra styremedlem, må kandidaten godkjennes av det aktuelle årsmøtet før tiltredelse. Fylkesavdelingen har godkjent endringene av vedtektene.

E.

Regnskap for 2023.

 Regnskap og Revisjonsrapport. Kommentarer til Revisjonsrapport.

F.

Budsjett for 2024 for godkjenning.

G.

Valg