Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Tredje runde av Fotonøtta i 2022

I den andre runden av Fotonøtta kom det inn 67 svar, og av disse var 31 riktige for begge nøtter. Høstens utfordringer er naturligvis ikke av de enkleste, men det skal være nok kjennetegn til å artsbestemme begge to til tross for vanskelige positurer. Lykke til!

Av Bjørn Mo

Publisert 28.10.2022

Slik gjør du

Konkurransen går ut på å artsbestemme fuglene på de to øverste bildene på denne siden. Svarene ser du i neste nummer av Vår Fuglefauna samt senere på vår nettside. Svar på konkurransen sendes til vf@birdlife.no innen 1. november 2022.

Her er oppsummeringen av forrige runde

Runde nr. 2 ble presentert i Vår Fuglefauna nr. 2-2022 i juni i år. Vi gir deg her fasiten for den konkurransen, med begrunnelse for riktig artsbestemmelse.

1 POENG:
Spetter er ganske karakteristiske i kroppsbygging og har kraftige bein. Flere av artene har også spettet bryst og hvite flekker i håndsvingfjærene. Få proporsjoner er synlige på den avbildede fuglen, og trolig er det bakkroppen med stjert som tydeligst viser at det dreier seg om en spett. Dersom man videre biter seg merke i tegninger er det nok særlig overgump og rygg som røper art.


Spetten viser:
• Spettet bryst med hvit grunnfarge  
• Kraftig tå
• Hvite flekker i håndsvingfjærene
• Hvit rygg

Disse karakterene utelukker alle arter bortsett fra én. Særlig den hvite ryggen er karakteristisk for tretåspett (56), som er det riktige svaret. Dvergspett (4) har kraftigere hvite tegninger i håndsvingfjær og armdekkere, samt tynne langsgående streker på undersiden. Trekryper (2) har en brunere overside og mer spraglete tegninger i håndsvingfjær og armdekkere. I tillegg har arten en helt hvit underside. Både gråspett (1) og vendehals (1) mangler hvite vingebånd. Førstnevnte art har også en grønn overside og et ustreket grågrønt bryst. Haukugle (1) kan blant annet utelukkes fordi den avbildede fuglen mangler en fint tverrvatret underside. Nøttekråke (1) har en kastanjebrun grunnfarge på undersiden med hvite, dråpeformede flekker. Arten mangler også hvite vingebånd. Bjørkefink (1) er betydelig mer fargerik enn tretåspetten på bildet. Tretåspett, Svanvik, Sør-Varanger, Troms og Finnmark 20. mai 2022. Foto: Bjørn Mo.

3 POENG: Fuglen sitter i et furutre og man ser fort at det er en meis. Noe kraftige bein, rund kropp, liten hals og nokså lang påklistret stjert er med på å vise dette. Videre er det kun granmeis, løvmeis og lappmeis som har ensfarget mørk overside. Ved hjelp av små kjennetegn står man igjen med én art.

Meisen har blant annet følgende kjennetegn:
• Nokså kraftige mørke bein
• Helbrun overside
• Rustbrun flanke og underside
• Hvitt kinn
• Mørk, nokså lang stjert
• Lyse bremmer på håndsvingfjærene

Særlig den rustbrune flanken røper arten. Man står da igjen med lappmeis (35). Møller (19) har lysere flanke, tynnere og lengre bein, lengre vinge og noe lengre håndsvingfjærprojeksjon. Arten har også større forskjell i farge mellom hodet og oversiden. Stjertmeis (5) har lengre stjert og kraftige hvite bremmer på tertiærer og armsvingfjær. Hodet er helt hvitt på voksne fugler av underarten caudatus, og også hos juvenile fugler går det hvite nedover bak hodet. Linerle (2) har hvite vingebånd og hvite eller lyse bremmer på de fleste fjærene i vingen. Hvitt kinn utelukker hagesanger (2), gråtrost (1), taigafluesnapper (1) og lappspurv (1). Svarthvit fluesnapper (1) har et stort hvitt felt i vingen. Lappmeis, Nittisekshøgda, Sør-Varanger, Troms og Finnmark 20. mai 2022. Foto: Bjørn Mo.

Av 31 deltakere som svarte rett på begge nøttene, ble Anders Braut Simonsen, Oslo trukket ut som vinner. Han får et gavekort fra Natur og Fritid AS.

Denne konkurransen ble opprinnelig publisert i Vår Fuglefauna 3-2022. I vedlagte PDF inner du litt mer informasjon, bl.a. om konkurranseregler og premier.


1-poeng Vår Fuglefauna 3-2022
Bilde nr. 1 gir 1 poeng ved riktig svar. Svar innen 1. november til vf@birdlife.no. FOTO: Anonym
3 poeng Vår Fuglefauna 3-2022
Bilde nr. 2 gir 3 poeng ved riktig svar. Svar innen 1. november til vf@birdlife.no.  FOTO: Anonym
Fasitbilder Fotonøtta Vår Fuglefauna 3-2022
Her er konkurransebildene fra runde 2 sammen med fasitbildene. FOTO: BirdLife Norge