Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Artsobservasjoner i turbofart

Knappe to måneder siden lanseringen av Artsobservasjoner nådde vi lørdag 28. juni fugleobservasjon nr. 250 000. Dette ble to individer av lappmeis fra Sør-Varanger, og ble lagt inn av Per Willy Bøe fra Trondheim. NOF sender en bokpremie fra Natur og Fritid til observatøren!

Det strømmer fortsatt på med registreringer i NOFs fuglebase på Artsobservasjoner. Den 30. mai passerte vi 100 000 og det tok mindre enn en måned før 250 000 ble passert. Hele basen har per 30. juni i overkant av 295 000 registreringer, av dette er 86% fugleobservasjoner. Artsdatabankens mål om en halv million registreringer innen jul blir nok oppnådd med god margin.

Hvis vi går inn i listene i basen så har 57 personer lagt inn mer enn 1 000 registreringer. Fred William Christoffersen fra Nykirke topper listen med hele 22 922 registreringer. Fylkeslisten toppes av Vestfold med 49720 registreringer. Krysseligaen 2008 toppes av Oddvar Heggøy fra Borhaug med 243 arter.

Når det gjelder jubileumsregistreringen til Per Willy Bøe så er det en litt uvanlig art han har observert. Ved å gå inn i basen kan vi se at det er kun 7 registreringer hittil i år av lappmeis på til sammen 15 individer. Bortsett fra én registrering fra Røros er alle fra Sør Varanger.

Vi oppfordrer flest mulig til å bli med å delta med registreringer i basen, og håper at de som allerede er brukere markedsfører dette overfor andre fugleinteresserte. Basen begynner allerede å få en slik datamengde at det er morsomt å gå inn for å se på utbredelseskart og antall registreringer hver art har fått. På sikt vil det selvsagt bli mulig å hente ut mye kunnskap ut av basen!

Lappmeis
De fleste lappmeis-registreringene i Artsobservasjoner i 2008 er fra Sør-Varanger. Den første registreringen som ble lagt inn i år var imidlertid 2 par fra Nordvika, Femunden i Sør-Trøndelag den 27.2. Bildet viser en av fuglene fra Sør-Trøndelag. FOTO: Morten Venås

Kommentér nyheten