Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Lista fuglestasjon søker ringmerkere!

Lista fuglestasjon i Vest-Agder søker ringmerkere med A-lisens som ønsker å delta i den standardiserte fangsten både under vår- og høstsesongen 2009. Opphold ved stasjonen vil bli godtgjort. Stasjonen søker ringmerkere for både kortere og lengre opphold.

Av Tor Audun Olsen

Publisert 28.01.2009

Lista er et av landets aller beste steder for å observere fugletrekket både vår og høst. Årlig blir det observert over 250 arter her og den totale artslisten omfatter 353 arter. Lista fuglestasjon har siden 1990 drevet standardisert nettfangst ved Lista fyr på våren i perioden 15. mars til 10. juni og på høsten i perioden 15. juli til 15. november. Utover den standardiserte ringmerkingen foretar fuglestasjonen trekktellinger og tellinger av rastende fugl innenfor stasjonsområdet.

Fuglestasjonen ønsker å komme i kontakt med ringmerkere som har anledning til å bemanne stasjonen både vår og høst. Stasjonen tilbyr overnatting på fuglestasjonen under hele oppholdet. I tillegg utbetales felttillegg i form av kostgodtgjørelse og nattetillegg. Det er behov for folk som kan bli værende i både kortere og lengre perioder, men langliggere vil bli prioritert. Fangsten foregår daglig i sesongen så sant værforholdene tillater det. I tillegg til ringmerking vil trekktelling og registrering av rastende fugl inngå i de daglige arbeidsoppgavene.

For nærmere informasjon om ringmerkingsaktiviteten, aktuelle tidsrom, kompensasjon og lignende vennligst ta kontakt med Lista fuglestasjon på to-audu@online.no.

Lista fuglestasjon: fyret
Ringmerkingsarbeidet til Lista fuglestasjon foregår i området rundt Lista fyr. FOTO: Vegard Bunes

Kommentér nyheten