Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Over 1000 medlemmer i NOF avd. Oslo & Akershus!

Etter flere års intens jobbing har NOFs fylkesavdeling i Oslo & Akershus nådd en historisk milepæl: Vi har passert 1000 medlemmer! Lajla Johansson ble medlem nummer 1000, og representerer også det store antallet kvinner som nå melder seg inn. 40 % av de nye medlemmene de siste to årene er nemlig kvinner!

Av Håkan Billing

Publisert 04.05.2009

Torsdag 23. april steg medlemsantallet i NOF OA til et firesifret tall. Vi gratulerer Lajla Johansson som ble vårt historiske 1000-medlem.

Lajla premieres med «All the bird songs of Britain and Europe», som er en pakke med 4 CD-er inneholdende lokkelåter og varsellyder i tillegg til sang fra nesten alle europeiske fuglearter. NOF OA takker Natur og Fritid for den flotte gaven. I tillegg får Lajla selvsagt gratis medlemskap i 2009.

Tusen medlemmer. Det er ingen grunn til å tro at dette er en «topp». Interessen for natur, og forståelsen av hvor viktig det er å bevare vår natur vokser dag for dag. Fugler er gode indikatorer på forandringer i naturen fordi de kan forflytte seg over store avstander, og finnes stort sett overalt. NOF, med sine fylkeslag jobber hele tiden aktivt med å verne fuglene og deres miljø. Dette er viktig, ikke bare for fuglene, men fordi mennesket er helt avhengig av en artsrik natur for å kunne overleve. Alt vi spiser kommer fra naturen, og vi kan ikke produsere bra mat fra ødelagt natur. I tillegg har vi en moralsk plikt overfor kommende generasjoner, som også har krav på flotte naturopplevelser.

Ved å være mange vil vårt vernearbeid få økt tyngde. Stadig flere oppdager hvor spennende og givende det er å interessere seg for fugl. Det finnes ikke en naturtype som ikke har fugler. De fleste fugler er lette å oppdage, og gleden ved å finne og artsbestemme de øker lysten til å lære mer.

 

Lajla Johansson
Her er medlem nummer 1000 i NOF avd. Oslo & Akershus - Lajla Johansson!

Kommentarer til nyheten (1)