Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Fuglevernprisen 2022 gikk til fiskeørnprosjektet i Østfold

På førjulsmøtet til BirdLife Østfold ble Fuglevernprisen 2022 delt ut til fiskeørnprosjektet i Østfold. Prosjektleder og primus motor Rune Aae tok i mot prisen på vegne av prosjektet. Fuglevernprisen er en hederspris som deles ut årlig av BirdLife Norges sentralstyre.

Av Magne Myklebust

Publisert 06.12.2022

BirdLife Østfold har hvert år et tradisjonsrikt førjulsmøte i Dunkejongården i Fredrikstad, og på årets møte 1. desember ble også Fuglevernprisen 2022 delt ut. Fra BirdLife Norge var styreleder Anne Sørensen og generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken til stede for å dele ut prisen.

For året 2022 er Fuglevernprisen tildelt fiskeørnprosjektet i Østfold. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom BirdLife Norge avdeling Østfold og Høgskolen i Østfold. Med oppstart i 2007 har man gjennom en storstilt innsats kartlagt fiskeørnbestanden i Østfold. Det har blitt undersøkt miljøgifter i egg og fjær, man har sett på hvilken effekt valg av vann for næringssøk har hatt på innhold av miljøgifter i ungene. Studier av parforhold har blitt gjennomført både på hekkeplass og i vinterkvarterene. Fugler har blitt utstyrt med satellittsendere, og har hatt som mål å avsløre valg av fiskevann for voksne fugler, utskifting av partnere samt trekkforhold for fuglene. Prosjektet har også bygd et stort antall kunstige reir for arten, som har bidratt til å bedre situasjonen for arten betydelig.

Forslaget om fuglevernprisen til fiskeørnprosjektet var fremmet av Nikolai Aarseth Krøgenes fra Drøbak.

Prisen deles årlig ut til et prosjekt, lokallag eller fylkesavdeling som har gjort seg særlig bemerket innen fuglevern. Hensikten med prisen er å støtte opp under det videre arbeidet som prisvinneren planlegger å gjøre. Prisen gis ikke til avsluttede prosjekter som ikke har en fortsettelse. Med fuglevern tenker vi først og fremst på temaer som restaurering, prosjekter som bidrar til bestandsøkning for enkeltarter, informasjons- og mediearbeid knyttet til fuglevern, samhandling med offentlige myndigheter som bidrar til en bedret situasjon for et område eller en art.

Fuglevernprisen 2022 deles ut
En glad Rune Aae har på vegne av fiskeørnprosjektet i Østfold mottatt Fuglevernprisen 2022 av BirdLife Norges styreleder Anne Sørensen (t.v.) og generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken (t.h.). Sondre Krokeide (nr. 2 fra høyre) er en sentral deltaker i fiskeørnprosjektet. FOTO: Jan Ingar Iversen Båtvik
Førjulsmøtet til BirdLife Østfold
Mange fra BirdLife Østfold hadde møtt opp på førjulsmøtet 1. desember. Her sammen med prisvinnerne av Fuglevernprisen 2022. FOTO: Jan Ingar Iversen Båtvik