Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Organisasjonssamling på Stjørdal i november

BirdLife Norge ønsker velkommen til organisasjonssamling på Scandic Hell Hotell på Stjørdal 10.–12. november 2023. Vi inviterer to deltagere fra hvert fylke til samlingen. Det legges opp til et variert innhold om tema som er viktige når man driver en medlemsbasert fuglevernorganisasjon.

Av Marte Jystad og Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 29.08.2023

BirdLife Norge har gleden av å invitere til organisasjonssamling på Scandic hotell Hell på Stjørdal helgen 10.–12. november 2023. Dette er et hotell med kurs og konferanse fasiliteter. Link til hotellets hjemmeside. Hotellet ligger i Stjørdal rett ved Trondheim lufthavn og jernbanestasjon. Her er det muligheter for gratis parkering.

 

Mål for samlingen

Det har ofte vært etterspurt samlinger for å snakke om organisasjonsarbeid utenfor rammen av årsmøtene, og nå har vi laget et slikt arrangement. Tema for samlingen er organisasjonsarbeid og naturvernarbeid. Hvordan skal man drive fylkesavdelinger eller lokallag i praksis? Hva er rollen til de ulike delene av organisasjonen? Hvordan gjøres naturvernarbeid i praksis? Vi planlegger presentasjoner og diskusjoner rundt viktige elementer innenfor disse temaene, og gjennomgang av de systemer og verktøy vi bruker. Det er også viktig at sentrale personer samles, blir bedre kjent med hverandre og deler sine erfaringer. Meningen er at BirdLife Norge skal være er ett stort lag som jobber mot felles mål, og denne samlingen skal forhåpentligvis bidra til dette.

 

Deltakelse og påmelding

I utgangspunktet inviteres to personer fra hver fylkesavdeling, samt utvalgte personer fra sentralstyret og sekretariatet til samlingen. Fra fylkene er det ønskelig at personer som jobber med naturvern, medlemskontakt, medlemsrekruttering eller ledelse deltar. Det er særlig ønskelig at tillitsvalgte som ser for seg å bli kontinuitetsbærere i tiden som kommer prioriteres. Vi dekker kostnadene for overnatting og måltider på hotellet samt reiseutgifter for inntil 2 personer pr. fylke. Ekstra drikke til måltidene utover det som følger med buffeene dekkes av hver enkelt. Billigste praktiske reisemåte skal benyttes. Påmelding gjøres ved å fylle ut et påmeldingsskjemaet som du finner her. Fristen for påmelding er 22. september 2023, men helst så snart som mulig. Spørsmål om arrangementet rettes til: 

Faris Omerovic. Tlf. 456 18 193. E-post: faris@birdlife.no
Marte Jystad. Tlf. 477 80 324. E-post: marte@birdlife.no

 

Foreløpig program

Fredag 10. november

18:00: Ankomst og registrering fra dette tidspunkt
18:30 - 19:30 Middagsbuffet
20:00 - 21:00: Velkommen og innledning ved generalsekretær Kjetil Solbakken

Lørdag 11. november

07:00 - 09:00 Frokost på hotellet

Del 1: Organisasjonsarbeid

09:15 - 10:00 Om BirdLife Norges organisering og arbeid (generalsekretær Kjetil Solbakken)

10:00 - 10:30 Hvordan drive fylkesavdeling?

10:30 - 10:50 Medlems- og organisasjonsverktøyet Hypersys

10:50 - 11:10 Pause

11:10 - 11:30 Informasjon gjennom tidsskrifter og nettsider (informasjonskonsulent Magne Myklebust)

11:30 - 12:00 Informasjonsarbeid - Nettsaker, SoMe, saker i media (Martin, Marte)

12:00 - 12:20 Økonomi og administrative rutiner (Økonomikonsulent Faris Omerovic)

 

Del 2: Naturvernarbeid

12:20 - 12:50 Innledning om BirdLife Norges naturvernarbeid (naturvernrådgiver Martin Eggen)

13:00 - 14:00: Lunsjbuffet

14:10 - 14:40 Eksempler fra regionalt arbeid (ved fylkesavdelinger) 

14:40 - 15:00 Kaffepause

 

Del 3: Gruppearbeid

15:00 - 18:00 Rullerende diskusjonsgrupper om utvalgte tema

Under denne bolken deler vi inn deltakerne i grupper og snakker om forhåndsutvalgte temaer. Målet er at alle skal dele sine erfaringer, høre andre innspill og få en samtale om temaene. Det legges opp til ca. 20 minutter på hvert tema og rullering, slik at alle får muligheten til å snakke om alle de ulike temaene. Hver gruppe ledes av en som styrer samtalen.

Aktuelle tema:

  • Aktiviteter for medlemmer inkludert barn og unge
  • Regionalt naturvernarbeid
  • Dele deres gode eksempler og suksesshistorier
  • Administrative og økonomiske rutiner
  • Arbeidsfordeling mellom fylkesavdelinger og lokallag
  • Hvordan jobber dere med å bygge kunnskap om fugler i deres område
  • Veien videre for deres avdeling og BirdLife Norge

18:00 - 18:30 Oppsummering

19:00 - 21:00: Middagsbuffet

21:00: Sosialt samvær på hotellet.

 

Søndag 12. november 

07:00 - 09:00 Frokost på hotellet

09:00 - 09:20 Introduksjon til prosjektet Opplev Fuglenes Paradis (Mari og Martin)

09:20 - 09:40 Natur og Fritid, BirdLife Norges egen naturbutikk (v/ daglig leder Jan Erik Røer)

09:40 - 10:00 Medlemsrekruttering (organisasjonskonsulent Marte Jystad)

10:00 - 10:30 Hvordan komme i gang med Falkeklubb (Martin Eggen)

10:30 - 10:50 Pause

10:50 - 13:15 Videre program

13:15 - 13:30 Oppsummering og avslutning

13:30 - 14:30 Lunsjbuffet før hjemreise