Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Organisasjonssamling - BirdLife Norges teamwork!

Helgen 10.–12. november arrangerte BirdLife Norge organisasjonssamling på Scandic Hell Hotell på Stjørdal. Tema for samlingen var organisasjonsarbeid og naturvernarbeid, hvor målet var å samles og utveksle erfaringer for BirdLife Norges videre utvikling. Samlingen var et møtepunkt utenfor årsmøtet, hvor vi fikk anledning til å bli bedre kjent med hverandre på tvers av fylkesavdelingene. Noen hadde sitt første møte med hverandre og andre fikk tatt opp tråden fra sist møte.

Av Marte Jystad

Publisert 15.11.2023

Programmet: foredrag og gruppearbeid

I løpet av denne helga ble det utført 16 foredrag og 6 gruppeoppgaver! Programmet startet fredag 10. november med ankomst og registrering før middag på hotellet. Etter middagen ønsket generalsekretær Kjetil Solbakken alle velkommen og ga en innledning til samlingen. Videre fortalte Kjetil generelt om BirdLife Norges organisering og arbeid. Deretter ble det sosialt samvær på hotellet, hvor vi fikk anledning til å bli bedre kjent.

Lørdag 11. november startet vi del 1 med foredrag knyttet til organisasjonsarbeid, hvor Kjetil innledet delen med å snakke om «hvordan drive fylkesavdeling», etterfulgt av erfaringer fra avdeling Oslo og Akershus holdt av avdelingsleder Håkan Billing. Etter et inspirerende innlegg fra Håkan var det tid for litt innføring i vår medlemsdatabase, og videre til tema om medlemsrekruttering holdt av organisasjonskonsulent Marte Jystad. Videre ble det fokus på informasjonsarbeid, først gjennom tidsskrifter (magasiner) og nettsider med informasjonskonsulent Magne Myklebust, etterfulgt av sosiale media med naturvernrådgiver Martin Eggen. Avslutningsvis fikk vi en gjennomgang av økonomi og administrative rutiner av økonomikonsulent Faris Omerovic.

Tema for Del 2 i programmet på lørdag var naturvernarbeid. Her fikk vi en innledning om BirdLife Norges naturvernarbeid av Martin Eggen. Deretter fikk vi se eksempler på naturvernarbeid i avdeling BirdLife Oslo og Akershus med naturvernkontakt Jan Olav Nybo.

Del 3 i programmet var gruppearbeid. Gjennom gruppearbeidet kunne vi dele erfaringer og ideer med hverandre. Her ble det snakket om temaene medlemsrekruttering og aktiviteter for medlemmer, naturvernarbeid, suksesshistorier, administrative og økonomiske rutiner, bidrag til fuglekunnskap og veien videre. Avslutningsvis ble det en kort oppsummering. Denne dagen ble det muligheter for å bli inspirert, motivert og få nye ideer. En av våre sterkeste sider er nettopp at vi har avdelinger i hele vårt langstrakte land.

Søndag 12. november fikk vi introduksjon til prosjektet «Opplev Fuglenes Paradis» med prosjektmedarbeiderne Mari Dønnum Klaussen og Sine Dagsdatter Hagestad, samt Martin. Dette er et spennende prosjekt rettet mot barn og unge. Videre var det klart for foredrag om Natur og Fritid, BirdLife Norges egen naturbutikk med daglig leder Jan Erik Røer. Her fikk vi høre om Natur og Fritids historie og varefokus. Deretter snakket Martin om «Hvordan komme i gang med Falkeklubb», som er vår BirdLife Norge-klubb for barn og unge. Videre i programmet ga fagsjef for BirdLife Norge, Ingar Øien, et foredrag om «Samhandling om fuglevernprosjekter i BirdLife Norge». Her fikk vi mye informasjon om ulike prosjekter som det jobbes med. Disse prosjektene er viktig forskning i kampen om å verne fuglene våre – gjennom forskning vet vi hva som skjer. Avslutningsvis fikk vi høre om «Trekkfuglovervåking ved Lista og Jomfruland fuglestasjoner» av Jan Erik, og her samles det mye viktig data om fugletrekk. Vi vet gjennom dette arbeidet blant annet at trekkene er i endring.  

Oppsummert var det mange forskjellige foredrag og delinger av erfaringer denne helgen som alle kan ta med seg videre i arbeidet for å nå BirdLife Norges felles mål. Slike samlinger er det behov for å holde regelmessig fremover for å styrke BirdLife Norge som organisasjon. Dette var både inspirerende og lærerikt, men også motiverende og samlende. Det er lett å bli stolt og ydmyk av å høre hvor mye bra som blir gjort i BirdLife Norge!

 

Gruppebilde
Gruppebilde fra organisasjonssamlingen på Stjørdal november 2023. FOTO: Håkan Billing
Gruppearbeid
Gruppearbeid - her ble det snakket om ulike erfaringer, ideer og planer for videre arbeid! FOTO: Ingar Jostein Øien