Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Velkommen til NOFs årsmøte i Finnmark 20. mai

For første gang skal NOF ha sitt årsmøte i Finnmark. NOF avd. Finnmark inviterer hele organisasjonen til årsmøtehelg 18.-21. mai i dverggåsas rike på Stabbursnes i Porsanger. Det er travel trekktid for mange fuglearter på denne tiden - opplevelsene vil stå i kø for deltakerne!

Av NOFs sentralstyre

Publisert 07.04.2017

I slutten av mai ønsker NOF avd. Finnmark hele organisasjonen velkommen til eget fylke for første gang i historien. I mange år lå dessverre den organiserte fuglevernsaken nede i Finnmark, men nå har fylkesavdelingen reist seg som en Fugl Fønix, de har fått et eget lokallag i Alta og flere er på vei. Fylkesavdelingen ser derfor fram til å dele erfaringer og naturopplevelser med andre likesinnede i løpet av perioden 18.-21. mai.

Finnmark - et fantastisk fuglefylke

Finnmark er rikt på natur med en rekke ulike naturtyper; storhavet, tundra, isbreer, fjorder, vidde og gamle furuskoger. Vi har storhavet fra Loppa i vest til Vardø i øst, lange fjorder som Alta-, Lakse-, Tana- og Varangerfjorden som skjærer seg inn i landet, lakselver som renner gjennom vidde, tundra og dype barskoger, fulgt av isbreer og gaiser. Alle disse biotopene skaper myriader av muligheter for ulike typer liv, fauna som flora. På fuglesiden har Finnmark derfor mye å by på for både fastboende og tilreisende.

De fleste tilreisende fuglefolk som kommer til Finnmark konsentrerer seg om Varanger. Dette er det området som har de dypeste historiske røttene, som vist gjennom en rekke publikasjoner fra midten av 1800-tallet og fram til i dag. Her er tilgjengeligheten til natur umiddelbar og nærheten til en rekke interessante fuglearter god. Området kjennetegnes av mange naturtyper som alle især byr på karakterarter som ellers er vanskelig tilgjengelige i vår del av verden. Fugleturismen, både den organiserte og uorganiserte har derfor gode kår i deler av Øst-Finnmark.

Men dit skal ikke NOF denne gang. Årsmøtet for 2017 arrangeres på en plass der forholdene for faglig samvær, både fuglemessig og sosialt er minst like gode som 300 km lengre øst. Vi møtes i Porsanger kommune, på  Stabbursnes, helt innerst i den grunne og fuglerike Porsangerfjorden. Dette er 10 km fra Lakselv tettsted, ganske nøyaktig midt i Finnmark. Her er Stabbursdalen nasjonalpark og verneområdet i Porsangerfjorden nærmeste naboer, og fylkesavdelingen har tilhold på nasjonalparksenteret.

Rammene omkring årsmøtet kunne ikke vært bedre, tiden fra 10. mai til slutten av juni er høytid i Finnmark for fugleinteresserte. På denne tiden er de første blåstrupene kommet tilbake fra India og Pakistan, og vi finner de syngende i krattskogen rundt nasjonalparksenteret. Vi vil se masse ender – som stjertand, skjeand, brunnakke, krikkand, dykkender av mange valører samt alskens vadefugler. Juvelene er naturligvis dverggås og polarsnipe, den sistnevnte opptrer ofte i rubinrøde flokker på mange tusen individer, gjerne sammen med like vakre lappspover. Det vi derimot ikke treffer så tidlig på året er østlige insektspisere. Verken blåstjert eller lappsanger er tilbake fra vinterkvarterene på Sumatra og Java – her snakker vi om juni-arter.

Ankomst til Porsanger

Fly er det eneste alternativet for de som kommer fra fylkene sør for Troms. Det er tre aktører som flyr til Finnmark:

  • 1) Widerøe, flyr Tromsø-Lakselv (direkte eller via Alta) torsdag og fredag 10.20, 13.20, 16.25, 22.20. Retur fra Lakselv søndag 14.30 og 17.30.  
  • 2) Norwegian, Oslo-Alta, torsdag og fredag 09.20 og 19.45. Retur søndag 10.30.
  • 3) SAS, Oslo-Alta, torsdag og fredag 07.55, 11.20, 12.10 og 13.50, noen direkte, andre via Tromsø. Retur fra Alta søndag kl 15.55 eller 18.20.


NOF anbefaler årsmøtedeltakerne å ta Norwegian oppover kl. 09.20 eller SAS kl 12.10. Med SAS retur fra Alta kl. 15.55 (via Tromsø), alternativt direkte fra Alta kl. 18.20. I skrivende øyeblikk begynner t/r prisen på kr. 2 100,-.

I Alta er det tilgjengelig leiebiler fra mange aktører. Det andre alternativet er busstransport mellom Alta og Stabbursnes, 15 mil gjennom veldig flott fugleterreng. Basert på etterspørselen så vil vi ha muligheten til å sette opp transport fra Alta til Stabbursnes torsdag ettermiddag etter at SAS-flyet har landet, og det samme på fredag ettermiddag. I så fall blir det en kombi-ekskursjon med en av oss med. Det samme blir det så på returen søndag morgen fra Stabbursnes til Alta for å rekke flyet kl. 15.55.

Overnatting, bespisning og møter

Hele arrangementet er konsentrert i tilknytning til Stabbursdalen Resort. Overnatting er basert på dobbeltrom i hytter med bad og dusj. Bespisning og møter vil foregå i stedets restaurant hvor det også er en grillstue.

Det finnes også flotte teltplasser like ved elva, samt plasser for caravan med eller uten strøm. Disse er i tilknytning til sanitærbygg med kjøkken, dusj og toalett. Uteområdet kan by på grillhytte, lavvo samt sauna og boblebad rett ved elva.

Deltakerne tilbys overnatting i hytter til en pris av kr. 330 per døgn. For de som eventuelt måtte ha med bobil, campingvogn eller telt bes selv ta kontakt med Stabbursdalen Resort for å avtale pris. Det kan gjøres over telefon 78 46 47 60 eller ved å gå inn på stabbursdalen.no.

Hele arrangementet varer fra torsdag kveld til og med søndag. Det er mulig å delta på deler av arrangementet etter eget ønske. Spesifiserte priser finnes i påmeldingskjema på våre nettsider. For de som vil delta på hele opplegget med overnatting i tre netter, alle måltider og ekskursjon på fredag så vil prisen bli kr. 2 390. Transport til og fra flyplass vil komme i tillegg med kr. 200. Selve årsmøtet er gratis og åpent for alle som er medlem av NOF.

Påmelding

Påmeldingsfristen gikk ut søndag 23. april. Fullstendig oversikt over hva som tilbys av mat og overnatting og hva dette koster står på påmeldingsskjemaet. Spørsmål om arrangementet rettes til:

Morten Ree. Tlf. 73 84 16 44 / 48 17 79 73. E-post: morten@birdlife.no.

Program

Torsdag 18. mai
Ettermiddag og kveld, frammøte på Stabbursnes Resort:
• Varm mat ca. kl. 19.
• Orientering om ekskursjon rundt Porsangerfjorden fredag 19. mai.

Fredag 19. mai
07.00-08.00: Frokost
08.00: Ekskursjon, ledet av Jo-Inge Vidal. Med buss og privatbiler kjører vi inn til Lakselv, deretter til Børselv og videre til Veidnes i Lilleporsanger. Total avstand er  ca. 250 km t/r og vi beregner å være tilbake  kl. 17. Underveis vil vi stoppe på en rekke lokaliteter i Porsanger; Viekker, Børselvfjæra, Holmfjord, Kjæs, Lilleporsangerbotn og Veidnesfjæra. Vi vil finne noen titusener polarsniper i praktdrakt, mange andre vadefugler, samt diverse ender og gjess. Pluss lappiplerke. Vi har egen bespisning på grendehuset på Veidnes.
17.00: Frammøte og registrering på Stabbursnes Resort fra dette tidspunktet og utover kvelden.
18.00: Varm mat.
18.30: Foredrag om sædgås og dverggås v/ Tomas Aarvak.
19.00-21.30: Organisatorisk program.

Lørdag 20. mai
06.00-08.00: Morgenekskursjon til Valdakmyra & Valdakbekken.
08.00-09.30: Frokost.
10.00-14.00: Årsmøte (Egen dagsorden).
14.00-15.00: Lunsj.
15.00-18.00: Ekskursjon til Stabbursdalen nasjonalpark. Kollvik & Ægirvann. Muligheter for lavskrike, horndykker og lappfiskand.
18.30-19.30: Faglig program, foredrag om sandlo v/ Oddvar Heggøy og fjellvåk v/ Ingar J. Øien.
19.30-20.00: Pause med omvisning på nasjonalparksenteret.
20.00: Middag med prisutdelinger.

Søndag 21. mai
08.00-09.30: Frokost og smøring av matpakke for de som skal være med på en ekskursjon. Vi har to alternativer:

1) For de som flyr med Widerøe via Tromsø kl. 14.30 blir det egen ekskursjon i nærområdene av Lakselv

2) For de som flyr fra Alta og sørover med SAS kl. 15.55, blir det egen transport med flere stopp underveis mellom Stabbursnes-Alta, bl.a. på fjellovergangene Hatter og Sennaland.

Lenker:

Denne nettsaken ble opprinnelig publisert 22. mars 2017.

Stabbursnes og Valdak
På bildet ser vi Stabbursnes og Valdak fra nord mot sør. I 2017 vil NOFs årsmøte bli arrangert i Finnmark for første gang i foreningens historie. For NOF avd. Finnmark er det en stor glede å invitere alle som kan til interessante dager. Siden mange av foreningens medlemmer reiser langt, og kanskje heller ikke har vært i vårt flotte fylke, har vi valgt å utvide seansen med en heldags ekskursjon i forkant av selve årsmøtet – med god grunn vil vi påstå. FOTO: Ingar Jostein Øien
Dverggås
Årsmøtet arrangeres på Stabbursnes Resort – som ligger kloss inntil Valdak. På sistnevnte sted raster den svært sjelden dverggåsa i mai-juni før de trekker videre til hekkeområdene. Det er gode muligheter for å se arten for årsmøtedeltakerne. FOTO: Tomas Aarvak
Brushane
Brushanespillet er i full gang på Valdak når NOF samles til sitt årsmøte. FOTO: Ingar Jostein Øien
Polarsnipe
Store flokker med rubinrøde polarsniper raster i Finnmark i mai. Fuglene er på vei mot sine arktiske hekkeområder på Grønland og i Canada, noen få par hekker også på Svalbard. FOTO: Ingar Jostein Øien
Fjellvåk
NOF jobber med å avsløre fjellvåkens trekk og overvintringsområder, og har utstyrt flere fjellvåker med satellittsendere. Ingar Jostein Øien skal fortelle om de interessante resultatene dette arbeidet har gitt så langt. FOTO: Knut-Sverre Horn
Sandlo
Sandloen har en solid bestand i Finnmark. I forbindelse med NOFs årsmøte vil det bli et foredrag om forskningen med lysloggere som har blitt utført på arten i Finnmark. FOTO: Espen Bergersen