Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Manual for naturvernarbeidet til NOF

NOF har fått utarbeidet en manual med oversikt over ressurser, tips og ideer til hvordan man kan drive naturvernarbeidet i fylkesavdelinger og lokallagene. Manualen legges i denne nettsaken, slik at dokumentet kan oppdateres ved behov, samtidig som den ligger tilgjengelig via link for dem som vil ha tak i den.

Av Martin Eggen

Publisert 18.02.2019

Med manualen ønsker NOF å gi konkrete tips på hvordan NOF kan styrke sitt naturvernarbeid. Manualen skal gi inspirasjon og veiledning, men hvordan naturvernarbeidet til syvende og sist utføres i de ulike lokallagene og fylkesavdelingene er selvsagt opp til styrene og de frivillige selv.

Det er langt vekt på at manualen skal være lett å lese, og ikke for omfattende. Er det ting som bør forandres, eller absolutt bør med i manualen, kan Martin Eggen kontaktes for oppdatering av dokumentet.

Spre denne nettsaken med tilhørende pdf. til tillitsvalge som kan ha nytte av den, og skriv den gjerne ut for bruk i saker dere jobber med. 

Kontakt: 
Martin Eggen
martin@birdlife.no
Telefon: 905 65 108

MANUAL naturvernarbeid i NOF

Johan Sirnes på Oddrag fuglekasse
Naturvernarbeid kan være så mangt, og trenger ikke være ensbetydende med sakspapirer og sene kvelder ved PCen! Her lages det fuglekasser i regi av Oppdrag Fuglekasse, et prosjekt NOF har sammen med Miljøagentene og Naturvernforbundet. Snekring av fuglekasser gir både fugler nødvendig husrom, og sprer kunnskap om fugler og ulike arters krav. Engasjement og fugleglede er det vi trenger dersom flere skal se verdien i å ta vare på naturen. På bildet sees Johan Sirnes i NOF Lofoten lokallag. FOTO: Martin Eggen