Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Nok et år med mange gjess under EuroBirdwatch

I år som i fjor så dominerte gåseflokkene under EuroBirdwatch (EBW) helga 2–3. oktober. Grågås toppet listen med i alt 48 751 individer, fulgt av kortnebbgås med 40 236 individer. Disse to artene byttet plass i år, mens stær i år som i fjor var den tredje mest tallrike arten med 13 878 individer.

Av Morten Ree

Publisert 21.10.2021

Mange gjess

Det ble totalt registrert 262 162 fugler under EBW, fordelt på 258 arter. Grågås toppet listen også i 2014 og 2017. Hvem som figurerer på topp varierer veldig fra år til år når man begrenser tellingen til en enkelt helg. Det handler om hvor gode trekkforholdene, hvordan er mattilgangen og hvordan har været vært de siste dagene. Tellingene via Artsobs har nå foregått i 12 år og det er kun to ganger, i 2016 og 2019, at gås ikke har vært representert blant tre på topp.

Trostene var fraværende

I år er det en sjelden god bærhøst, med mengder av blåbær og rognebær over store deler av landet, som gjør at trosteflokkene har masse mat tilgjengelig. EBW viser også helt tydelig at trostene fortsatt er i stor aktivitet i hager, skog og fjell hvor mattilgangen er ekstra god. I år ble det registrert kun 2 956 gråtrost mens den i 2018 ble registrert med nesten 50 000 individer. Mens rødvingetrosten som også ofte er helt i toppen av listene kun hadde 2 213 individer, i 2019 var tallet over 30 000.

Lite bjørkefink

Bjørkefink pleier alltid å være med blant de mest tallrike artene, og har vært med blant de tre artene på topp åtte av 12 ganger. Men de tre siste årene har den ikke figurert på listen. Den pleier ofte å ligge i størrelsesorden 20 000 til 37 000 individer, men i år var tallet 11 550. Bokfinken, som også pleier å opptre i store antall, ble registrert med 3 904 individer.

Sjeldenheter

Høsten er tid for å oppdage sjeldne fugler, og det dukker nesten alltid opp noen godbiter under EBW-helgen. Den største overraskelsen i år var en gulltrost på den lille øya Myken i Rødøy kommune (Nordland). Ellers kan nevnes niland (Tønsberg, Vestfold), sabinemåke (Revtangen, Rogaland), svartstrupesteinskvett (Arendal, Agder), tartarpiplerke (Giske, Møre og Romsdal), sibirpiplerke (Røst, Nordland og en hyggelig overraskelse med en vierspurv på Utsira (Rogaland).

Deltakelse

Vi har fått inn resultater fra 695 observatører på artsobservasjoner.no. Der finner dere også fullstendige resultater under tema-sidene. Det var få arrangement knyttet opp mot  EBW, men som vanlig hadde vår avdeling i Buskerud en lokalitetskonkuranse på fem forskjellige fuglelokaliteter, inkludert sine fugletårn. Her sørget det elendige været for at de fikk det dårligste telleresultatet på 15 år. Der ble det sett 52 arter. Resultatene fra dette finner du på nettsidene. Hjarnes ved Kongsberg ble ikke med på tårnkonkurransen i Buskerud på søndag, de sjekket værmeldingen og tok et arrangement lørdag i meget godt vær. BirdLife Oslo og Akershus hadde et arrangement sammen med Besøkssenter våtmark Oslo ved Østensjøvannet. Her ble det sett til sammen 42 arter i regnværet.

Ser man på hele EBW-arrangementet, som omfatter store deler av Europa og Sentral-Asia, så deltok 35 land (BirdLife-partnere) som til sammen noterte nesten 7,3 millioner fugler, over 1 800 arrangement og med over 28 000 deltakere. Finland og Sverige topper suverent listen over mest observerte fugler med i overkant av 1,5 millioner i hver av landene.

Resultater

Grågås
Grågåsa topper listene på EuroBirdwatch i år. Det var også mye kortnebbgås i år, i fjor var denne arten nr. 1 og grågås nr. 2. I høst byttet de altså plass. FOTO: Øivind Lågbu
Stær
Stær havnet på tredjeplass i 2021 – samme plassering som i 2020. FOTO: Frode Falkenberg